3 bransjer har sammen utviklet et nytt fagskolestudium 

«Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs»

Dette er et nytt tverrfaglig studietilbud der samarbeid fra planlegging til utførelse av sirkulær vannhåndtering er målet.

– Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover.

Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres mange nye medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet. Det er behov for flere kompetente folk på alle nivåer i alle deler av bransjen. NHO`s kompetansebarometer og BNL`s fremtidsbarometer viser at det er behov for kompetanse innen kommunalteknikk og VA nå, og i kommende år.

Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har sammen utviklet studiet. I tillegg har vi fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum.

Å øke de aktuelle bransjenes forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene er viktig.

Studiet utgjør 30 studiepoeng. Det er nettbasert med 7 fysiske samlinger à 3 dager på Norges grønne fagskole – Vea.

Dette er et studium som bransjene selv har vært med på å utvikle og som de ser at det er et stort behov for. Det handler om å tilegne seg en kompetanse som gir deg konkurransefortrinn og som bidrar til bedre utnyttelse av vann i alle sektorer.

Sirkulær disponering av vann
For å utnytte jordas vannressurser i størst mulig grad må Anleggsarbeideren, Anleggsgartneren og Rørleggeren samarbeide om å utnytte ulike vanntyper til ulike formål. Vi trenger en helhetlig løsning på en helhetlig utfordring.

Kontakt oss

Overvann, spillvann, MEF, Vea
Tor Jørgen Askim (NAML), Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum), Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Finn Bangsrud (MEF), Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea) og Finn Andersen (MEF) har jobbet med utviklingen av fagskole utdanningen “Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”. Vi planlegger oppstart av utdanningen høsten 2020 og avventer godkjening fra NOKUT.

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Inger Anita Merkesdal, som er fagjournalist og redaktør av Vannfakta.no, skal være konferansier på fagdagen «Overvann – naturligvis». Her kan du lese hennes artikkel om fagdagen.
I 2020 ble fagstudiet Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, lansert. Nå er de første studentene snart klare for eksamen. Hvorfor, og hva har de lært?
Stadig større overvannsmengder gir ett voldsomt behov for oppgradering av gamle rør og installasjoner. Er du klar?
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs er et av fagbrevene som du finner her.
«Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs» er navnet på den nye fagskoleutdanningen som Vea har utviklet i samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører). I tillegg har vi fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum
Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt fagskoletilbud for å bidra til å løse samfunnets utfordringer knyttet til vann. Selv om Lokal overvannsdisponering er blitt et kjent begrep i ulike bransjer, er ikke det nok alene.
Norges grønne fagskole – Vea satser på nytt fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann, og har med seg Naml som en av samarbeidspartnerne.