Stort internasjonalt prosjekt (EGREEN+) for Norges grønne fagskole – Vea

Eller at du har mye erfaring og lite utdanning fra et annet land, og ønsker å få vurdert din kompetanse opp mot et kompetansebevis. Utvikling av bærekraftig kompetanse innen anleggsgartnerfag, gartnerfag og blomsterdekoratørfag i Europa er hovedmålet for EGREEN+, med anerkjennelse av realkompetanse (erfaring) og utvikling av nettbaserte kompetanseheving moduler.

Fremtidsretta kompetanseheving og sertifisering for grønne fag

Utarbeidelse av en europeisk digital kompetanseheving og sertifiseringsordning, som ivaretar realkompetansen hos yrkesutøveren, er altså sentralt i prosjektet. De eksisterende utdanningene i de tre yrkene på videregående-, fagskole- og høyskolenivå i samarbeidslandene skal kartlegges for å få et sammenligningsgrunnlag.…

Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning er vedtatt

Pressemelding fra www.regjeringen.no 25.05.2018

– I dag har vi fått til et viktig løft for fagskolene. Den nye fagskoleloven gir økt kvalitet i fagskoleutdanningen, og vil bidra til økt status for studentene og fagskoleutdanningen. Norge trenger fagarbeidere, og det er ekstra hyggelig at denne loven kommer på plass nå samtidig som vi har sørget for 638 nye studieplasser ved fagskolene , sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag har stortinget behandlet regjeringen sitt forslag til lov om høyere yrkesfaglig utdanning.…

Bibliotek

Her er det rom for studier og hygge, og med grupperom og arbeidsbord for gode arbeidsforhold, og en trivelig sofakrok for sosialt samvær.

Her finner du en samling på ca 6000 inspirerende og relevante fagbøker, tidsskrifter, lydbøker, filmer og litt skjønnlitteratur.

Biblioteket er betjent av en fagutdannet bibliotekar mellom kl. 08.00 og 15.30 mandag til fredag. Biblioteket er døgnåpent for studenter og elever med gyldig studentkort.

I fanen til høyre finner du lenker til nyttig informasjon og bildebaser.

Kjekt å vite om når du skal skrive oppgave eller arbeidskrav!…

Som fagskolestudent på Vea, er du en del av ONF

Om ONF – hentet fra http://www.fagskolestudent.no/

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag 30 fagskoler som medlemslag med til sammen 10 400 studenter.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskoletudenters saker gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Vi møter blant annet med stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner på vegne av studentene.

Hybelpriser for studieåret 2020-2021

Losji pr.døgnPrisMerknad
Hybelrom for studenter

Rom med dyne, pute, sengetøy og håndkle

300,- (studentpris) 

Gjelder ved inngåelse av leieavtale for ett skoleår

Hybelrom, inkludert håndkle, sengetøy, lunsj og middag350,- (studentpris)Gjelder ved inngåelse av leieavtale for ett skoleår
Hybelrom, inkludert håndkle og sengetøy.450,- (normal pris)Gjelder ved enkeltovernattinger
Månedsleie
Hybelrom, inkludert håndkle og sengetøy5200,-Gjelder ved inngåelse av leieavtale for ett skoleår
Hybelrom, inkludert håndkle, sengetøy, lunsj og middag6300,-Gjelder ved inngåelse av leieavtale for ett skoleår

Detaljer rundt leieforholdet fremgår av leiekontrakten som tegnes ved studiestart.…

Hybellivet på Vea

Hybellivet på Vea gir et helt spesielt samhold. Det vil alle ha glede og utbytte av. På Vea har vi flere bygninger med hybler og alle ligger på skolens område. Får du hybel i “Kjøkkenbygningen” eller “Det gamle internatet” blir du boende på tunet på Vea. Ellers så har vi hybler i “Rektorboligen”, på “Kvisten” og i de tidligere “Lærerboligene, som er en liten spasertur unna.

Tilsammen har vi 47 hybler som leies ut til studenter. Felles for alle hyblene er at du får eget rom med seng, skrivebord og vask.…

Elev- og studentdemokrati på Vea

På Vea har vi følgende formelle råd og organer der elevene og studentene har medinnflytelse:

 • ESDV (Elev- og studentdemokratiet)
  • Studentforum
  • Elevråd
  • Skolemiljøutvalg
  • Kvalitetsutvalget
  • Fagskolestyret

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet (ESDV) er av praktiske årsaker organisert med felles møteforum der både studentforum og elevråd inngår.

Studentforum

Studentforum består av én tillitsvalgt fra hver klasse på fagskolen. Studentforumet skal ivareta studentenes rettigheter og interesser, både faglig og sosialt ved skolen. Studentforumet skal samarbeide med skolens ledelse, og skal ha faste kontaktpersoner å forholde seg til. Det er opp til studentforumet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på møtene.…

Hør diktet mitt om Vea

Strofen “den majestetiske utsikta mot Biri” farer gjennom hodet hver gang jeg tar turen over tunet. I anledning vårværet: en hyllest til Vea!

 

Hør diktet mitt om Vea

Om gull og vindstreif i åkrom mot Mjøsa

Hør diktet mitt om jordbær og om mispel

Og om alt som søv i frøkønn

 

Hør sangen min om regnet som går over flatbygda

Som ei kjerring med store koster

Hu koste fram livet i stilker og røtter

Som har vente så lenge

 

– Dæ gjør regnet,

Og så er det duke før sola

Den store dronninga

I hagom og på åkrom på Vea,

Ja sola hu som skapa ælt detti her

Nå kjæm hu fram og kysse døggdråpa

På nyseryllik, redikker og jordbærkart

På Vea.…

Få tilgang til tusenvis av gratis illustrasjonsbilder!

Colourbox har spesialisert seg på skandinaviske illustrasjonsbilder og databasen oppdateres med over 10 000 nye profesjonelle bilder hver måned fra egen produksjon og 160 eksterne fotografer.

Avtalen sikrer:
 • fri bruk av bilder til skolens markedsføring, nettsider og skoleavis
 • fri bruk av bilder til undervisningsbruk (forelesninger, rapporter, studieplaner osv)
 • fri bruk av bilder til studentenes skolearbeid (prosjektoppgaver, rapporter osv)
Alle bilder ligger i høy oppløsning klar til trykk, og det er også anledning til å foreta kreative endringer og tilpasninger av bildene.