Historisk skjøtsel av vegetasjon

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen lærer du om skjøtsel og bruk av planter i et historisk perspektiv og hvordan du skal utarbeide og gjennomføre en skjøtselsplan for et historisk grøntanlegg.
Om studiet

Historisk skjøtsel av vegetasjon er en selvstendig, høyere yrkesfaglig utdanning på 10 studiepoeng. Etter å ha fullført utdanningen Historisk skjøtsel av vegetasjon, skal studenten ha kunnskap om skjøtsel og bruk av planter i et historisk perspektiv, kjennskap til lovverk, forvaltning og relevante aktører omkring historiske grøntanlegg, samt kunne utarbeide og gjennomføre en skjøtselsplan for et historisk grøntanlegg.

Oppstart i uke 4, 2025, med samling i utlandet støttet av Erasmus+ mobilitetsmidler.

Oppbygging av studiet
Målet med studiet

Etter å ha fullført utdanningen Historisk skjøtsel av vegetasjon, skal studenten ha kunnskap om skjøtsel og bruk av planter i et historisk perspektiv, kjennskap til lovverk, forvaltning og relevante aktører omkring historiske grøntanlegg, samt kunne utarbeide og gjennomføre en skjøtselsplan for et historisk grøntanlegg.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med seks stedbaserte og seks en-dagers asynkrone nettsamlinger (asynkront innebærer at du studerer når det passer deg), fordelt over ett år. De stedbaserte samlingene er på 1-3 dager og holdes i hovedsak på Vea, av og til med kortere ekskursjoner i nærområdet. To av samlingene er i sin helhet viet studietur og praksis i utenlandske anlegg og går over 3-4 dager.

Dette er, for vår-semesteret, med følgende samlinger på Vea:

 • Uke 4 | 21.-24. januar, praksis i anlegg i utlandet (+reisedager)
 • Uke 7 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 10 | 5. mars, samling på Vea
 • Uke 12 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 17 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 19 | 6. -7. mai, samling med ekskursjon på Østlandet

Utdanningen fortsetter med følgende undervisningsdager, for høst- semesteret:

 • Uke 34 | 20. – 21. august, samling på Vea
 • Uke 36 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 38 | 16. -17. september, samling på Vea
 • Uke 41 | 7. – 9. oktober, praksis i anlegg i utlandet (+reisedager)
 • Uke 44 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 47 | 1 dag asynkron nettsamling

Det er lagt opp til at Historisk skjøtsel av vegetasjon kan tas parallelt med utdanningene Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg og Hagens form og ikonografi, på henholdsvis 15 og 10 studiepoeng, med samling de samme ukene.

Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner 
 • Fagbrev Gartner 
 • Fagbrev Landbruk (prøveordning) 
 • Vg3 Gartnernæring 
 • Vg3 Landbruk 
 • Vg3 Skogfaget 
 • Vg3 Generell studiekompetanse 

– eller tilsvarende realkompetanse*.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dersom det er ledige studieplasser etter gjennomført opptak, har vi mulighet til å tilby utdanningen som kurs for de som ikke oppfyller opptakskravet.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Veas lokale søknadsskjema innen 1. juni 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon, som er:

 • Fagbrev/vitnemål fra videregående
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Anne Stine Solberg

Historisk skjøtsel av vegetasjon

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 10 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 20
Studieavgift: 5000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.november 2024 (fortløpende opptak etter frist)
Studiestart: 21.januar 2025

Relaterte innlegg