Hagens form og ikonografi

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen lærer du om ulike hageelementers form og betydning i historiske hager, og å bruke hagekunsthistorien som tolkningsverktøy i historiske grøntanlegg.
Om studiet

En hage, i likhet med et annet kunstverk, har gjerne sitt individuelle program, sin egen betydning, eller som det heter, sin egen ikonografi. Mens studiet Hagekunstens historie gir deg en kronologisk oversikt over hagehistorien i Norge og Europa, går Hagens form og ikonografi tettere inn på hvordan de ulike hageelementene ser ut i ulike hager til ulike tider, og hva de betyr. Altså, hva slags form og uttrykk har for eksempel dammer, blomsterparterrer, gressplener, trær, grus og mur gjennom hagekunsthistorien, og hva slags mening er de tillagt. Å kunne tolke anlegget er avgjørende for å forstå hvordan det kan driftes og skjøttes på best mulig måte og i tråd med den opprinnelige intensjonen.

 

Vi har mye praksis i anlegg dette året, både i Norge og i utlandet, og øver oss på å sette de ulike anleggene inn i hagekunsthistorien med utgangsutgangspunkt i hvert sted.

Oppstart er i uke 4, 2025 med samling i utlandet støttet av Erasmus+ mobilitetsmidler.

 

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Hagens form og ikonografi , er et selvstendig studium, og kan også tas som en del av Historiske gartnerfag (60 studiepoeng).

Faglig innhold, temaer:

 • Norsk hagebrukshistorie
 • Hagens form og ikonografi
 • Planer og konvensjoner
Målet med studiet

Etter å ha fullført utdanningen Hagens form og ikonografi, skal studenten ha kunnskap om ulike hageelementers form og betydning i ulike historiske hager til ulike tider. Studentene får her mulighet til å bruke hagekunsthistorien som tolkningsverktøy i historiske grøntanlegg.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Hagens form og ikonografi har seks fysiske samlinger à 1-2 dager hovedsakelig på Vea (mandag og tirsdag)  og seks en-dagers asynkrone nettsamlinger (asynkront innebærer at du studerer når det passer deg).

Undervisningen er fordelt mellom samlinger på Vea og asynkrone nettsamlinger.
Dette er, for vår-semesteret, med følgende samlinger på Vea:

 • Uke 4 | 21.-24. januar, praksis i anlegg i utlandet (+reisedager)
 • Uke 7 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 10 | 3. – 4. mars, samling på Vea
 • Uke 12 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 15 | 7. -8. april, samling på Vea
 • Uke 17 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 19 | 5. mai, samling med ekskursjon på Østlandet

Utdanningen fortsetter med følgende undervisningsdager, for høst- semesteret:

 • Uke 34 | 18. – 19. august, samling på Vea
 • Uke 36 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 38 | 15. september, samling på Vea
 • Uke 44 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 47 | 1 dag asynkron nettsamling

Det er lagt opp til at Hagens form og ikonografi kan tas parallelt med utdanningene Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg og Historisk skjøtsel av vegetasjon, på henholdsvis 15 og 10 studiepoeng, med samling de samme ukene. Oppstart i uke 4, 2025, med samling i utlandet støttet av Erasmus+ mobilitetsmidler.

 

Opptakskrav

Ett av følgene fagbrev/videregående utdanning:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Fagbrev Landbruk (prøveordning)
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk
 • Vg3 Skogfaget
 • Vg3 Generell studiekompetanse

– eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dersom det er ledige studieplasser etter gjennomført opptak, har vi mulighet til å tilby utdanningen som kurs for de som ikke oppfyller opptakskravet.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Veas lokale søknadsskjema innen 1. juni 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon, som er:

 • Fagbrev/vitnemål fra videregående
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Ingeborg Sørheim

Hagens form og ikonografi

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 10 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 20
Studieavgift: 5000,-
Søknadsfrist: 15.november 2024 (Supplerende opptak etter søknadsfrist)
Studiestart: 21.januar 2025

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg