Faglærer i muring

Tradisjonsmurer Tore Granmo 

Den tekniske utdanningen Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg er åpen for innsøking nå, og vi ville finne ut mer om faglæreren på utdanningen - tradisjonsmurer Tore Granmo. Han er murer av yrke, og har spesialisert seg på de gamle teknikkene. Dette håndverksfaget har lange tradisjoner og Tore er en av dem som virkelig dykker i dybden på hvordan generasjonene bakover i tid utøvde dette faget. Tore blir omtalt som en guru innen tradisjons-muring og han står bak flere store restaureringsprosjekter.

Som student på Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg vil du få en unik mulighet til å suge til deg mye av kompetansen til Tore. Tradisjonelle mure teknikker, gamle oppskrifter på mørtel, vedlikehold av gammelt treverk eller metall, eller reparasjon av vann-anlegg i historiske anlegg. Han er en mann av få ord, MEN gjelder det fag, kan han holde foredrag om det meste på stående fot, demonstrere det praktiske og forklare de lange linjene bare slik en dyktig fagperson kan. Tenk å for eksempel reise til Trondheim på befaring på de ulike historiske anleggene der sammen med han! Som student på Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg vil det være det første du gjør – allerede i august 2024. Vi tok en prat med Tore for å få mer informasjon om utdanningen.

Navn: Tore Granmo
Alder: 38
Bosted: Helgøya i Hedmark
Utdanning: Fagbrev murer, bygningsvern på Gjøvik tekniske fagskole
Yrkeserfaring: Murer og involvert i flere spennende restaureringsprosjekter, kursholder innen byggeteknikker fra perioden middelalder til mellomkrigsårene. Forsker på bygningsmaterialer – og teknikker på vegne av Riksantikvaren.
Aktuell med: Oppstart av ny, kort utdanningsmodul innen historiske gartnerfag

Den nye utdanningen du skal undervise på heter: Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg. Hva går denne utdanningen ut på?

Utdanningen går ut på å lære hvordan vi kan ta vare på tekniske anlegg i historiske hager. Vi skal gå igjennom hvordan restaurere anlegg, gjenskape anlegg og generelt ta vare på de kulturminne som vi har i ulike hageanlegg. Og vi tar for oss elementene; stein, mur, grus, tre, metall og vann i hagene.

Hvorfor er denne fagkompetansen så viktig?

For å kunne ta vare på disse anleggene, må vi ha kunnskap om og innsikt i hvordan ta vare på dem. Det handler blant annet om gamle håndverksteknikker og materialer. Dette er kunnskap som har vært lite belyst i en lang periode og som har havnet bak bygningsvernet. Nå må vi puste liv i våre historiske hageanlegg og bevare disse også. Vi har mange små og store historiske anlegg å være stolte av i Norge.

Hva erfarer du er viktig kompetanse å ha rundt restaurering av historiske anlegg?

I et hvert kulturlandskap eller historisk grønt anlegg, har vi såkalte tekniske anlegg. Dette er murer, stier, byggverk og andre installasjoner som bidrar til å gi landskapet og omgivelsene den verdien som de har. Det er for få som har denne kunnskapen om og forståelsen for å ta vare på historiske bygg og anlegg, noe som er viktig for å bevare kulturlandskapet og kulturminnene. Det å se sammenhengen mellom bygningene, det plantefaglige og de tekniske elementene i de historiske anleggene, og likestille disse, er viktig for å bevare hele vår historie for de neste generasjoner.

Hvem er utdanningen rettet mot?

Jeg tenker at studiet er aktuelt for gartnere, arkitekter, anleggsgartnere, murere, de som har kontakt med tekniske kulturminner og som er nysgjerrig på hvordan ta vare på disse. Studiet er for alt fra de som er planleggere og prosjekterende, til de som er utførende. Om man jobber i museum, hos Riksantikvar, er konsulent innen historie eller er håndverker vil studiet være relevant.
Studiet er for alle som jobber med eller i historiske hager og ønsker å utvide kunnskapen om anleggelse og vedlikehold av de grå (stein, mur, metall, tre) og blå (vannanlegg) hageelementene i historiske anlegg. Dette inkluderer både praktisk arbeid og teoretisk kunnskap om dokumentasjon og planlegging av skjøtsel, samt bestiller- og samhandlingskompetanse med ulike tradisjonshåndverkere.

Studiet er fleksibelt slik at det kan tas parallelt med jobb og eventuelt andre relevante utdanninger. Det inkluderer både stedbaserte samlinger og nettbasert undervisning, som passer for yrkesaktive personer som ønsker videreutdanning innen sitt felt.

Hva vil du trekke frem som de viktigste tingene/emnene studentene lærer på denne utdanningen?

Det viktigste er å se alle elementene i slike anlegg sammen, i et større perspektiv, og kunne se dem i sammenheng med hele utdanningen innen historiske gartnerfag. Det vil si de andre utdanningene innen Historiske gartnerfag som tilbys på Vea: Hagekunstens historie, Historiske planters historie, Hagens form og ikonografi og Historisk skjøtsel. De to første er godt i gang, og de to siste blir åpnet for innsøking før sommerferien.

Noe annet du vil si noe om?

Dette er en spennende, innholdsrik og lærerik utdanning som jeg gleder meg til å komme i gang med!

Kontakt oss

Anne Stine Solberg