Hageplanlegging i VR 

Her ser du de første bildene fra Veas VR-applikasjon for hageplanleggere. Vi har begynt testingen og er veldig begeistra! Begeistra for hva VR gjør med den digitale utviklingen innen hageplanlegging og overbevist om at dette er noe for fremtiden. Og, som student hos oss vil du ta del i denne utviklingen.

I samarbeid med Making View AS utvikler Norges grønne fagskole – Vea en unik VR-applikasjon for blant annet hageplanleggere. Vea har fått midler fra DIKU for å gjennomføre dette prosjektet om faglig og pedagogisk bruk av VR-teknologi. I flere av våre fagskoleutdanninger er visualisering av løsninger for bruk av planter og plantemateriale sentralt. Hageplanleggeren utarbeider hageplaner for uterom. Vi har erfart at VR-teknologi er et sterkt og umiddelbart virkemiddel for formidling av slike løsninger og planer.

Elementer som busker, trær, staudebed og sommerblomster kan plasseres i det virtuelle rommet for å gi et inntrykk av hvordan den nye hagen vil bli. Ved hjelp av VR-teknologi kan en abstrakt idé konkretiseres på relativt kort tid. Man kan få viktig trening i sammensetning av ulike planter i en hage og bli bevisst hvordan planter skaper bestemte uttrykk.

De dyktige spill-utviklerne på Making View har nå utviklet et uterom til hageplanleggeren. Dette uterommet er et konkret eksempel på en privathage som har noen faste rammer som studenten må ta hensyn til. For eksempel: Tomten har et terreng, en beliggenhet, murer, gjerder og et hus. Alt av vegetasjon kan tas vekk og erstattes med annen vegetasjon hentet fra et virtuelt kartotek.

Mengdetrening i design av bed

Tradisjonelt sett jobber en student i hageplanlegging på papiret, digitalt i SketchUp og i 3D-modeller. Gjengivelse av vegetasjon på papiret er et relativt tidkrevende arbeid og de nevnte digitale programmene krever en del øvelse for å mestre. De nedskalerte 3D-modellene krever også tid for å bli nøyaktige nok og gi riktig informasjon.

I VR-applikasjonen skal det være enkelt å velge ut, skalere opp eller ned, duplisere og dokumentere. Det skal gå raskt å teste ut ulike kombinasjoner og løsninger ved hjelp av kartotek og håndkontroller som følger med VR-brillene. I VR vil studenten jobbe i full skala og ved å være i den virtuelle hagen og se de virtuelle plantene, vil studenten få en mer umiddelbar opplevelse av designet. På den måten vil studentene få viktig mengdetrening i design av bed og kunne teste ut hvilke kombinasjoner som gir hvilket uttrykk.

I applikasjonen er det også muligheter for å flytte, heve og senke seg, slik at man får innsikt i hvordan hagen oppleves fra ulike perspektiver med ulike design.

Komposisjonsprinsipper og analyse

For å få i gang refleksjon hos studenten, er det også lagt inn noen spørsmål om komposisjonsprinsipper og analyse i applikasjonen. Studenten kan øve på å analysere hagerommet, plantene og forskjellige uttrykk. I tillegg vil øving på komposisjonsprinsipper komme inn når studenten skal forklare hvilke prinsipper som er brukt for å skape den allsidige og/eller harmoniske helheten i hagen. Dette gir en fin bevisstgjøring på hva som er valgt og hvorfor. Bruk av faguttrykk er viktig i kommunikasjon med andre, og en trening på dette er viktig i en opplæringssituasjon.

Plantekjennskap

For å utarbeidet gode hageplaner trengs mye plantekjennskap og kunnskap om planter. Riktig plante på rett sted er nøkkelen for å lykkes. Plantekjennskap handler om norsk og vitenskapelig navn på planter og om plantenes krav til stell og vokseplass. I applikasjonens kartotek er 40 av pensumplantene på hageplanleggingsstudiet som kan velges for å skape ulike uttrykk i hage. I kartoteket finner studenten denne informasjonen og kan øve plantekjennskap samtidig som plantene plasseres ut i hagen. Plantene er forsøkt gjengitt i VR så nært opp til virkelighetene som mulig. I tillegg, for å være sikker på at studenten gjenkjenner planten, er det lagt inn foto av planten i kartoteket.

Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Making View