Hageplanlegging i Trøndelag 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr fagskoleutdanning innen Hageplanlegging på Mære i Trøndelag.

Utdanningen er nettbasert med samlinger, og skoleåret 2022/2023 vil de fysiske samlingene være på Mære landbruksskole i Trøndelag. Dette vil gi gartnere og anleggsgartnere i Trøndelag og omegn, mulighet til å kunne ta fagskoleutdanningen Hageplanlegging, uten at de må reise til Vea for samlinger. Mære ligger i Steinkjer kommune og adressen er Mæresvegen 163, 7710 Sparbu

Tilbudet er kommet til ved at Norges grønne fagskole – Vea og Trøndelag høyere yrkesfagskole har inngått en avtale om desentralisert Hageplanlegging på Mære.

Gunnar Johansen, som er faglærer ved Mære, vil undervise i vegetasjonslære og tekniske fag, mens Mona Barthel Sveen, som er faglærer på Vea, vil undervise i hageplanlegging.

Det er Vea som står ansvarlig for studiet og du vil bli tatt opp som student ved Norges grønne fagskole – Vea.

For å bli student søker du gjennom Samordna opptak. Fra 1.februar vil du finne «Hageplanlegging» under studieoversikten i samordna opptak. Søknadsfrist er 15.april 2022.

Dersom du ønsker å ta Hageplanlegging med studiested Vea, tilbys det studieåret 2023/2024.

Kontakt oss

Hageplanlegging
hageplanlegging tilbys i Trøndelag fra høsten 2020
Høsten 2020 startet Norges grønne fagskole – Vea fagskoleutdanningen Hageplanlegging, med studiested Mære i Trøndelag. Nytt kull starter høsten 2022.
Her ser du de første bildene fra Veas VR-applikasjon for hageplanleggere. Vi har begynt testingen og er veldig begeistra! Begeistra for hva VR gjør med den digitale utviklingen innen hageplanlegging og overbevist om at dette er noe for fremtiden. Og, som student hos oss vil du ta del i denne utviklingen.
Hageplanlegger, hagedesigner, landskapsarkitekt og grøntanleggsforvalter er bare noen av arbeidstitlene som benyttes på, og av oss som jobber med utforming av hager og grønne uterom. Utdannelse, erfaring og bakgrunn kan være vidt forskjellig.
Mange hagedesignere jobber alene, uten noe faglig nettverk rundt seg og de har heller ingen beskyttet tittel. Det var derfor Vea initierte til et oppstartsmøte for å kunne danne en forening for hagedesignere.