Besøk i Het Loo slottshage

Bakgrunnen for vårt besøk var at Het Loo er partner i Veas internasjonale prosjekt, Craft Skills for Garden Conservation (CSGC), og nå hadde vi en mulighet til å bli kjent med dem – og med hagen.  Hagekonservator Renske Ek og sjefsgartner Willem Zieleman spiste lunsj med oss i museumskafeen før Willem tok oss med på en hagevandring.

I likhet med så mange av de grandiose europeiske hagene ble også Het Loo lagt om til en landskapspark på 1700-tallet, og gjennomgikk flere endringer også etter dette.…

Hvordan kan jeg eksperimentere for å bevisstgjøre skogens muligheter og verdi?

Birgit Giskås driver egen gård i Øvre Ogndal med skog og utmark. En gård med bosetting tilbake til folkevandringstida. Gården har 3 gravrøyser og utsikt til det gamle kongesetet Egge og den langstrakte Follaheia.  Hovedinntekta i dag er produksjon av juletre, noe hun er født inn i. Birgit ønsket å bruke egen skog og utmark til mer enn juletrær, kubikk og byggematerialer.

Som skogeier og juletreprodusent synes hun det er trist med alle materialer og trær som ikke blir verdsatt, det vil si ikke blir til juletrær; alle granene som vokser i skyggen av andre graner, som blir litt skjeve og rare, elg-skitten som blir liggende på bakken (vel og bra som gjødsel) men, og skogskjegget som er mat for de som rekker opp, men som ikke regnes med i det økonomiske regnskapet.…

Fagtur til Nederland og Floriaden

Floriaden er en utstilling som realiseres en gang hvert tiende år. Det bygger på en langsiktig stedsutvikling hvor bygninger, utearealer, infrastruktur med mere ikke forsvinner når messa er over, men lever videre, bygges videre på. Som eksempel kan nevnes et demensboende som allerede nå var i drift og lokalisert veldig sentralt – men likevel passe skjermet, midt i de sentrale strøkene hvor der passerer folk, er aktivitet.

Flere andre eksempler på bærekraftige løsninger kunne vi besøke på området Green Island. Treeport Zunderts hadde som tema « Jorden som løsning» hvor jordvarme som vanligvis lagres i rør under bakken kunne synliggjøres.…

Med fagskolestudentene til Liguria

Soft land art er et viktig tema i tida, både knyttet til det å skape opplevelser, overraskelser i naturen og i et miljøperspektiv. Det brukes i offentlig skole både blant barn og voksne, og er med på å gi en bedre forståelse av naturen og respekt for den.

I sammenheng med studiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer, er det en selvfølge at vi også jobber med dette. Turen til Liguria har søkelys på å bli kjent med ulike biotoper og jobbe med ulike materialer på de ulike plassene.…

Jeg anbefaler studiet til alle som har interesse av å snu opp ned på alt og virkelig eksperimentere med plantematerialer.

 • Navn: Marit Silsand
 • Klasse: Experimental expressions with plant materials
 • Alder: 41
 • Kommer fra: Tjøme
 • Bakgrunn: Kunstner, utdannet fra Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam, San Fransisco Art Institute og Fatamorgana Danmarks Fotografiske Billedkunstskole i København. Hun har siden 2011 bodd på Tøyen i Oslo og har atelier på Bjørka – verksted for kamerabasert kunst på Grønland. Jobber hovedsakelig med fotografi.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials»?

Jeg har de seneste årene ønsket å utfordre dimensjonene i arbeidene mine og kombinere flere medier.…

Jobber du innen anlegg og ønsker å utvide ditt godkjenningsområde innen Sentral godkjenning?

1.oktober 2021 rettet Norges grønne fagskole -Vea en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet der vi ønsket deres vurdering av utdanningen Ledelse i maskinentreprenørfaget opp mot kravene for sentral godkjenning. I samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes forbund) ble det satt opp godkjenningsområder som vi ønsket DiBK sin vurdering av.

I svar til Vea 30.mai 2022 viser DiBK til hvilke godkjenningsområder de mener Ledelse i maskinentreprenørfaget er tilstrekkelig relevant for og de skriver:

«Vår vurdering av Ledelse i maskinentreprenørfaget baserer seg på hvilket fagbrev som ligger i bunn for utdanningen.

Søknad og opptak til studieplass på Vea 2022

Det er derfor viktig at dere som har fått tilbud om plass, svarer innen fristen.

Viktige datoer som du må følge med på.

 • 20.mai 2022: 20.mai fikk du svar på om du er tatt opp på et fagskolestudium, om du står på venteliste eller om du ikke oppfylte opptakskravet.
 • 27.mai 2022: Dersom du har fått plass/ventelisteplass, er det veldig viktig at du svarer innen 27.mai ved takke ja eller nei til studieplassen eller stå på venteliste. Dersom du ikke har registrert svaret ditt innen denne fristen, tolker vi dette som et «nei-takk» til plassen.

Stor interesse for utdanningar innan grøne fagområde og anleggsfag

Då fristen gjekk ut, viste det seg nok ein gong at utdanningane som «Norges grønne fagskole – Vea» tilbyr, er veldig populære.

Me er absolutt inne i ei grøn bølgje, seier Grethe Bøhn Busterud som meiner at denne bølgja kjem til å verta lang, samfunnsnyttig og god.

Grøn fagleg kompetanse, saman med anleggsfag, vert stadig meir ettertrakta, noko Vea merkjer godt om dagen. Det vil til saman verta behandla 603 søknader til ulike studium på Vea denne våren. Dette er ei stor auke sidan 2021 og eit tydeleg teikn på at interessa og behovet for fagskulekompetanse er sterkt aukande.…

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.…

Interiørutdanning som fokuserer på bærekraft og gode materialvalg

Hege Wølner har lang erfaring i bransjen, har alltid jobbet bærekraftig og tenkt langsiktig når hun skal veilede kunder med innredning og interiør. Det var da naturlig at Vea spurte Hege om hun kunne være med å utvikle dette studiet og nå har hun altså fått jobben som faglærer på det nye og unike interiørutdanningen.

 • Aktuell med: Nyansatt faglærer på Interiør
 • Navn: Hege Wølner
 • Alder: 48 år
 • Bosted: Brumunddal
 • Utdanning: Interiørdesigner, Svennebrev som maler og tapetserer og Fargekonsulent NCS
 • Yrkeserfaring: Dekoratør for interiør og møbelvarehus, kundekonsulent og rådgiver for malermestere og stylister og selger i håndverksavdeling i varehus.