Dame i svart t-skjorte jobber med grønt ute

Hageplanlegging på Mære i Trøndelag 

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr flere desentraliserte utdanninger på fagskolenivå. Studieåret 2024/2025 kan du ta Hageplanlegging på Mære landbruksskole i Trøndelag.

Hageplanlegging

Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med hageplanlegging. Du lærer om formgivning av uterom, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen hagedesign av privathager, mindre grøntanlegg og uterom. 

Tilbys to steder i Norge

Fagskoleutdanningen Hageplanlegging tilbys på Vea og Mære annethvert år.  Studieåret 2024/2025 tilbys denne utdanningen på Mære landbruksskole i Trøndelag.

Gunnar Johansen som er faglærer på Mære, underviser i Tekniske fag og Vegetasjonslære, mens Mona Barthel Sveen som er faglærer på Vea, underviser i Hageplanlegging.  Fagskolestudentene skal ha 8 fysiske samlinger, hver på tre dager, på Mære. Mellom samlingene har studentene  nettundervisning og jobber blant annet med analyse av hager, tegning av hageplaner, vegetasjonslære, materialbruk og fundamentering.

Fleksibel utdanning

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Hageplanlegging på Mære har stedbasert undervisning tirsdag til og med torsdag, følgende samlingsuker: 35, 38, 44, 48, 3, 6, 9 og 13.

Faglige innhold

Fagskolestudiet Hageplanlegging (30 studiepoeng) er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning (90 studiepoeng).

Faglig innhold, emner:

  • Formgivning av uterom: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng

Målet med utdanningen

Er å gi deg som yrkesutøver relevant og oppdatert kompetanse innen hageplanlegging og formgivning av grønne uterom. Du kan blant annet: jobbe som hagedesigner, planlegge privathager, uterom og mindre grøntanlegg, bistå hagesenterkunder med planlegging av bed og beplantning i hager, designe og, eller arbeide med planlegging av grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma eller en kommune. Du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende, i et næringsforetak eller i parkavdelingen i en kommune. 

Søknad og opptak

Søknadsfristen er 15. april 2024. Søk opptak til utdanning i Norge – Samordna opptak 

Opptakskrav

Ett av følgende fagbrev:

  • Fagbrev Anleggsgartner
  • Fagbrev Gartner
  • Vg3 Gartnernæring

– eller tilsvarende realkompetanse*. *Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte. Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dokumentasjon ved søknad som gir poeng ved opptak

  • Fagbrev
  • Karaktergrunnlag (vitnemål fra videregående før fagbrev eller teoretisk prøve til fagprøven)
  • Attest på arbeidserfaring etter fagbrev

Aktuelle lenker

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud