Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere.
Om studiet

Vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag utnyttes i liten grad. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, det vil si å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et økende krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs er et selvstendig studium på 30 studiepoeng.

Faglig innhold, emner:

 • Sirkulær disponering av vann
 • Tiltak, funksjon og virkemåte for sirkulær vanndisponering
 • Vann- og avløpsteknikk
 • Vanndisponering i egen bransje

Fordypning gjennom praksis

I løpet av studiet skal det gjennomføres en praksisperiode på 10 dager.

ADK1 kurs

Emnet Vann- og avløpsteknikk dekker mye av innholdet i ADK1-kurset. Fagskolen tilbyr ADK1-kurs til alle studenter som tar fagskoleutdanningen «Sirkulær disponering av vann». Det blir en samling  i uke 5, for de som ønsker å ta ADK1-eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for et eventuelt ADK1-sertifikat, dersom man har tilstrekkelig praksis og relevant utdanning. Det er Norsk Vann som utsteder sertifikater innen ADK1. Som student på fagskoleutdanningen Sirkulær disponering av vann, betaler du kun kr 5000,- for ADK1 sertifikat.

Målet med studiet

Gi deg som yrkesutøver økt bevissthet rundt sirkulærdisponering av vann. Du får kompetanse innen egen bransjes fortrinn og muligheter knyttet til sirkulærdisponering av vann, samt hvordan du i samarbeid med andre yrkesfelt kan tilrettelegge for bærekraftig vannforbruk og sirkulære prinsipper.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Stedbaserte samlinger

Studiet er nettbasert med seks stedbaserte samlinger på Vea, hver på 3 dager (onsdag, torsdag og fredag). I tillegg vil det være en samlingsuke i uke 5 for de som ønsker å ta ADK1.

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 37, 45, 49, 1, 8 og 12

Opptakskrav
 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Svennebrev Rørlegger
 • Fagbrev Vei- og anlegg
 • Fagbrev Anleggsrørlegger eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2025.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Sirkulær disponering av vann
Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs
Disposisjon: Tor J Askim,naml. Tegning: David Keeping

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Studieavgift: Kr 7 500,-
Søknadsfrist: 15.april 2025
Studiestart: Planlagt høst 2025

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg