Kompetanseheving innen planter og interiør på Vea 

Fagskoleutdanninger innen interiør og planteinstallasjoner er siste tilskudd i Veas etter hvert mangfoldige studieportefølje. Vi tilbyr flere kurs innen disse emnene fra høsten 2021.  

Fra høsten 2022 tilbyr vi fagskoleutdanningene «Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv» og «Planteinstallasjoner i innerom».  Frem til neste års studiestart, vil vi gi deg en smakebit på disse utdanningene, og tilbyr kurs innen flere av temaene fra studieplanene. Følg med på Veas hjemmeside og kurskalenderen for mer informasjon om disse kursene.

 

Utvikling av studieporteføljen

Veas studieportefølje utvikler seg i takt med kompetansebehovene i yrkeslivet. De siste to årene er det utviklet 5 nye fagskolestudier og studieporteføljen inneholder nå over 20 fagskoleutdanninger, på alt fra 30 – 120 studiepoeng. Utdanningene Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv og Planteinstallasjoner i innerom er to av disse.

Foto: Espen Grønli for Interflora Norge
Foto: Espen Grønli for Interflora Norge
Foto: Espen Grønli for Interflora Norge

Interiør - med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv

Det norske folk er opptatt av interiør og ligger på oppussings-verdenstoppen. Men, og her er det et stort MEN. Dette kan bidra til økt forbruk og store mengder avfall. Veas fagskoleutdanning innen interiør retter søkelyset mot kompetanse på det å ta vare på istedenfor å kjøpe nytt. Det å gjenbruke og reparere istedenfor å kaste. Det å bidra til å finne frem til den personlige stilen, den stilen som ligger hjertet nært og ikke følger trendene blindt. Den varige stilen som utvikler seg med menneskene som bor i det huset. Den stilen som inneholder kvalitet, har rom for kreativitet og spennende kombinasjoner. Veas interiør-utdanning gir kompetanse på det å se muligheter og gi råd om hvilke løsninger som er best egna i de forskjellige tilfellene. Det handler både om kreativitet, miljøbevissthet og det å se den enkelte kundes behov.

Foto: Vea
Foto: Espen Grønli for Interflora Norge
Foto: Espen Grønli for Interflora Norge

Planteinstallasjoner i innerom

Som en motvekt til det digitale skiftet, er behovet for å være i kontakt med naturen økende. Planter som demper det harde, industrielle og tekniske, er sterkt inne i trendbildet. Det er både estetiske og helsemessige årsaker til dette. Forskning viser at bevisst og riktig bruk av mange planter i innemiljøer kan bidra til økt trivsel. Planter er luftrensere og støy-dempere. Planter er naturlige og estetiske elementer som kan integreres i interiøret. Det å omgi seg med naturlige overflater, former og levende elementer er positivt for mennesker. Dette er sentralt i biofil design, – en retning innenfor interiørdesign og arkitektur. For å oppnå disse effektene, trengs det blant annet kunnskap om planter og hvordan de kan innlemmes i et interiør. Fagskolestudiet Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for de som ønsker en spisskompetanse på planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i innerom. Studiet gir spisskompetanse på interiørplanter, det vil si eksotiske planter som brukes enkeltstående, som er plantet sammen med andre planter eller som er i større planteinstallasjoner som grønne vegger.

Det planlegges oppstart av disse to fagskoleutdanningene høsten 2022.

Anne Stine Solberg
Foto: Anne Stine Solberg
Foto: Anne Stine Solberg
Foto: Anne Stine Solberg
Foto: Anne Stine Solberg
Foto: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Espen Grønli for Interflora Norge SA