Overvann, spillvann, MEF, Vea

Håndtering av spillvann og overvann blir nytt fagskoletilbud ved Vea 

Norges grønne fagskole – Vea satser på nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann, og har med seg Naml som en av samarbeidspartnerne.

Mandag 6. januar møttes Nordisk Håndverksforum, Norges grønne fagskole – Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og Naml i Namls lokaler på Majorstuen. Temaet for møtet var utviklingen av et nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann.

– Målsetningen vår er å utvikle et nytt tverrfaglig studietilbud som behandler vann som en ressurs. Dette synes vi er både spennende og fremtidsrettet, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i Naml – som var vertskap for møtet.

– Vann brukes i dag til mange ulike formål. Uavhengig av formålet er det som oftest drikkevann som er vannkilden, og vi mener at vi må bli flinkere til å bruke vann av ulike kvaliteter til ulike formål. Dette er det spennende utgangspunktet vårt for en mer bærekraftig bruk av vann, sier Askim.

Hanse-Parlament i Hamburg
Initiativet til det nye studiet ved Vea kommer fra Hanse-Parlament i Hamburg, som leder det europeiske prosjektet Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy ( WWW&CE).

Hanse-Parlamentet består av 50 håndverksorganisasjoner i elleve land rundt Østersjøen, og norsk partner er Nordisk Håndverksforum. Dette er en nordisk nettverksorganisasjon som ble startet på 90-tallet av dyktige håndverkere som så verdien av et nordisk samarbeid innenfor håndverk, og deres største innsatser har vært innenfor de mindre håndverksfagene.

Et pionertiltak
Styreleder Harry Bjerkeng i Nordisk Håndverksforum forteller at skadene vann og overvann på avveie medfører er den direkte foranledningen for den norske medvirkningen til WWW&CE-prosjektet , som er et pionertiltak.

– Prosjektet ble lansert under tørkesommeren i 2018, som genererte adskillig politisk oppmerksomhet omkring temaet vann. Dyktige håndverkere så på konsekvensene, og konkluderte med at dette er noe vi må begynne å arbeide langt mer proaktivt med enn vi har gjort hittil. Vi kan ikke oppleve 2018 på nytt igjen, sier han.

– Hanse-Parlamentet har gjennom de siste 20 årene drevet fram et stort antall kompetanserettede prosjekter innen håndverk, og de har en god track record med mange vellykkede prosjekt med god spredning. Vi er glad for at de ville ha Norge med på dette prosjektet, og like glad for at vi nå har funnet gode norske samarbeidspartnere i Norges grønne fagskole – Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og Naml, konkluderer Harry Bjerkeng.

Før oppstarten ved Vea blir studiet testet ut i Østerrike og kvalitetssikret av finske kolleger.

Håper på oppstart til høsten
Norges grønne fagskole – Vea er eier av studiet, og avdelingsleder for fagskoleutdanning, Anne Hagen Bakken, håper å kunne starte opp allerede til høsten.

– Vea er i utgangspunktet akkreditert for selv å kunne godkjenne nye undervisningstilbud, men siden dette studiet omfatter målgrupper vi ikke har i akkrediteringen vår må det godkjennes av NOKUT. Søknadsfristen deres er 1. mars, og håpet vårt er at vi har et positivt svar innen utgangen av juni. I så fall starter vi opp i uke 38, forteller hun.

– Vi er optimister når det gjelder å få studiet godkjent. Målgruppene er anleggsgartnere, rørleggere og maskinentreprenører, og NOKUT synes det er spennende med et tverrfaglig studie for disse tre fagene, som jo griper direkte inn i hverandre på anleggsplassene når det gjelder håndtering av spillvann og overflatevann, legger hun til.

30 studiepoeng
Studiet vil gi 30 studiepoeng, og det vil gå over ett år med samlinger på Vea i tillegg til nettbasert undervisning.

– Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover, sier Anne Hagen Bakken.

EU-støttet gjennom Erasmus +
Det nye studietilbudet ved Vea er et europeisk prosjekt der Norge samarbeider med seks andre land om kvalitetsmål. Prosjektet mottar EU-støtte gjennom Erasmus + ordningen.

– Vi har allerede møtt dyktige kollegaer fra Østerrike, Ungarn, Tysland, Litauen og Polen. Vi har fått inspirasjon fra land som har problemer med vannhåndtering, og vi har tatt viktige steg i retning av et forslag til studieplan for et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som tar sikte på oppstart fra høsten 2020, sier Tor Jørgen Askim i Naml.

– Klimaendringene er betydelige og til dels alvorlige, skadeomfanget er stort og voksende og vi tror at bedrifter og håndverkere med kunnskaper om tiltak på eksisterende bygninger og uteområder vil bli etterspurte. Framtidige bygg- og landskapsløsninger vil møte krav om bedre planlegging og økt kunnskap om teknologi, også inne i bygningene, for å redusere andelen av spillvann og øke andelen gjenvinning og ombruk av vann. Vellykkede resultater finnes og vil inngå i opplæringen, legger han til.

Mulig å søke studieplass fra 1. februar
At det nye studiet er lagt til Vea mener han er helt naturlig.

– Norges grønne fagskole – Vea ble etablert i 1923 og tilbyr blant annet høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne design- og miljøfag. Vea er fagområdeakkreditert av NOKUT, og for Naml er Vea et naturlig valg også for dette studiet, slår Tor Jørgen Askim fast.

*Det er mulig å søke studieplass gjennom samordnet opptak fra 1. februar 2020.

Kontaktpersoner:

Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge, oddgeir.tobiassen@rornorge.no

Anne Hagen Bakken, Vea, Anne.hagen.bakken@vea-fs.no

Tor Jørgen Askim, Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører,  tja@naml.bnl.no

Tekst: Tom Rasmussen

Kontakt oss

Overvann, spillvann, MEF, Vea
Tor Jørgen Askim (NAML), Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum), Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Finn Bangsrud (MEF), Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea) og Finn Andersen (MEF) har jobbet med utviklingen av fagskole utdanningen “Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”. Vi planlegger oppstart av utdanningen høsten 2020 og avventer godkjening fra NOKUT.