En «blågrønn» anleggsgartner sine inntrykk fra Nederland og Floriaden

Som en «blågrønn» anleggsgartner, var det ikke vanskelig å glede seg til personalturen for de ansatte ved Norges grønne fagskole – Vea. Jeg er normalt sett ikke den som hverken planlegger eller leser meg særlig opp på ulike reisemål når jeg skal på tur, men heldigvis gjorde jeg det i forbindelse med denne turen.

I programmet for Floriaden var det et hav av spennende muligheter og fokusområder, men beleilig nok fantes det et område der som het «Green Island». Her fant jeg i grunn alle mine interesser samlet på ett sted: Trær og grønne lommer i urbane områder, fokus på sirkulærdisponering av vann og ressurser, samt utdanning og formidling av grønn kunnskap.…

Er du anleggsgartner? Ønsker du å utvide ditt godkjenningsområde innen sentral godkjenning?

I oktober 2021 rettet Norges grønne fagskole – Vea en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet med ønske om deres vurdering av fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker opp mot kravene for sentral godkjenning. I samarbeid med NAML ble det satt opp godkjenningsområder som vi ønsket at DiBK skulle vurdere.

I svar til Vea 20.desember 2021 viser DiBK til hvilke godkjenningsområder de mener Anleggsgartnertekniker-utdanningen er tilstrekkelig relevant for:

«Utdanningen er vurdert som tilstrekkelig relevant for følgende godkjenningsområder:

  • søker i tiltaksklasse 1 og 2
  •  prosjekterende veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og 2
  • oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2
  • utførende innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1, 2 og 3
  • utførende landskapsutforming i tiltaksklasse 1, 2 og 3»

Direktoratet for byggkvalitet presiserer videre:

«At foretaket skal dokumentere relevant utdanning er kun ett av flere vilkår som må være dokumentert oppfylt ved søknad om sentral godkjenning.

Anleggsgartnerbransjens plass i LOD

­– Nå er det viktig at anleggsgartnerne skaffer seg kompetanse innen lokal overvannsdisponering (LOD), mener anleggsgartner Karsten Totland Raddatz.

Han er styreleder i NAML, har etablert og driver anleggsgartnerfirmaet Hageform AS og snakker selv om å ta fagutdanningen Grøntanleggslære med LOD ved Norges grønne fagskole  – Vea.

Behov for ny kompetanse

– Selv er jeg vel mest opptatt av den grønne delen av anleggsgartnerfaget, med vegetasjon og skjøtsel, beskriver mannen som har arbeidet som anleggsgartner i 20 års tid.

– Hvorfor ta en faglig videreutdanning, når en har lært faget og arbeidet med dette i mange år?

Behov for grøntfaglig kompetanse kombinert med lederutdanning

Jeg, Odd Hugo Gauslaa, er en erfaren næringslivsleder og underviser unge og motiverte fagarbeidere, som blant annet skal bli mestere innenfor anleggsgartnerfaget, ved Norges grønne fagskole – Vea

Bedriftsledelse

Jeg underviser i faget bedriftsledelse. Kombinerer du dette med grøntfaglig kompetanse, ser jeg svært store muligheter i det fremtidige arbeidsmarkedet i Norge.  Jeg får stadig bekreftelser og innsyn i hvilke muligheter som finnes innenfor grøntanleggsektoren. Når vi sammen med studentene analyserer og ser på bransjen og markedet, ser vi hvilke inntjeningsmuligheter som ligger i grøntanlegg.…

Den som velger å ta anleggsgartnerutdanning har uante muligheter

Anleggsgartnerfirmaet «Anleggsgartnermester Wikholm AS» ble etablert i 1974 og er i dag med sine 80 ansatte, det største Anleggsgartnerfirmaet i Bergen. De har stort fokus på kompetanse, er godkjent lærebedrift og tilbyr de ansatte å ta høyere yrkesfaglig utdanning. De siste årene har fire av de ansatte tatt fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

Dere har pr. i dag 4 ansatte som har tatt fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea. Hva slags nytteverdi har firmaet av at ansatte tar videreutdanning?

Realkompetansevurdering til Anleggsgartnertekniker

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for Vg3 Anleggsgartner og den finner du her:

Dette må du som søker gjøre:

  • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
  • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
  • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.

Undervisningen er tilpasset akkurat det vi anleggsgartnere har behov for!

Bakgrunn

Jeg hadde interesse for maskiner, grønt, levende planter og vekster, så det passet meg veldig godt å bli anleggsgartner. Jeg gikk Naturbruk Vg1 på Øksnevad videregående med fordypning anleggsgartner, gikk videre på Anleggsgartner vg2 og hadde læretiden hos Refsnes plantesalg før jeg tok fagbrev som Anleggsgartner. Nå jobber jeg hos Stangeland Maskin AS. Anleggsgartnerfaget er variert arbeid som inneholder mye forskjellig.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Jeg hadde behov for å komme videre i faget.

Bedrifter bør investere i sine ansatte ved å gi dem mer kompetanse.

Derfor valgte han å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker ved Norges grønne fagskole – Vea.

Hva slags bakgrunn har du?

Da jeg gikk i 10.klasse fikk jeg jobb som sommerhjelp i Anleggsgartnerfirmaet Steen og Lund. Jeg fikk være med på mange ulike arbeidsoppgaver med å opprette et nyanlegg. Jeg fikk et godt inntrykk av hva anleggsgartnerfaget handler om og jeg ble tent! Som anleggsgartner ser du resultater av jobben du gjør og folk flest ser at det blir et fint, estetisk og varig resultat som mange har glede av.…