Studietur med Grønn helse til Danmark 

Tolv studenter på fagskoleutdanningen «Grønn Helse» og fire faglærere dro på studietur til Danmark i mai 2024. Norges grønne fagskole – Vea har Erasmus +midler, et bidrag som gjorde det mulig for både studenter og faglærere å gjennomføre studieturen til Danmark. På forhånd hadde vi samarbeidet om å finne et bra faglig og sosialt program og det ble fire dager med faglig påfyll, samt to reisedager. Vi bodde på hotell Rye115 nær Søene og Triangel metro i København. Dette var vår base for turene i byen og til Hørsholm og Roskilde.

Helseskoven Octavia og Terapihaven Nacadia

Første ekskursjon gikk til Hørsholm; Helseskoven Octavia og Terapihaven Nacadia som blir brukt til forskning av Københavs Universitet. Vi fikk en omvisning på mer enn de planlagte 2 timer av Ulrik Sidenius, lektor og landskapsarkitekt med en PhD i «Evidens Based Health Design». Octavia har åtte forskjellige rom med hvert sitt tema og kvaliteter og sitteplasser tilpasset behov. For mer informasjon se: https://ign.ku.dk/octovia/. Fra litteraturen vet vi at mennesker har ulike behov på forskjellige tidspunkter. Et (hage)område må derfor ha muligheter for å være sosial, men også for å trekke seg tilbake og kunne være alene. Det må være plass til aktiviteter, men også gi rom til avslapping eller avkobling. I Octavia var noen rom tilrettelagt til sosial kontakt med mange sitteplasser mens andre var mer avskjermet eller var nesten et hemmelig sted ved en liten benk ved vannet. Vi kom oss også inn i terapihaven Nacadia som er lukket for publikum. Nacadia ble brukt til å forske på hvordan hagen påvirker mennesker med stressrelaterte lidelser og andre diagnoser. Det var interessant å se på de forskjellige rom og elementer i Octavia og Nacadia som vi kjenner fra forskningslitteratur fra bl.a. Alnarp (Grahn og Bengtsson).

Haver til Maver, skolehage i Hørsholm

Senere denne dagen besøkte vi en skolehage fra organisasjonen Haver til Maver (https://havertilmaver.dk/ ) i Hørsholm. Vi fikk opplyst av skolehaveleder Rikke at 10-år gamle elever kommer åtte dager til skolehagen hvor de sanker, sår, høster og lager mat. Haver til Maver har et godt samarbeid med lærere og tema som klima og økologisk dyrking tas med. Utsikten fra skolehagen mot Øresund var et flott syn i det fine været.

Karen Blixen museet

Noen av oss besøkte også Karen Blixen museum etter en middag i Rungsted. Karen hadde nok skjønt at blomster og hagen gir god helse. Hun ligger gravlagt på stedet.

Bispebjerg Helende Haver og Offsides Sociale Haver

Den andre dagen startet med en omvisning av konsulent Hilde i Bispebjerg Helende Haver. https://www.bispebjerghospital.dk/om-hospitalet/oplev/haver/Sider/Bispebjergs-Helende-Haver.aspx Regionsykehuset sin over hundre år gamle hage ble i 2022 modernisert og tilpasset med fokus på universell utforming. Vi fikk se godt skjermete sitteplasser i palliative hagen og et nytt lysthus som ble brukt til behandling av pasienter med hudkreft. Hagene ble brukt som branding av sykehuset og de hadde ansatt to ekstra gartnere. De hadde skjønt viktigheten av grønn helse! Sykehuset har et samarbeid med organisasjon We Shelter som har fått plass til Offsides Sociale Haver mellom det somatiske og psykiatriske del av sykehuset. https://weshelter.dk/projekt/offsides-sociale-haver/ Daglig leder Lise-Lotte rørte flere av oss da hun fortalte noen personlige historier av sårbare, ofte unge, mennesker som gjennom å jobbe i hagen og med produkter fra hagen fikk arbeidserfaring og en meningsfull tilværelse.

Danners hus

Et annet sted hvor hagen er med til å forbedre helse og gi trygghet er Danners Hus hvor voldsutsatte kvinner for et trygt opphold. Vi fikk en presentasjon hvor vi fikk mer informasjon om vold i nære relasjoner og pedagog Ine fortalte hvordan de jobber naturterapeutisk for å forbedre helse, jobbe med traumer og tilknytting av mor og barn.

Sct. Hans Naturhave med Helle Nebelong

Fredag reiste vi med tog til Roskilde sammen med den kjente landskapsarkitekten Helle Nebelong som i tre år hadde jobbet med prosjektet Sct. Hans Naturhave som hadde mange ulike hagerom med mye av de samme egenskaper som i Octavia og Nacadia. Området til Sct Hans Naturhave hadde mye historie fra en tid hvor mange psykiatriske pasienter døde og fikk sin siste ro på kirkegården der. På dette sted hadde Helle valgt en hemmelig hage hvor hun hadde behold gamle gravstein og den lille alleen med trær som hadde vært inngangsport til kirkegård. Hun hadde innlemmet små bedd med stauder og alium på plasser det hadde vært grav og det ble en veldig fin ro der. Videre var det bl.a. en bærhage for aktiviteter, en eplehage hvor det var rullet ut blomster istedenfor gress, en litt villere helsehage med en dome som bl.a ga rom til yoga og en skogshage som var basert på permahagekonsept. Sct. Hans naturhave er ment som en hage for å fremme helse til Roskilde sine innbyggere og har også aktiviteter for mennesker med psykiske utfordringer. Vi gikk samlet tilbake langs fjorden og utforsket deretter i mindre grupper Roskilde, Vallbyparken i København, Sansehagen i Færedparken eller fikk litt ro på hotellet.

Vi lærte mye av besøkene Felles for mange av stedene vi besøkte var at de hadde fått finansiert prosjektene via fond.

Haveselskapets Have, Botanisk Have og bærekraft

Lørdagen var det ingen omvisninger, men noen av oss besøkte Haveselskapets Have og Botanisk have sammen med lærerne Mona, Lotta og Ingunn, mens andre hadde et bærekraftig prosjekt for dagen sammen med Camilla og besøkte bruktmarkeder i København.

Avslutning på studieturen

Studieturen ble avsluttet med en avsluttende fellesmiddag på restaurant Dag H. Søndagen reiste vi tilbake med fly, tog og/eller buss til våre ulike bosteder i Norge. Vi kan se tilbake til en vellykket og lærerik tur for både studenter og lærere. Vi håper å kunne bruke noen av våre erfaringer i våre (framtidige) jobber med grønn helse.

En god avslutning av turen med fellesmiddag på restaurant.

Tekst og foto: Marja Haartsen (Student ved fagskoleutdanningen Grønn helse, 2022-2024)

Kontakt oss

Marja Haartsen