Har du søkt studieplass og venter på svar?

Nå lurer du sikkert på når du får tilbakemelding fra oss? Her kommer noen viktige datoer som du må følge med på.

20.mai, svar på søknad

20.mai får du svar på om du er tatt opp på et fagskolestudium, om du står på venteliste eller om du ikke oppfylte opptakskravet.

Svarfrist 27.mai 2022

Dersom du har fått plass/ventelisteplass, er det veldig viktig at du svarer innen 27.mai ved takke ja eller nei til studieplassen eller stå på venteliste. Dersom du ikke har registrert svaret ditt innen denne fristen, tolker vi dette som et «nei-takk» til plassen.…

Stor interesse for utdanningar innan grøne fagområde og anleggsfag

Då fristen gjekk ut, viste det seg nok ein gong at utdanningane som «Norges grønne fagskole – Vea» tilbyr, er veldig populære.

Me er absolutt inne i ei grøn bølgje, seier Grethe Bøhn Busterud som meiner at denne bølgja kjem til å verta lang, samfunnsnyttig og god.

Grøn fagleg kompetanse, saman med anleggsfag, vert stadig meir ettertrakta, noko Vea merkjer godt om dagen. Det vil til saman verta behandla 603 søknader til ulike studium på Vea denne våren. Dette er ei stor auke sidan 2021 og eit tydeleg teikn på at interessa og behovet for fagskulekompetanse er sterkt aukande.…

Jeg anbefaler studiet til alle som har interesse av å snu opp ned på alt og virkelig eksperimentere med plantematerialer.

 • Navn: Marit Silsand
 • Klasse: Experimental expressions with plant materials
 • Alder: 41
 • Kommer fra: Tjøme
 • Bakgrunn: Kunstner, utdannet fra Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam, San Fransisco Art Institute og Fatamorgana Danmarks Fotografiske Billedkunstskole i København. Hun har siden 2011 bodd på Tøyen i Oslo og har atelier på Bjørka – verksted for kamerabasert kunst på Grønland. Jobber hovedsakelig med fotografi.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials»?

Jeg har de seneste årene ønsket å utfordre dimensjonene i arbeidene mine og kombinere flere medier.…

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.…

Naturen har avgjørende betydning for gode liv!

Studiet «Grønn helse» vakte ekstra interesse hos Werner. «Det er veldig inspirerende og positivt at Vea lanserer et integrert og oppdatert studium for praktikere innen hagebruk og helse. Bedre kan det ikke bli! Dette vil bidra til bedre forståelse for og mer bruk av naturen som basis for vår trivsel og folkehelse, sier Werner Christie.

 • Navn: Werner Christie
 • Alder: 72
 • Bosted: Hamar
 • Utdanning: Sosiologi, filosofi, statsvitenskap, medisin, jord og hagebruks-bruksskole.
 • Yrkeserfaring: Helsevesen, Innovasjon Norge, konsulentvirksomhet, bonde og vaktmester.
 • Undervisningserfaring: Fagansvarlig for Nasjonal Lederutdannelse for kommunehelsetjenesten, BI.

Fagskoleutdanningen Grønn helse blir bedre og mer innholdsrik fra høsten 2022 

 • Navn: Ingunn Sigstad Moen
 • Alder: 55 
 • Bosted: Løten
 • Utdanning: Sykepleierutdanning, og noe økologisk landbruk. 
 • Yrkeserfaring: Sykepleiererfaring fra hjemmetjenesten og noe sykehjem, salgs- og markedssekretær i privat sektor, medarbeider Løten Nærstasjon, Inn på tunet-koordinator Ringsaker landbrukskontor, 18 år som selvstendig næringsdrivende som  «Inn på tunet»-tilbyder til mennesker med demenssykdom for kommunene Løten, Hamar og Stange. Diverse verv i «Inn på tunet»-næringa både lokalt og nasjonalt.  
 • Undervisningserfaring: Mye foredrag og studiebesøk om jobben som «Inn på tunet»-tilbyder, et år med undervisning på fagskoleutdanningen «Grønn helse» på Vea
 • Aktuell med: Prosjektleder for revideringen av fagskoleutdanningen Grønn helse.

Interiørutdanning som fokuserer på bærekraft og gode materialvalg

Hege Wølner har lang erfaring i bransjen, har alltid jobbet bærekraftig og tenkt langsiktig når hun skal veilede kunder med innredning og interiør. Det var da naturlig at Vea spurte Hege om hun kunne være med å utvikle dette studiet og nå har hun altså fått jobben som faglærer på det nye og unike interiørutdanningen.

 • Aktuell med: Nyansatt faglærer på Interiør
 • Navn: Hege Wølner
 • Alder: 48 år
 • Bosted: Brumunddal
 • Utdanning: Interiørdesigner, Svennebrev som maler og tapetserer og Fargekonsulent NCS
 • Yrkeserfaring: Dekoratør for interiør og møbelvarehus, kundekonsulent og rådgiver for malermestere og stylister og selger i håndverksavdeling i varehus.

Formalisering av utdanning i maskinentreprenørfaget

For at Norges grønne fagskole – Vea (Vea) skal kunne formalisere din kompetanse, må du gjøre følgende:

 • Du må søke og bli tatt opp som student via Samordna opptak
 • Sette av en dag til forberedelseskurs
 • Gjennomføre og bestå den avsluttende prøven

Formalisering vil koste kroner 4500,- per utdanning.

Formalisering av Mellomlederskolen til Anleggsledelse (30 studiepoeng)

Dersom du har bestått Mellomlederskolen kan din kompetanse bli formalisert til vitnemål i Anleggsledelse med 30 studiepoeng.

Du må gjøre følgende:

 1. Søk opptak til Anleggsledelse gjennom Samordna opptak
 2. Du må laste opp etterspurt dokumentasjon i Samordna opptak (Fagbrev, vitnemål og attester).

Er du anleggsgartner? Ønsker du å utvide ditt godkjenningsområde innen sentral godkjenning?

I oktober 2021 rettet Norges grønne fagskole – Vea en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet med ønske om deres vurdering av fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker opp mot kravene for sentral godkjenning. I samarbeid med NAML ble det satt opp godkjenningsområder som vi ønsket at DiBK skulle vurdere.

I svar til Vea 20.desember 2021 viser DiBK til hvilke godkjenningsområder de mener Anleggsgartnertekniker-utdanningen er tilstrekkelig relevant for:

«Utdanningen er vurdert som tilstrekkelig relevant for følgende godkjenningsområder:

 • søker i tiltaksklasse 1 og 2
 •  prosjekterende veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og 2
 • oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2
 • utførende innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1, 2 og 3
 • utførende landskapsutforming i tiltaksklasse 1, 2 og 3»

Direktoratet for byggkvalitet presiserer videre:

«At foretaket skal dokumentere relevant utdanning er kun ett av flere vilkår som må være dokumentert oppfylt ved søknad om sentral godkjenning.

Her kan du få LOD-kunnskap!

Været, som følge av klimaendringene, i kombinasjon med ny kunnskap og urbanisering, gjør at vi ikke lengre kan håndtere nedbør på den måten som er gjort siden vann- og avløpsavdelingene oppsto. Nå skal naturbaserte løsninger alltid vurderes.

Men hva er naturbaserte løsninger? Kan vi være sikre på at disse virker? Hvor skal vi starte og hvordan gjøres dette, egentlig? Det får deltakerne på fagdagen om naturbaserte overvannsløsninger kunnskap om på Prøysenhuset i Ringsaker 3. mars.

Erfarne arrangører

Fagdagen arrangeres av Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med FAGUS, som står for Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren.…