I dag har stortinget behandlet regjeringen sitt forslag til lov om høyere yrkesfaglig utdanning.