Er du anleggsgartner? Ønsker du å utvide ditt godkjenningsområde innen sentral godkjenning?

I oktober 2021 rettet Norges grønne fagskole – Vea en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet med ønske om deres vurdering av fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker opp mot kravene for sentral godkjenning. I samarbeid med NAML ble det satt opp godkjenningsområder som vi ønsket at DiBK skulle vurdere.

I svar til Vea 20.desember 2021 viser DiBK til hvilke godkjenningsområder de mener Anleggsgartnertekniker-utdanningen er tilstrekkelig relevant for:

«Utdanningen er vurdert som tilstrekkelig relevant for følgende godkjenningsområder:

 • søker i tiltaksklasse 1 og 2
 •  prosjekterende veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og 2
 • oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2
 • utførende innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1, 2 og 3
 • utførende landskapsutforming i tiltaksklasse 1, 2 og 3»

Direktoratet for byggkvalitet presiserer videre:

«At foretaket skal dokumentere relevant utdanning er kun ett av flere vilkår som må være dokumentert oppfylt ved søknad om sentral godkjenning.

Interiørutdanning som fokuserer på bærekraft og gode materialvalg

Hege Wølner har lang erfaring i bransjen, har alltid jobbet bærekraftig og tenkt langsiktig når hun skal veilede kunder med innredning og interiør. Det var da naturlig at Vea spurte Hege om hun kunne være med å utvikle dette studiet og nå har hun altså fått jobben som faglærer på det nye og unike interiørutdanningen.

 • Aktuell med: Nyansatt faglærer på Interiør
 • Navn: Hege Wølner
 • Alder: 48 år
 • Bosted: Brumunddal
 • Utdanning: Interiørdesigner, Svennebrev som maler og tapetserer og Fargekonsulent NCS
 • Yrkeserfaring: Dekoratør for interiør og møbelvarehus, kundekonsulent og rådgiver for malermestere og stylister og selger i håndverksavdeling i varehus.

Her kan du få LOD-kunnskap!

Været, som følge av klimaendringene, i kombinasjon med ny kunnskap og urbanisering, gjør at vi ikke lengre kan håndtere nedbør på den måten som er gjort siden vann- og avløpsavdelingene oppsto. Nå skal naturbaserte løsninger alltid vurderes.

Men hva er naturbaserte løsninger? Kan vi være sikre på at disse virker? Hvor skal vi starte og hvordan gjøres dette, egentlig? Det får deltakerne på fagdagen om naturbaserte overvannsløsninger kunnskap om på Prøysenhuset i Ringsaker 3. mars.

Erfarne arrangører

Fagdagen arrangeres av Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med FAGUS, som står for Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.…

Formalisering av utdanning i maskinentreprenørfaget

For at Norges grønne fagskole – Vea (Vea) skal kunne formalisere din kompetanse, må du gjøre følgende:

 • Du må søke og bli tatt opp som student via Samordna opptak
 • Sette av en dag til forberedelseskurs
 • Gjennomføre og bestå den avsluttende prøven

Formalisering vil koste kroner 4500,- per utdanning.

Formalisering av Mellomlederskolen til Anleggsledelse (30 studiepoeng)

Dersom du har bestått Mellomlederskolen kan din kompetanse bli formalisert til vitnemål i Anleggsledelse med 30 studiepoeng.

Du må gjøre følgende:

 1. Søk opptak til Anleggsledelse gjennom Samordna opptak
 2. Du må laste opp etterspurt dokumentasjon i Samordna opptak (Fagbrev, vitnemål og attester).

Nytt høyere yrkesfaglig studium innen Interiør i Moelv

Norges grønne fagskole – Vea har våren 2020 videreutviklet studieplanen fra Norges Interiørfagskole på Gjøvik, siden de har valgt å legge ned virksomheten. Studieplanen har vært gjennom en omfattende revidering i regi av Vea, og resultert i studiet Interiør- med fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv.

Fagskolestudiet gir blant annet kompetanse innen redesign, gjenbruk, farge- og materialbruk. Det planlegges oppstart av Fagskoleutdanningen Interiør høsten 2022 og studiet gjennomføres nettbasert med samlinger over to år med studiested Vea i Moelv.…

Prosjektledelse – viktig kompetanse for anleggsbransjen

Ledelse i maskinentreprenørfaget

Jeg er så heldig og stolt over å undervise på den nye NOKUT- godkjente fagskoleutdanningen «Ledelse i maskinentreprenørfaget». Dette er resultatet av et nylig inngått samarbeid mellom Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Norges grønne fagskole – Vea (Vea). Studiet består av tre moduler:

 • Anleggsledelse (30 studiepoeng)
 • Prosjektledelse (30 studiepoeng)
 • Bedriftsledelse (30 studiepoeng)

Naturlig progresjon er å gjennomføre modulene i denne rekkefølgen: Anleggsledelse, Prosjektledelse og til slutt Bedriftsledelse.

Prosjektledelse

Jeg underviser og er fagansvarlig for modulen «Prosjektledelse» og har akkurat gjennomført den andre av totalt seks samlinger.…

Skjøtsel i et 1800-talls hageanlegg

Samlingsukene på Vea

Samlingsukene på Vea tar for seg ulike tema, som studentene får anledning til å utforske i teori og praksis. Undervisning og praktiske øvelser skjer i størst mulig grad ute i historiske hageanlegg, for bedre å forstå hva skjøtselen i historiske hager innebærer. Hensikten er at studentene skal få innsikt og forståelse for hele prosessen steg for steg, fra første møte med et historisk anlegg, til en ferdig utarbeidet skjøtselsplan.

 

 …

Cultivating meaning, an organic weave

She was invited together with Line Sanne to make this exhibition in gallery BKD/Atelier 7×7.

The exhibition has focus on cultivating and make meaning thru a playful access to the materials and the art. They have an experimental approach to materials found in the surroundings of the city, inspired by the weaving- and lafting– techniques with references to the middle age of Tønsberg.

The exhibition is based on the philosopher Friedrich Schillers theory about playfulness as an expression for the inner need to create.…

Fra bjørk til skulptur

Ingunn var for 11 år siden, student på fagskoleutdanningen Botanisk Design hvor hun startet med å veve med bjørk, noe hun har videreutviklet i alle disse årene frem til utstillingen. I vår var hun student på Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer EX.

I teksten til utstillingen skriver Ingunn at hun samler grener av hengebjørk i vekstsesongen og lagrer dem i fryseren før videre bearbeiding. Grenen settes inn med treolje for å beholde en fin brun farge, og voksa lintråd brukes til søm/vev.…

Hagevern på agendaen på Vea – etablering av skarpe håndverksmiljøer innen antikvarisk skjøtsel

De vakre, grønne oasene i bygd og by, hvor du kan slappe av og nyte frodige vekster og fargerike blomster, er for mange en del av livets gleder. Det å nyte et grøntanlegg som tydelig formidler våre forfedres levesett og estetikk, er både lærerikt og inspirerende. Men, det å ta vare på historien i disse anleggene krever spisskompetanse og mye faglig innsikt. Dessverre er mangelen på et helhetlig system, som ivaretar overføring av denne kompetansen mellom generasjonene, prekær.…