Realkompetansevurdering for opptak til fagskoleutdanning

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller oppnådd på annen måte.

Hvem kan bli realkompetansevurdert?

Alle som skal søke om opptak til en av våre fagskoleutdanninger, kan be om å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse vurderes opp mot opptakskrav

Realkompetansen blir vurdert opp mot det som er opptakskravet til den utdanningen du skal søke på.…

Realkompetansevurdering til Grøntanleggslære med LOD

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene for ett av følgende:

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
 • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.

Realkompetansevurdering til Grønn helse

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for et av fagene Vg3 Helsefagarbeider, Vg3 Aktivitør, Vg3 Gartner eller Vg3 Barne- og ungdomsarbeider.

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.

Realkompetansevurdering til Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene for ett av følgende:

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.

Realkompetansevurdering til Planteinstallasjoner i innerom

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene for en av følgende:

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.

Realkompetansevurdering til Interiør

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for en av disse:

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet.

Realkompetansevurdering til Historiske gartnerfag

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for Vg3 Anleggsgartnerfaget, Vg3 Gartnerfaget, Vg3 Landbruk eller Vg3 Skogbruk og de finner du her:

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.

Realkompetansevurdering til Grøntanleggsforvaltning med flere

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for Vg3 Anleggsgartner eller VG3 Gartner og de finner du her:

Kompetansemål for Vg3 Anleggsgartner 

Kompetansemål for Vg3 Gartner

Dette må du som søker gjøre:

 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
 • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.

Realkompetansevurdering til Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket 

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for Vg3 Blomsterdekoratør og den finner du her:

Kompetansemål for Vg3 blomsterdekoratør

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
 • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.

Realkompetansevurdering til Anleggsgartnertekniker

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for Vg3 Anleggsgartner og den finner du her:

 • Kompetansemål for Vg3 Anleggsgartnerfaget

Dette må du som søker gjøre:

 • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
 • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
 • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.