Foto av gruppe mennesker med river og ljå bak en hesje

Praksis i historiske hager med EU-støtte 

Som student på Historiske gartnerfag på Vea får du en gyllen mulighet til å praktisere antikvarisk skjøtsel i et unikt historisk anlegg i Europa.

Historiske gartnerfag

Historiske gartnerfag er et deltidsstudium over to år, med flere praksissamlinger, hvorav to i utlandet. Vea har mobilitetsmidler gjennom Erasmus+ som dekker det meste av kostnadene for studentene som deltar på disse to utenlandsoppholdene. Kunnskapen og kontaktene opparbeidet gjennom EU-prosjektet Craft Skills for Garden Conservation (CSGC) gjør at nye dører åpner seg, og fantastisk vakre og interessante praksisplasser rundt om i Europa aktualiseres for denne utdanningen.

Nettverk for kartlegging, utvikling og deling

Gjennom CSGC-prosjektet er det nå opparbeidet et sterkt og svært relevant nettverk i Europa for denne utdanningen, noe som kommer både studenter, faglærere og hele bransjen tilgode. Vea er koordinator for dette spennende prosjektet, hvor historiske gartnerfag og antikvarisk skjøtsel er selve kjernen. På vegne av faglærerne på utdanningen, er Ingeborg Sørheim primus motor for dette prosjektet. De sju partnerne i Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Norge jobber med kartlegging, utvikling og deling av kompetanse på hagevern i Europa.

Kommer studentene tilgode

Som student på Historiske gartnerfag vil du være tett på arbeidet med å finne, ta vare på og utvikle den antikvariske gartnerkompetansen. Du kan ta del i heldags webinarer og stedbaserte workshops over to dager i Sverige, Storbritannia, Tyskland og Nederland. Prosjektet utvikler også videoer med eksperter på områder som blant annet jord, skjøtsel av frukttrær i historiske kjøkkenhager, skjøtsel av hekker og topiary, og skjøtsel av gressmatter og blomsterenger, som anvendes i undervisningen.

Åpne ressurser

Dette er selvsagt åpne ressurser som er fritt tilgjengelig for alle interesserte. Men, for studentene på Historiske gartnerfag, vil ressursene og nettverksbyggingen bli satt inn i et helhetlig faglig og pedagogisk system – slik at de får enda mer utbytte av disse ressursene og faglærernes erfaringer fra prosjektet.

Mer om studiet og prosjektet

Les mer om prosjektet, aktivitetene, bidragsyterne og resultatene på Gardenconservation-prosjektets hjemmeside. Vi anbefaler deg å benytte deg av muligheten til å delta på gratis vinter-webinar og praktiske workshops frem til prosjektets slutt i desember 2024. Mer om studiet Historiske gartnerfag, som var utgangspunktet for hele prosjektet, finner du her.

Tekst: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Gunnebo

Mer informasjon

- mer informasjon om utdanningen

- her søker du på utdanningen

- les mer om EU-prosjektet