Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen lærer du mer om å anlegge og vedlikeholde de grå og blå hageelementene i et historisk anlegg, – det vil si historiske steindekker, murverk, trapper, metall- og trekonstruksjoner, samt vannanlegg av ulike slag.
Om studiet

Kunnskap om materialenes (grus, stein, mur, tre og metall) bruk og betydning i en historisk sammenheng, forsterking av autentiske uttrykk, registrering av anlegg, utforming av skjøtselsplaner og enkle hageplaner, praktisk kulturminnevern og samhandling med ulike håndverkere innen antikvariske felt, er noe av innholdet i utdanningen.

Oppstart er i uke 34, 2024, med studietur til Trondheim og omegn, der vi vil utforske de blå og grå hageelementene nærmere.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg er et selvstendig studium på 15 studiepoeng, og kan også tas som en del av Historiske gartnerfag (60 studiepoeng).

Faglig innhold, temaer:

 • Materialer (grus, stein, mur, tre, metall)
 • Vannanlegg (fontener, bassenger og naturlige bekker)
 • Tegning og planer
Målet med studiet

Målet med studiet er å gi kunnskap om de grå og blå hageelementene i et historisk anlegg, kunne dokumentere og planlegge skjøtsel av slike elementer, og ha bestiller- og samhandlingskompetanse med ulike tradisjonshåndverkere.

Samlinger og studiested

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger* og studiested

Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg har totalt 10 stedbaserte samlinger hovedsakelig på Vea med en varighet på 1 – 3 dager. Av og til legges det inn kortere ekskursjoner til nærområdet for faglig fordypning og konkretisering. En av samlingene er i sin helhet viet studietur i norske anlegg og en er lagt til et utenlandsk anlegg – begge over 3 – 4 dager. I tillegg gjennomføres 9 asynkrone nettsamlinger mellom de stedbaserte samlingene. Det er lagt opp til at denne utdanningen kan tas parallelt med Hagekunstens historie og Hageplantenes historie, og etterhvert de andre to utdanningene tilhørende Historiske gartnerfag, med samlinger de samme ukene. Oppstart er uke 34, med studiesamling i Trondheim.

Samlinger i høst-semesteret 2024:

 • Uke 34 | 20. – 22. august, samling i Trondheim (+reisedager)
 • Uke 36 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 39 | 26. – 27. september, samling på Vea
 • Uke 42 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 44 | 29. – 31. oktober, samling på Vea
 • Uke 46 | 1 dag asynkron nettsamling

 

Samlinger vår-semesteret 2025:

 • Uke   7 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 10 | 6. – 7. mars, samling på Vea
 • Uke 12 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 15 | 9. – 11. april, samling på Vea
 • Uke 17 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 19 | 8. – 9. mai, samling på Vea

 

Samlinger høst-semesteret 2025:

 • Uke 34 | 21. – 22. august, samling på Vea
 • Uke 36 | 1 dag asykron nettsamling
 • Uke 38 | 18. – 19. september, samling på Vea
 • Uke 41 | 8. – 9. oktober, samling på Gunnebo (+reisedager)
 • Uke 44 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 47 | 1 dag asynkron nettsamling

(*med forbehold om endringer)

Studieplan
Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner 
 • Fagbrev Gartner 
 • Fagbrev Landbruk (prøveordning) 
 • Fagbrev Sveisefaget 
 • Fagbrev Tømrerfaget 
 • Fagbrev Murer- og flisleggerfaget 
 • Vg3 Gartnernæring 
 • Vg3 Landbruk 
 • Vg3 Skogfaget 
 • Vg3 Generell studiekompetanse 

– eller tilsvarende realkompetanse*.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dersom det er ledige studieplasser etter gjennomført opptak, har vi mulighet til å tilby Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg som kurs for de som ikke oppfyller opptakskravet.

 

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Veas lokale søknadsskjema innen 1. juni 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon, som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Ingeborg Sørheim

Stein, grus og vann i historiske grøntanlegg

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 15 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over halvannet år.
Plasser: 20
Studieavgift: 5000,-
Søknadsfrist: 1. juni 2024
Studiestart: 20. august 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg