Gartnere i arbeid på Shcönbrunn

Historiske gartnerfag 

Ny organisering og nye opptakskrav

På Vea tilbyr vi nå to kortutdanninger innenfor området vi kaller Historiske gartnerfag, og tre til er på trappene. Tanken er at du skal kunne ta akkurat den kortutdanningen du trenger, men også ha muligheten til å ta alle utdanningene og oppnå en fagskolegrad i Historiske gartnerfag. Samtidig er studiene nå åpnet for dere med generell studiekompetanse, siden vi har erfart at det er behov for utdanningen i flere yrkesgrupper enn de grøntfaglige.

Her får du forklart hvordan utdanningene er organisert: Oversikt modulbasert Historiske gartnerfag

Hagekunstens historie (10 stp) og Hageplantenes historie (10 stp) startet opp i januar og avsluttes i november 2024. Disse har undervisning i samme uke (f.eks mandag-tirsdag og onsdag-torsdag), slik at du har mulighet til å gå begge. I august starter så utdanningen Stein, grus og vann i historiske hager (15 stp). Også denne legges til samme samlingsuke (f.eks. fredag). Denne utdanningen går over tre semestre og avsluttes i november 2025.

I januar 2025 starter Hagens form og ikonografi (10 stp) og Historisk skjøtsel av vegetasjon (10 stp). Undervisningen legges til samme uke som Stein, grus og vann, slik at du kan ta alle tre samtidig.

Alle de fem kortutdanningene har en avsluttende oppgave. Om du består alle, kan du søke deg inn på Restaureringsplan som prosjekt (5 stp). Her får du undervisning i prosjektplanlegging samtidig som du skriver eksamensoppgaven, som er en restaureringsplan for en selvvalgt historisk hage.  Og da har du oppnådd 60 studiepoeng og fagskolegrad i Historiske gartnerfag!

Informasjon om de fire siste modulene kommer etterhvert:

  • Stein, grus og vann i historiske hager (15 stp)
  • Hagens form og ikonografi (10 stp)
  • Historisk skjøtsel av vegetasjon (10 stp)
  • Restaureringsplan som prosjekt (5 stp)

Tekst og foto: Ingeborg Sørheim

Kontakt oss

Gartnere i arbeid på Shcönbrunn
Gartnere i arbeid på Shcönbrunn
Ingeborg Sørheim