Uterom

Hagedesign og hageplanlegging 

Hageplanlegger, hagedesigner, landskapsarkitekt og grøntanleggsforvalter er bare noen av arbeidstitlene som benyttes på, og av oss som jobber med utforming av hager og grønne uterom. Utdannelse, erfaring og bakgrunn kan være vidt forskjellig.

I tillegg har vi anleggsgartnere og gartnere som også arbeider med hageanlegg og utearealer. Anleggsgartneren og gartneren er de som ofte opparbeider, bygger og vedlikeholder uteområdene.

For hageeiere som trenger hjelp til å planlegge og bygge en ny hage eller rehabilitere et eksisterende uterom, er det ikke så lett å manøvrere i denne jungelen av ulike fagområder og benevnelser. Og det er nok dessverre også slik at vi i bransjen av og til vet litt for lite om hva og hvordan våre kollegaer faktisk jobber innen sitt fagfelt. La oss prøve å oppklare.

Hva er en hagedesigner?

Hagedesigner og hageplanlegger brukes om hverandre og er i prinsippet det samme. Hagedesignere kan ha svært ulik kompetanse. Noen kan være selvlært og noen kan ha lang utdannelse.

Her i landet kan man studere Grøntanleggsforvaltning (GF) for å bli hagedesigner. GF er en høyere yrkesfaglig utdanning som bygger videre på gartnerkompetanse og gir kunnskap i prosjektering, design og formgivning av hager og grønne uteområder. For eksempel lærer studentene om fundamentering og hvordan trapper og murer skal bygges, og hvilke lover og regler som gjelder rundt bygging av disse tekniske elementene. De lærer om romlighet, farge og materialbruk slik at de har et godt grunnlag for å skape estetiske, og funksjonelle uteplasser i en villahage, et sameie eller på en takterrasse. De tilegner seg solid kunnskap om planter, busker og trær og hvordan bruke beplantning i utforming av uterom.

Plantekomposisjon
Plantekomposisjon- hagedesignerens kompetanse Foto: Mona Barthel Sveen

Hvordan jobber en hagedesigner?

En hagedesigner planlegger hager, mindre parker og grønne uterom. De jobber som selvstendig næringsdrivende, ansatt i konsulentselskap, på landskapsarkitektkontorer eller i parkavdeling i kommuner.

I de fleste hageprosjekter utarbeides det en helhetlig plantegning av hagen. Den utarbeides i farger, tegnet digitalt eller for hånd, og i målestokk. Hageplanen illustrerer planløsning med beplantning og detaljer for kunden. Den er også noe av grunnlaget anleggsgartneren trenger for å prise arbeidene og bygge hagen etter.

Hageplan
Hageplan utarbeidet av Lillian Frigstad som studerer Grøntanleggsforvatning på Norges grønne fagskole Vea

Samarbeid

Samarbeid mellom anleggsgartner og hagedesigner er verdifullt både i planleggings- og utførelsesfasen av et hageprosjekt. Det gir estetiske og velfungerende hagerom.

hageplanlegger og anleggsgartner
Samarbeid mellom anleggsgartner og hagedesigner. Foto Dorte Finstad

Anleggsgartneren og gartneren

Veldig forenklet sier vi ofte at anleggsgartneren har kompetanse på det grå feltet og gartneren på det grønne.

Anleggsgartneren har opplæring i å anlegge hager, parker og andre uteområder. De har lært å bygge trapper, murer, plasser og veier. Legging av skifer, brostein og belegningsstein er også anleggsgartneren sitt fagfelt.

Gartneren jobber med det grønne. De har kunnskap om hvordan stauder, sommerblomster grønnsaker, busker og trær skal plantes, stelles og beskjæres. Gartneren jobber for eksempel som kundeveileder i hagesenter eller med etablering, stell og skjøtsel av hager, parker og grøntområder.

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitektutdannelsen er en femårig utdannelse ved universitet eller høyskole. Landskapsarkitektene prosjekterer og utformer byområder, boligfelter, parker, veianlegg, idrettsanlegg, uteområder til skoler og friluftsområder. De jobber ofte med større uteområder, men noen landskapsarkitekter tar også oppdrag i privathagemarkedet.

Plantekjennskap og -kunnskap Foto: Mona Barthel Sveen
Plantekjennskap og -kunnskap Foto: Mona Barthel Sveen

Fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning utgjør 90 studiepoeng og starter opp på Vea høsten 2020. Fagskoleutdanningen Hageplanlegging tilbys ved Mære i Trøndelag høsten 2020 og på Vea høsten 2021. Søknadsfrist er 15.april 2020 og du søker her: Samordna opptak

Tekst: Mona Barthel Sveen

Oslo, 04.04.2020

Kontakt oss

Uterom
Hagedesign – Formgivning og helhet - samspill mellom de harde og myke elementene Foto: Mona Barthel Sveen

Aktuelle linker