Kvalitetssikringsarbeid 

Som et ledd i å utvikle en sterk kvalitetskultur på Vea er vi avhengig av å evaluere hele virksomheten.

Om kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringssystemet på Vea ble første gang godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT i 2010. I forbindelse med søknad om fagområdegodkjenning, ble systemet utvidet og godkjent på nytt i 2012. Systemet skal sikre at fagskolen arbeider systematisk og målrettet med å gi studenter et best mulig utdanningstilbud i tråd med føringer gitt av skoleeier, fagskolestyret og NOKUT. Kvalitetssystemet omfatter hele organisasjonen ved fagskolen, og inkluderer en rekke personer som deltar i et systematisk og kontinuerlig arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten på Vea. Alle detlajer og rutiner i arbeidet er beskrevet i fagskolens Kvalitetshåndbok.

Studentens rolle

En stor del av kvalitetssikringsarbeidet består i å lytte til studentene. Det gjør vi gjennom å gjennomføre faste spørreundersøkelser, underveisdialog, alumniundersøkelser, innspillsordning og mye mer. Innsamlede tilbakemeldinger behandles av fagskolens kvalitetsutvalg og oppsummeres i en årlig kvalitetsrapport. Studenter fra alle studium er representert i kvalitetsutvalget.

Kvalitetshåndbok og kvalitetsrapporter

I fagskolens kvalitetshåndboka og i de årlig kvalitetsrapportene kan du lese mer om vårt kvalitetssikringsarbeid:

Fagskolen kvalitetshåndbok:

Kvalitetsrapporter:

Innspillsordningen

Alle studenter og ansatte kan gi innspill gjennom fagskolens innspillsordning. Innspill behandles fortløpende og gjennomgås av kvalitetsutvalget. Innspillsordningen finner du ved å klikke  her.

Kontakt oss