Hageplanleggingsklassen på gravhaugen på Mære Landbruksskole

Hageplanlegging på Mære 

Høsten 2020 startet Norges grønne fagskole – Vea fagskoleutdanningen Hageplanlegging, med studiested Mære i Trøndelag. Nytt kull starter høsten 2022.

Hageplanlegging på Mære

Etter ønske fra gartnerelever tok Mære landbruksskole kontakt med Vea for å høre om det var aktuelt å starte en egen klasse innen Hageplanlegging på Mære. Med godt samarbeid mellom Mære og Vea kunne 17 gartnere og anleggsgartnere møte til oppstartuke på Mære i begynnelsen av september 2020. Studentene kommer fra Alta i nord til Bergen i sør.

Gunnar Johansen (Mære), underviser i Tekniske fag og Vegetasjonslære, mens Mona Barthel Sveen (Vea) underviser i Hageplanlegging.  Fagskolestudentene skal ha 8 fysiske samlinger, hver på tre dager, på Mære. Mellom samlingene har studentene  nettundervisning og jobber blant annet med analyse av hager, tegning av hageplaner, vegetasjonslære, materialbruk og fundamentering.

Landskap med stauder i forgrunnen og Mære kirke bak
Utsikt fra uteområdet på Mære mot Mære kirke.

 

Befaringer den første samlingsuka

Den første samlingsuka var studentene på befaring i noen svært innholdsrike og spennende hager. Hagen på Fribøra hos Ken Nufsfjord i Levanger, Blåputehagen hos Anna og Per Vatn på Inderøya og Hagen i Holtaunet i Steinkjer. De fikk også de omvisning av Per Vatn i Muustrøparken.

Hagen på Fribøra.

Hagen på Fribøra er blitt opparbeidet av Ken Nufsfjord og samboeren  etter innfallsmetoden siden 2009. Hageentusiastene har skapt en uformell hage med mange spennende rom. De har et godt øye for detaljer, siktlinjer og romskapende elementer og det er opplevelse å vandre gjennom den rikholdige hagen. Store blomstrende staudebed, hagedam med en bro som speiler seg i vannet, kjøkkenhage, bålplass, drivhus og mye mer. Se mer på fb @hagenpåfribøra

Frodig blomstring i staudebedene
Kompostområdet var også godt planlagt og organisert.
Hagedam med bro som speiler seg i vannet med utsikt utover sjøen og Ytterøya.
Fra tunet på Fribøra.

Blåputehagen

Utsikt fra terrassen til Anna og Per Vatn i blåputehagen
Lurveleggen, en av mange skulpturer av Per Vatn i Blåputehagen
Blåputehagen
Studentene jobber med gruppeoppgaver i en av de koselige uteplassene i Blåputehagen

Studentoppgaver

Studentene har også jobbet med flere planleggingsoppgaver i løpet av første semester. Se utdrag fra noen av studentoppgavene.

Studentenes forslag til utforming av uteområde på Mære, med uteklasserom og lunsjplass.
Hageplanen er en fra en oppgave med form og funksjon som tema.
Hageplanen er en fra en oppgave med form og funksjon som tema.
Her handlet det om å planlegge for uteklasserom med dyrkingsområde og en lunsjplass på sørsiden av skolebygningen på Mære. Illustrert og planlagt av Bjørg Elin Mogstad
Hageplanen er en fra en oppgave med form og funksjon som tema.
Bildene fra klasserommet på Mære. Klassen har klasserom i drivhuset.

Innholdsrik oppstartsuke

Studentene jobbet også med registrering og oppmåling av to hager på Straumen. Totalt sett var det en innholdsrik oppstartuke for fagskolestudentene i Hageplanlegging som har undervisningssted på Mære  landbruksskole i Trøndelag

Gunnar veileder en student fra oppmåling av to hager på Straumen som var oppgaveområdene til studentenes arbeidskrav.
Bilder fra Mære landbruksskole. Foto: Mona Barthel Sveen

Hageplanlegging på Mære i fremtiden

Samarbeidet mellom Mære og Vea har fungert veldig fint, og dersom det blir mulig å få til, ønsker vi å kunne tilby Hageplanlegging, Skjøtsel og drift av uteområder eller andre fagskoleutdanninger på Mære. Pr. 12.februar 2021, er det ikke gjort noen avtaler, så når det eventuelt blir neste oppstart av fagskoleutdanning på Mære, er pr. i dag ikke avklart.

Tekst: Mona Barthel Sveen/Dorte Finstad
Foto: Mona Barthel Sveen

Kontakt oss

Hageplanleggingsklassen på gravhaugen på Mære Landbruksskole
Hageplanleggingsklassen på gravhaugen på Mære Landbruksskole
Mona Barthel Sveen