Velkommen til studiestart 2024 

Vi har ulik tid for studiestart på de forskjellige utdanningstilbudene. Første studiestart er mandag 19.august kl.08.00.

Dette er datoer for oppstart av de ulike studietilbudene:

Mandag 19.august kl.08.00

 • Blomsterdekoratør deltid (BVD24)
 • Gartnerutdanning deltid (GV24)

Mandag 19.august kl.12.00 (Trondheim)

 • Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg (Samlingssted Trondheim)
 • Hageplantenes historie (Samlingssted Trondheim)
 • Hagekunstens historie (Samlingssted Trondheim)

Tirsdag 20.august kl.08.00

 • Interiør

Onsdag 21.august kl.08.00

 • Grøntanleggsforvaltning
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Skjøtsel og drift av uteområder

Mandag 26.august kl.08.00

 • Gartnerutdanning deltid (GV23)
 • Blomsterdekoratør deltid (BVD23)

Onsdag 28.august kl.08.00

 • Grønn helse

Onsdag 4.september kl. 08.00

 • Anleggsgartnertekniker (Anleggsteknikk)

Tirsdag 12.september (digitalt oppstartsmøte)

 • Anleggsledelse, Skjetten, kl:10:00-11:00
 • Anleggsledelse, Bergen, kl:10:00-11:00
 • Prosjektledelse, kl:10:00-11:00
 • Bedriftsledelse, kl:11:00-12:00

Tirsdag 17.september kl:08:30 

 • Bedriftsledelse (LMF) (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)

Onsdag 18.september kl:08:00

 • Anleggsgartnertekniker (Faglig ledelse)

Tirsdag 24.september kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)
 • Prosjektledelse (Samlingssted Olavsgård, Skjetten)

Mandag 30.september kl.08.00

 • Bedriftsledelse (For de som tar Grøntanleggsforvaltning)

Tirsdag 22.oktober kl.08.30

 • Anleggsledelse (Samlingssted, Quality Edvard Grieg hotel, Bergen)

For dere som skal bo på Vea

På grunn av lang reisevei er det mange som ønsker å komme til Vea dagen før studiestart. Det er mulig å booke hybel med ankomst dagen før studiestart. Kode for å kunne bestille hybel finner du på «Min side». Her kan du lese om hybel: Overnatting på Vea.   Har du spørsmål om hybel kan du ta kontakt på e-post: hybel@vea-fs.no

For dere som skal ha samling i Bergen

Det er holdt av et begrenset antall rom på Quality Edvard Grieg hotell. Overnatting booker du selv via bookinglink: Booking av rom i uke 43. Siste frist er 3 uker før samling, men for å være sikret plass anbefaler vi å booke tidligere.

For dere som skal ha samling på Skjetten

Det er holdt av begrenset antall rom. Overnatting booker du selv hos Olavsgaard hotell på Skjetten. Siste frist er 3 uker før samling, men for å være sikret plass anbefaler vi å booke tidligere.

Bøker og utstyr

Vi anbefaler deg å vente med å kjøpe inn bøker og utstyr til etter at du har møtt faglærere. De vil fortelle deg hvilke bøker du må kjøpe og hvilke bøker som er anbefalt som tilleggslitteratur. Når det gjelder nødvendig utstyr som kniv, saks, verneutstyr osv. vil faglærer gi deg gode tips om hva du bør velge. Ta allikevel med deg klær og sko til å benytte ute. Vi har opprettet en egen facebookgruppe for kjøp og salg av brukte bøker. Gruppen heter: «Kjøp og salg av brukte fagbøker ved Norges grønne fagskole – Vea».

Lånekassen

Nesten alle våre utdanninger gir deg mulighet til å søke Lånekassen om lån/stipend. Det kan du lese om her: Lånekassen

Min side

Som student/elev på Vea har du allerede fått tilgang til Min side https://minside.vea-fs.org der du finner:

 • Hvilke opplysninger vi har registrert om deg (husk å laste opp bilde av deg)
 • Dine søknader
 • Studiekontrakt
 • Opplæringsvideoer
 • Informasjonsvideoer
 • Annen praktisk informasjon
 • Informasjon om eksamen (kommer senere i høst)

Studentguide 2024/2025

Dette er et hefte der vi har samlet all mulig praktisk informasjon som gjelder for dere som er studenter/elever. Her finner du informasjon om Vea, oss som jobber her, studentvelferdstilbud, kvalitetssystemet og mye mer.

For dere som ikke har fysiske samlinger på Vea, er det mye som ikke er aktuelt, men vi anbefaler dere å lese «Råd og utvalg for studenter og elever» og en del av det som ligger under «Praktiske opplysninger».

Studentguide 2024/2025

Reisebeskrivelse til Vea

Er du usikker på hvor Vea ligger og hvordan du kommer deg hit? Se her: Reisebeskrivelse til Vea 

Vi ønsker deg velkommen som student ved Norges grønne fagskole – Vea!

Kontakt oss

Dorte Finstad