Anne Bøklep viser stoff- og fargeprøver

Interiørdesigner med fokus på bærekraft og bygningsvern 

Anne er andreårs student på fagskoleutdanningen «Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv». En utdanning for deg som vil jobbe med interiør på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.
  • Navn: Anne Bøklep
  • Kommer fra: Moelv, bor i Brumunddal
  • Arbeidssted: Student på heltid
  • Aktuell som: student ved fagskoleutdanningen «Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv»

Hva slags bakgrunn hadde du fra før?

Tegning, form og farge, tømrer, teknisk tegning og bygg/drift. Har siden 1995 jobbet hos ulike ferdighusfirma og arkitektkontor, med prosjektering av boliger, hytter, leilighetskompleks og situasjonsplaner. Da alt fra skisser for kunder til ferdig byggesøknadstegninger.

Da oppfylte ikke du det formelle opptakskravet som er fagbrev eller studiekompetanse?

Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg ble realkompetansevurdert. Jeg måtte fylle ut en praksisfortelling, der jeg skulle beskrive min kompetanse opp mot et av opptakskravene. Det var litt jobb, men det gikk greit.

Hva gjorde at du ønsket å ta fagskoleutdanningen «Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv»?

Jeg hadde en jobb der jeg satt foran PC hele dagen, det begynte jeg å bli lei av. I tillegg ble det mer og mer teknisk, med ditto krav til dokumentasjon, og mindre kreativt. Dessuten har jeg alltid hatt en forkjærlighet for gamle hus, mens jobben min var å prosjektere nye. Jeg har også alltid vært interessert i farger og interiør. Bygningsvern, stilhistorie, gjenbruk og redesign er fag som jeg synes er spennende og som førte til at jeg søkte på utdanningen. Jeg håper å kunne bruke utdanningen inn i en jobb hvor jeg kan være mer kreativ, og bidra på en god måte til større fokus på bærekraft innen interiør- og bygningsbransjen.

Har du fått det du forventet?

Nei, egentlig ikke. Men det var jo også vanskelig å forvente noe, siden studiet var helt nytt da jeg søkte. Jeg hadde håpet at det var mer inngående i enkelte emner. Vi får introduksjon til mye, men jeg skulle ønske det var mer grundig.

Jeg har lært utrolig mye, samtidig var det en del jeg kunne fra før, så det gjorde det litt lettere for meg. Jeg kunne mye byggteknisk og tegning, så det har kommet godt med, selv om vi har lært å bruke et annet tegneprogram enn det jeg kunne fra før. Vi har et eget fag som heter teknisk tegning, der vi bruker Archicad.

Dere har obligatorisk praksis i studiet?

Ja, det er obligatorisk med to praksisperioder i løpet av studiet. 5 dager i første semester, og 15 dager i tredje semester.

Hva slags type praksis har du hatt?

Første semester var jeg  tre dager hos en møbeltapetserer og to dager hos Hege Wølner som er interiørdesigner og driver butikk med salg av bl.a. tekstiler og tapeter.

Den andre perioden var jeg hos «Gamletrehus.no» på Hamar. Det er en bygningsvernbutikk, der de selger nye produkter tilpasset ulike stilepoker, som passer inn i gamle hus. De holder også en del kurs innen vindusrestaurering, dekormaling med mer.

Jeg har også hatt praksis hos «Bygningsvernhuset AS» på Fåvang. Et av oppdragene jeg fikk være med på, var da Ingebjørg Øveraasen skulle være rådgiver for en kunde med et fredet gårdshus. Da var det mye å ta hensyn til, og jeg fikk være med å komme med forslag der. Innredningen måtte planlegges med hensyn til vernet. Jeg var også med og observerte på byggemøter når ny rullestolrampe skulle bygges til Ringebu stavkirke. Den skulle både tilpasses det vernede bygget og være i henhold til universell utforming. Det var veldig interessant og lærerikt.

Vi var også på ei hytte fra 60-tallet som skulle utvides. De ønsket mer lys og plass, samtidig som de ville bevare sjelen i hytta. De ønsket å gjenbruke materialer, og trengte råd om dette og farger. Dette omfattet jo i tillegg eksteriøret og det bygningstekniske, så da fikk jeg også brukt kompetansen jeg har fra tidligere.

Et annet oppdrag jeg fikk være med på var i en leilighet i Lillehammer fra 1837. Der skulle vi lage en fargetrapp, som er de ulike lagene av maling som vi fant ved å skrape oss ned lag for lag. Vi måtte finne historien i huset, for å kunne komme med gode råd til fargevalg ved oppussing og som tar hensyn til husets stilhistorie.

Jeg fikk stort utbytte av praksisperiodene.

Hvem burde ta fagskoleutdanningen Interiør?

Veldig mange egentlig. Alle som jobber innen interiør, maling, møbelforretninger, burde ha mer kunnskap om bærekraft. Det er vel ikke alle som trenger hele studiet, men noen av fagene kunne kanskje vært tilbudt som kurs?

Hvordan fikk du det til, rent praktisk?

Jeg er heltidsstudent og det er en prioritering du må vurdere om du har mulighet til å gjøre. Jeg må leve på sparebluss disse to årene og prioriterer det å finne en ny retning i arbeidslivet. Håper å kunne få en jobb der jeg kan jobbe mer variert. Jobbe ute i felt og ikke bare sitte foran en PC hele dagen. Synes dette er veldig interessant.

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Jeg har lært veldig mye om bærekraft, miljø og det å ta fornuftige valg. Bevissthet rundt det man har tilgjengelig og å kunne bruke det på nytt, istedenfor å kjøpe og kaste. Også det å kjøpe brukt og gjenbruke.

I tillegg har spesielt det med farger og bygningsvern vært artig å lære mer om. 

Hva mener du er viktig kompetanse å ha?

Fargeteknisk, det å lære hvordan farger og lys påvirker hverandre, slik at man tar rette fargevalg. Lære om hva man skal ta hensyn til, slik at man kan ta gode og varige valg for kunder, det er viktig å kunne.

Når du ser tilbake på det året du har gått på Interiør, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Det er faget til Ingeborg Sørheim med stilhistorie og bygningsvern, samt fargelære.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Interiør?

Så lenge du vurderer det, er det absolutt en grunn til å søke.

Har du noen planer fremover?

Det er det store spørsmålet. Hadde håpet at jeg i løpet av disse to årene skulle finne ut av hva jeg skal gjøre videre, men det vet jeg foreløpig ikke.

Det kan være aktuelt å drive for meg selv. Være rådgiver i oppussings- eller rehabiliteringsprosjekt. Jeg ønsker å være den som kan gi gode råd til farger, innredning og materialvalg, og se mulighetene i det kunden har. Jeg har en utvidet kompetanse i forhold til den bakgrunnen jeg har, da jeg har god innsikt i det bygningstekniske, med denne interiørutdanningen i tillegg, håper jeg det er en del muligheter.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Dorte Finstad