Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs

Ny fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea, er godkjent av NOKUT 

"Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs" er navnet på den nye fagskoleutdanningen som Vea har utviklet i samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører). I tillegg har vi fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum
5.mai 2020 fikk vi svar fra NOKUT, om at utdanningen er godkjent og at den kan ha oppstart høsten 2020. Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs» er et nytt tverrfaglig studietilbud der samarbeid fra planlegging til utførelse av sirkulær vannhåndtering er målet.

Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, næringslivet og offentlig sektor, representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover.

Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres mange nye medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet. Det er behov for flere kompetente folk på alle nivåer i alle deler av bransjen. NHO`s kompetansebarometer og BNL`s fremtidsbarometer viser at det er behov for kompetanse innen kommunalteknikk og VA nå, og i kommende år.

– Ved å samle anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørleggerbransjen til ett og samme studium, kan vi lære av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsningene fra de ulike fagområdene til å takle de samfunnsutfordringer vi har med vann, sier faglærer Magnus Nyheim.

Nettbasert med samlinger

Utdanningen tilbys nettbasert med samlinger. Det vil være 7 fysiske samlinger på Vea, der det gis undervisning torsdag, fredag og lørdag. I tillegg vil det være undervisning, oppgaver og veiledning på nett mellom samlingene. Det er mulig å leie hybel på Vea når det skal være samling på Vea.

Søk om plass gjennom Samordna opptak

Fagskoleutdanningen har studiestart høsten 2020 og mange har allerede søkt om opptak til utdanningen. Det vil være mulig for flere å søke, når eventuelle restplasser blir offentliggjort i Samordna opptak den 25.mai 2020. Restplasser finner du her: Restplasser Samordna opptak

Mer om studietilbudet

Du kan lese om studietilbudet og se studieplanen her: Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Vil du vite mer?

Om du ønsker mer informasjon om utdanningen kan du ta kontakt med avdelingsleder for fagskoleutdanning: Anne Hagen Bakken eller faglærer Magnus Nyheim

 

Kontakt oss

Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs
Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs