Hagedesignere danner egen forening 

Mange hagedesignere jobber alene, uten noe faglig nettverk rundt seg og de har heller ingen beskyttet tittel. Det var derfor Vea initierte til et oppstartsmøte for å kunne danne en forening for hagedesignere.

Målet med å danne en forening for hagedesignere var:

 • Kvalitetssikring
 • Plattform for kompetanseheving
 • Inspirasjon
 • Leie hverandre til større oppdrag
 • Paraplyorganisasjon
 • Utveksling av kompetanse
 • Kurser
 • Gjøre utdannelsen kjent og attraktiv
 • Kontaktnett
I mars 2017 ble det første nettverksmøtet gjennomført på Vea og et styre for foreningen ble valgt. Nå er foreningen Norske hagedesignere godt i gang, antall medlemmer øker og de har arrangert en fagdag for nettverket.
Mer enn 40 hagedesignere var samlet til det første nettverksmøtet for Norske hagedeignere. Foto: Kirsti Marie Hougen

Norske Hagedesignere

Norske Hagedesignere er en nyoppstartet forening som arbeider for å fremme kvalitet og kompetanse innen hagedesign/hageplanlegging og ønsker å dele kunnskap om blant annet viktigheten av god design og gjennomtenkt plantebruk. Dersom du jobber med design og planlegging av grønne uterom, hage og landskap kan du bli medlem i Norske Hagedesignere. Medlemmer får tilgang til kurs, seminarer og ett nettverk av kollegaer i hele Norge. Du får også benytte deg av Norske Hagedesignere sin logo, som et kvalitetsstempel i din markedsføring.

De som er medlemmer har ulik bakgrunn. Noen er utdannet fagteknikere fra Norges grønne fagskole – Vea, endel er utdannet via ulike nettstudier i England og noen er utdannet arealplanleggere fra NMBU. I tillegg er noen selvlærte med mange års erfaring fra hagesenterdrift og hageplanlegging. Mange har gartnerutdannelse i bunnen fra ulike gartnerskoler i Norge.

Opptakskrav for å bli hovedmedlem

 • Design/planlegging av hager og uteområder har vært ditt yrke i to av de siste fem årene
 • Dokumentere relevant utdanning eller tilsvarende kunnskaper som du har tilegnet deg på annen måte innen området.
 • At du kan fremvise minst to hageplaner i målestokk fra dine oppdrag/prosjekter.
 • Dokumentasjon fra gjennomført prosjekt for eksempel 3 stk bilder fra ett gjennomført prosjekt (Har du en nettside med bilder fra gjennomførte prosjekter så holder det med en link til siden).

For å bli medlem sender du kontaktinformasjon (firma, navn, adresse) samt en kort sammenstilling og dokumentasjon av relevant utdannelse/erfaring til: norskehagedesignere@gmail.com

 • Ordinært medlemskap kr. 1500,-
 • Studentmedlemskap kr. 500,- (for deg som er under utdanning og/eller opparbeider relevant erfaring)
På bildet fra venstre: Kirsti Marie Hougen (nestleder), Mona Barthel Sveen (leder), Kristin Kalheim Bruflodt (kasserer), Andreas Fossnes (styremedlem) Kristin Granum Skoglund (styremedlem) og Anne Krogstad Lønning (styremedlem).
Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

På bildet fra venstre: Kirsti Marie Hougen (nestleder), Mona Barthel Sveen (leder), Kristin Kalheim Bruflodt (kasserer), Andreas Fossnes (styremedlem) Kristin Granum Skoglund (styremedlem) og Anne Krogstad Lønning (styremedlem).