Mann med briller foran inngangsdør i tre, pyntet med grønne kranser

Gartneren ved Jarlsberg hovedgård ønsker å dele sin kompetanse innen historiske hageanlegg 

Kjell Anders Lier har i en årrekke jobbet som gartner på fasjonable Jarlsberg hovedgård i Tønsberg. Hans lidenskap for historiske gartnerfag fikk han forsterket i sin tid som student på Vea. Nå skal han formidle sin erfaring og kunnskap for faget videre, til studenter på fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag som har oppstart høsten 2023.  

Om Kjell Anders Lier

  • Navn: Kjell Anders Lier 
  • Alder: 45 
  • Bosted: Tønsberg 
  • Utdanning: Fagskoleutdanning innen Historiske Grøntanlegg, Gartnerutdanning og Fagbrev prosess-kjemi
  • Yrkeserfaring: 13 år som gartner ved Jarlsberg hovedgård, 11 år som prosessoperatør.

Til daglig jobber du som gartner ved Jarlsberg hovedgård i Tønsberg. Nå skal du i tillegg  formidle kunnskap om Historiske gartnerfag. Hvordan blir det? 

Det blir nok hektisk, men først og fremst veldig spennende. Jeg har et stort hjerte for Vea og veldig respekt for de dyktige folkene som jobber der, så det er med en viss ydmykhet jeg går til jobben.   

Hva gleder du deg mest til ved å undervise studenter på Vea? 

Jeg ser frem til å møte motiverte studenter med interesse for historiske grøntanlegg. Dette er et veldig spennende fag, så jeg gleder meg til å dele min kunnskap om emnet og jeg ser også frem til å kunne lære mer gartnerfag av elevene. I vår jobb blir vi jo aldri utlært, det er utvikling og noe nytt å lære hele tiden.  

Jeg gleder meg også til å vise frem og undervise studentene i noen av de flotte historiske grøntanleggene vi har i Norge. Det er mange flere enn de fleste tror, og de er viktige bærere av vår kulturarv. 

Hvilke fag skal du undervise i på Historiske gartnerfag? 

Jeg skal undervise i vegetasjonslære. Det er et fag som favner bredt, alt fra læren om bevisst bruk av plantemateriale i historiske anlegg til oppformering av samme. Vi skal ut i felt – registrere og samle inn plantemateriale, ta dypdykk i eldre litteratur for å lære hva som var tilgjengelig og populære planter før i tiden, for å nevne noe. 

Historiske gartnerfag er et bredt fagfelt. Hva mener du gjør dette fagområdet så viktig og interessant? 

Det er et stort behov for gartnere med antikvarisk kompetanse. Det er ikke hvilke som helst håndverkere som får restaurere eller jobbe med Eidsvollsbygningen. Dette har man tenkt lenge – å bruke håndverkere med riktig kompetanse til å restaurere og vedlikeholde gamle hus. Slik må det også være i historiske parker og hager. Gartnere som skal jobbe i slike anlegg må ha spisskompetanse for å lese og skjøtte dem riktig. Vi mister en del av vår kulturarv hvis vi tar lett på dette, derfor er dette studiet særdeles viktig. 

Du tok selv fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg (nå Historiske gartnerfag) i 2014. Hva vil du si er det viktigste du lærte på studiet og som du har brukt og bruker i din arbeidshverdag? 

Det aller viktigste har vært den respekten og det helhetlige synet jeg ser på både Jarlsberg og andre historiske anlegg med. Det å være bevisst historien og fortellingene som ligger i alt fra valg av type trær til måten gangveiene slynger seg på. Å alltid ha anleggets historie i bakspeilet selv om man ofte må skjøtte det med moderne metoder gjør at man ofte kan bevare hagens identitet og intensjon.  

Da du var student- hvordan var det å kombinere jobb og utdanning? Hvordan brukte du studiet i din daglige jobb? 

Det gikk veldig fint å kombinere jobb og utdanning. Jeg er heldig som har en arbeidsgiver som gav meg muligheten og hovedvekten av undervisningen foregikk i vinterhalvåret, noe som er veldig positivt. Arbeidsgiver ser jo også nytten av å ha en medarbeider med denne kompetansen, så utdanningen var vinn-vinn for begge parter. 

Jeg har fått brukt mange ulike deler av studiet i mitt daglige virke, fra et mer bevisst plantevalg til å skjøtte deler av parken med ljå. Det var også veldig lærerikt å bruke elementer fra parken på Jarlsberg som eksamensoppgave. Gjennom det arbeidet lærte jeg parken å kjenne på en helt annen måte enn tidligere.  

Hvordan ser du for deg faget historiske gartnerfags plass i fremtiden? 

Det er en større bevissthet i det å skjøtte et historisk anlegg riktig i dag enn for få år siden. De som eier eller forvalter historiske anlegg ser at hus og hage henger sammen og ønsker å gjøre det som er riktig også i forhold til skjøtsel av uteområdet. Derfor tror jeg det trengs jevnlig påfyll av gartnere der ute som har denne kompetansen til å jobbe i historiske grøntanlegg i kommuner, for museer og i private anlegg rundt om i landet. 

Hva vil du si til de som vurderer å søke dette deltidsstudiet? 

At det er fare for å bli bitt av basillen. Ikke visste jeg at å studere «gamle hager» skulle bli så altoppslukende som det var, spesielt i studietiden. Det gjaldt mine medstudenter også. Det er et facinerende fag som åpner øynene for en utrolig interessant verden som de færreste kjenner til. Du vil få en spisskompetanse som er relevant, etterspurt og som få personer i Norge har. 

Hvorfor valgte du selv å ta fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg i sin tid? 

Jeg syntes studiet virket veldig relevant for en som meg som hadde ansvaret for daglig drift av et historisk grøntanlegg av nasjonal verdi. Det var rett og slett «midt i blinken» i forhold til hva jeg savnet av kompetanse på området. 

Tekst: Grethe Bøhn Busterud

Kontakt oss

Aktuelle lenker

Her kan du lese om fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag

Du søker via Samordna opptak