Formalisering av utdanning i maskinentreprenørfaget

For at Norges grønne fagskole – Vea (Vea) skal kunne formalisere din kompetanse, må du gjøre følgende:

 • Du må søke og bli tatt opp som student via Samordna opptak
 • Sette av en dag til forberedelseskurs
 • Gjennomføre og bestå den avsluttende prøven

Formalisering vil koste kroner 4500,- per utdanning.

Formalisering av Mellomlederskolen til Anleggsledelse (30 studiepoeng)

Dersom du har bestått Mellomlederskolen kan din kompetanse bli formalisert til vitnemål i Anleggsledelse med 30 studiepoeng.

Du må gjøre følgende:

 1. Søk opptak til Anleggsledelse gjennom Samordna opptak
 2. Du må laste opp etterspurt dokumentasjon i Samordna opptak (Fagbrev, vitnemål og attester).

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr et nytt og unikt studium innen planteinstallasjoner i innerom fra høsten 2022. 

 • Navn: Gyri Dahl 
 • Alder: 49 
 • Bosted: Oslo 
 • Utdanning: Produksjonsgartner 
 • Yrkeserfaring: Jeg har 28 års erfaring innen innendørsbeplantning. Store og små installasjoner av interiørplanter, plantevegger, mosevegger osv. i kontorbygg, innendørs atrier, kjøpesentre, flyplasser etc.  
 • Undervisningserfaring: Jeg har jobbet mye med opplæring i de bedrifter jeg har jobbet i og holder kurs om planteinnredning på Vea. 
 • Aktuell med: Skal undervise på fagskoleutdanningen «Planteinstallasjoner i innerom». 

Du har vært med i utviklingen av det nye fagskolestudiet «Planteinstallasjoner i innerom» ved Norges grønne fagskole – Vea.

Nytt høyere yrkesfaglig studium innen Interiør i Moelv

Norges grønne fagskole – Vea har våren 2020 videreutviklet studieplanen fra Norges Interiørfagskole på Gjøvik, siden de har valgt å legge ned virksomheten. Studieplanen har vært gjennom en omfattende revidering i regi av Vea, og resultert i studiet Interiør- med fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv.

Fagskolestudiet gir blant annet kompetanse innen redesign, gjenbruk, farge- og materialbruk. Det planlegges oppstart av Fagskoleutdanningen Interiør høsten 2022 og studiet gjennomføres nettbasert med samlinger over to år med studiested Vea i Moelv.…

Prosjektledelse – viktig kompetanse for anleggsbransjen

Ledelse i maskinentreprenørfaget

Jeg er så heldig og stolt over å undervise på den nye NOKUT- godkjente fagskoleutdanningen «Ledelse i maskinentreprenørfaget». Dette er resultatet av et nylig inngått samarbeid mellom Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Norges grønne fagskole – Vea (Vea). Studiet består av tre moduler:

 • Anleggsledelse (30 studiepoeng)
 • Prosjektledelse (30 studiepoeng)
 • Bedriftsledelse (30 studiepoeng)

Naturlig progresjon er å gjennomføre modulene i denne rekkefølgen: Anleggsledelse, Prosjektledelse og til slutt Bedriftsledelse.

Prosjektledelse

Jeg underviser og er fagansvarlig for modulen «Prosjektledelse» og har akkurat gjennomført den andre av totalt seks samlinger.…

Vea – ti år med Jarlsberg hovedgård

Han fikk umiddelbart en idé om at Vea kunne dekorere hovedbygningen til jul. Ideen ble formidlet til Vea, som umiddelbart så at dette var et prosjekt som passet perfekt som klasseoppdrag for elevene på blomsterdekoratørutdanningen. 

Hvordan fikk du ideen om å pynte gården til jul?  

Jeg synes at en så ærverdig bygning som residensen på Jarlsberg fortjener litt ekstra pynt til jul, og ettersom jeg visste at Vea hadde en utdanning for blomsterdekoratører, tenkte jeg at dette kunne være et spennende prosjekt, også for elvene på denne utdanningen.

Skjøtsel i et 1800-talls hageanlegg

Samlingsukene på Vea

Samlingsukene på Vea tar for seg ulike tema, som studentene får anledning til å utforske i teori og praksis. Undervisning og praktiske øvelser skjer i størst mulig grad ute i historiske hageanlegg, for bedre å forstå hva skjøtselen i historiske hager innebærer. Hensikten er at studentene skal få innsikt og forståelse for hele prosessen steg for steg, fra første møte med et historisk anlegg, til en ferdig utarbeidet skjøtselsplan.

 

 …

Cultivating meaning, an organic weave

She was invited together with Line Sanne to make this exhibition in gallery BKD/Atelier 7×7.

The exhibition has focus on cultivating and make meaning thru a playful access to the materials and the art. They have an experimental approach to materials found in the surroundings of the city, inspired by the weaving- and lafting– techniques with references to the middle age of Tønsberg.

The exhibition is based on the philosopher Friedrich Schillers theory about playfulness as an expression for the inner need to create.…

Fra bjørk til skulptur

Ingunn var for 11 år siden, student på fagskoleutdanningen Botanisk Design hvor hun startet med å veve med bjørk, noe hun har videreutviklet i alle disse årene frem til utstillingen. I vår var hun student på Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer EX.

I teksten til utstillingen skriver Ingunn at hun samler grener av hengebjørk i vekstsesongen og lagrer dem i fryseren før videre bearbeiding. Grenen settes inn med treolje for å beholde en fin brun farge, og voksa lintråd brukes til søm/vev.…

Hagevern på agendaen på Vea – etablering av skarpe håndverksmiljøer innen antikvarisk skjøtsel

De vakre, grønne oasene i bygd og by, hvor du kan slappe av og nyte frodige vekster og fargerike blomster, er for mange en del av livets gleder. Det å nyte et grøntanlegg som tydelig formidler våre forfedres levesett og estetikk, er både lærerikt og inspirerende. Men, det å ta vare på historien i disse anleggene krever spisskompetanse og mye faglig innsikt. Dessverre er mangelen på et helhetlig system, som ivaretar overføring av denne kompetansen mellom generasjonene, prekær.…

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.…