Hagekunstens historie

Jobber du i eller med historiske hager og ønsker mer kunnskap om dem? I denne korte, studiepoenggivende utdanningen lærer du å gjenkjenne de ulike historiske periodene i et grøntanlegg, og å bruke kunsthistorien og historiske kilder som verktøy i tolkningen av historiske hager.
Om studiet

Du blir kjent med hovedverkene i den norske hagekunsthistorien og lærer hvordan de henger sammen med utviklingen i Europa ellers. Oppstart er i uke 4, 2024.

Vi besøker anlegg i vårt nærområde på Østlandet, og har en studietur til Trondheim og omegn.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Hagekunstens historie, er et selvstendig studium, og kan også tas som en del av Historiske gartnerfag (60 studiepoeng).

Faglig innhold, temaer:

 • Vestlig hagekunsthistorie
 • Norsk hagehistorie
 • Restaureringsplaner
 • Kildearbeid
Målet med studiet
Målet med studiet er å kunne bruke den norske og europeiske hagekunsthistorien, historiske kilder og restaureringsteorier som verktøy i tolkning av historiske hager
Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Hagekunstens  historie har 7 fysiske samlinger à 1-2 dager på Vea (mandag og tirsdag)  og 6 en-dagers asynkrone nettsamlinger (asynkront innebærer at du studerer når det passer deg). Det er lagt opp til at Hagekunstens historie kan tas parallelt med utdanningen Hageplantenes historie, også 10 studiepoeng, med samling de samme ukene. Oppstart i uke 4, 2024.

Undervisningen er fordelt mellom samlinger på Vea og asynkrone nettsamlinger.
Dette er, for vår-semesteret, med følgende samlinger på Vea:

 • Uke 4 | 22. – 23. januar, samling på Vea
 • Uke 7 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 10 | 4. – 5. mars, samling på Vea
 • Uke 13 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 15 | 8. -9. april, samling på Vea
 • Uke 17 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 19 | 6. – 7. mai, samling på Vea

Utdanningen fortsetter med følgende undervisningsdager, for høst- semesteret:

 • Uke 34 | 20. – 22. august Ekskursjon til Trondheim
 • Uke 36 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 39 | 23. september, samling på Vea
 • Uke 42 | 1 dag asynkron nettsamling
 • Uke 44 | 28. oktober, samling på Vea
 • Uke 46 | 1 dag asynkron nettsamling

 

Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Fagbrev Landbruk (prøveordning)
 • Vg3 Gartnernæring
 • Vg3 Landbruk
 • Vg3 Skogfaget
 • Vg3 Generell studiekompetanse

– eller tilsvarende realkompetanse*.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Dersom det er ledige studieplasser etter opptak, har vi mulighet til å tilby Hageplantenes historie som kurs, for de som ikke oppfyller opptakskravet.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Veas lokale søknadsskjema  innen 15.desember 2023.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Ingeborg Sørheim

Hagekunstens historie

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 10 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 20
Studieavgift: 5000,-
Søknadsfrist: 15.desember 2023
Studiestart: 22.januar 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg