Naturen har avgjørende betydning for gode liv!

Studiet «Grønn helse» vakte ekstra interesse hos Werner. «Det er veldig inspirerende og positivt at Vea lanserer et integrert og oppdatert studium for praktikere innen hagebruk og helse. Bedre kan det ikke bli! Dette vil bidra til bedre forståelse for og mer bruk av naturen som basis for vår trivsel og folkehelse, sier Werner Christie.

 • Navn: Werner Christie
 • Alder: 72
 • Bosted: Hamar
 • Utdanning: Sosiologi, filosofi, statsvitenskap, medisin, jord og hagebruks-bruksskole.
 • Yrkeserfaring: Helsevesen, Innovasjon Norge, konsulentvirksomhet, bonde og vaktmester.
 • Undervisningserfaring: Fagansvarlig for Nasjonal Lederutdannelse for kommunehelsetjenesten, BI.

Fagskoleutdanningen Grønn helse blir bedre og mer innholdsrik fra høsten 2022 

 • Navn: Ingunn Sigstad Moen
 • Alder: 55 
 • Bosted: Løten
 • Utdanning: Sykepleierutdanning, og noe økologisk landbruk. 
 • Yrkeserfaring: Sykepleiererfaring fra hjemmetjenesten og noe sykehjem, salgs- og markedssekretær i privat sektor, medarbeider Løten Nærstasjon, Inn på tunet-koordinator Ringsaker landbrukskontor, 18 år som selvstendig næringsdrivende som  «Inn på tunet»-tilbyder til mennesker med demenssykdom for kommunene Løten, Hamar og Stange. Diverse verv i «Inn på tunet»-næringa både lokalt og nasjonalt.  
 • Undervisningserfaring: Mye foredrag og studiebesøk om jobben som «Inn på tunet»-tilbyder, et år med undervisning på fagskoleutdanningen «Grønn helse» på Vea
 • Aktuell med: Prosjektleder for revideringen av fagskoleutdanningen Grønn helse.

Kan en hage gjøre oss mindre stresset?

Forskning og erfaringsbasert kunnskap

Det er mye klok visdom i gamle ordtak, men det må forskning og erfaringsbasert kunnskap til for å ta i bruk slik kunnskap i dagens moderne samfunn.  Mange forskere har latt seg inspirere til å forske på bruken av det grønne, og bruk av hage og natur i rehabilitering og behandling av sykdom.

View through a window-studien

Noen av den mest kjente og grunnleggende forskningen på naturens påvirkning på oss mennesker, er gjort av miljøpsykologen Roger Ulrich fra 1980-tallet.…

Kan en hage vekke minner og skape gode sanseopplevelser for personer med demens?

Hvem får ikke gode minner når en tenker på de store blodrøde bondepionene i bestemors blomsterhage? Eller smaken av nyrørte rips med vaniljesaus – eller lukten av erteblomstene langs ett espalier av hønsenetting? Eller synet av ett bugnende blomsterbed med ringblomster, eller høyreiste, flotte georginer, drevet frem av store vinterlagrede knoller gjennom mange år? Eller lukta av den store flotte Hurdalsrosa i juni, bugnende av rosa roser en sommerdag i juni? Eller smaken av ei stor og søt gulrot, dratt rett opp av jorda i kjøkkenhagen i august?…

Helse i det grønne

Bruk av natur i helsefremmende arbeid

Alle studentene hadde et ønske om kompetanse om å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid, og det har de lært om på fagskoleutdanningen. Utdanningen er for alle med helse- og sosialfaglig bakgrunn, og studentene hadde bakgrunn som helsefagarbeidere, ergoterapeuter, sykepleiere, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider og vernepleier.

Siste samlingsuke

Den siste samlingsuken på studiet, ble brukt til gjennomføring av muntlig eksamen og befaringer for å se på hvordan andre jobber med det grønne innen helsearbeid.…

Grønn helse

Disse, og mange flere, uttrykk sirkulerer om dagen. Jeg skal ikke prøve å definere og forklare dem, bare belyse noe av hva de kan inneholde.

I Norges land bor vi ofte nære naturen eller har vokst opp med turer i marka. Dette preger oss, blir noe vi bærer med oss, ofte på et ganske ubevisst plan. Hvis opplevelsen har vært positiv kan vi ofte benytte oss av dette senere i livet. I situasjoner når vi trenger tid til ettertanke, restitusjon eller bare litt miljøendring.…

Ergoterapeutene har en viktig rolle i forbindelse med fagskoleutdanningen «Grønn helse».

Utdanningen «Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur»  gir kompetanse til å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Flere ergoterapeuter har viktige roller i forbindelse med studiet, og vi har snakket med noen av dem.

Nina Levin

Nina Levin er ergoterapispesialist, hun har vært med i utviklingen av fagskoleutdanningen Grønn helse og underviser på utdanningen.

Hvilken rolle har du hatt i utviklingen av fagskoleutdanningen Grønn helse?

Jeg har i mange år brent for at vi trenger en slik utdanning i Norge.…

Klare for oppstart av ny fagskoleutdanning

«Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur,» er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning og/eller barne- og ungdomsarbeidfag. Målet med utdanningen er at helsearbeidere skal få kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Studiet er utviklet ved Norges grønne fagskole – Vea  i nært samarbeid med fagpersoner fra ulike helsefaglige miljøer. Den mest sentrale har vært Nina Levin (Ergoterapispesialist, med diplomutdanning i Social and Therapeutic Horticulture) som til daglig arbeider med terapeutisk hagebruk ved Sunnaas sykehus.…