Bygg med grønne levende vegger

En «blågrønn» anleggsgartner sine inntrykk fra Nederland og Floriaden 

For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.

Som en «blågrønn» anleggsgartner, var det ikke vanskelig å glede seg til personalturen for de ansatte ved Norges grønne fagskole – Vea. Jeg er normalt sett ikke den som hverken planlegger eller leser meg særlig opp på ulike reisemål når jeg skal på tur, men heldigvis gjorde jeg det i forbindelse med denne turen.

I programmet for Floriaden var det et hav av spennende muligheter og fokusområder, men beleilig nok fantes det et område der som het «Green Island». Her fant jeg i grunn alle mine interesser samlet på ett sted: Trær og grønne lommer i urbane områder, fokus på sirkulærdisponering av vann og ressurser, samt utdanning og formidling av grønn kunnskap.

Særlig ett område, Van den Berk Boomkwekerijen havnet kjapt på listen over steder jeg ønsket å besøke. Og det innfridde til de grader når jeg kom dit. Det å se og lese hvordan man i Nederland bevisst satser på bruken av trær for både luftkvalitet, luftfuktighet, vanndisponering, skygge og alle andre positive effekter trær har i urbane områder var både inspirerende og nyttig. I Norge har vi også fokus på trær med bakgrunn i de samme temaene, men selvsagt under andre forutsetninger.

I Norge har vi utfordringer med at vann kan skape oversvømmelser og erosjon ved styrtnedbør, mens Nederland har sine utfordringer med at havet stiger, og de allerede ligger 3 meter under havet. Søkelyset på vann og hvordan klimaendringene påvirker ulike land og steder, var en viktig påminnelse for meg om at det vi driver med på Vea med fokus på bærekraft og sirkulærdisponering av blant annet vann er både riktig og viktig.

 

Skiltet inn til Van den Berk, viktig budskap om betydningen av trær i urbane områder og effekten på vann

På den «grønne øya» var det flere påminnelser om viktigheten av blågrønne løsninger og muligheter for å tilpasse oss, påvirke og begrense utfordringene vi står ovenfor ved bruk av vegetasjon, permeable dekker, gjenskape vannets kretsløp med mer.

Fokus på bærekraftig vannutnyttelse, innovative digitale løsninger og funksjonelle uterom sto høyt på lista på Floriaden 2022

Men for en lærer var kanskje det beste fokusområdet å finne på område nr40: TRI Growth in Green og Aeres. TRI er et bindeledd mellom skoler, bedrifter og opplæringskontorer, som skal sørge for at Nederland sikrer tilstrekkelig nivå, mengde og kvalitet på grønne utdanninger. Viktigheten i at det utdannes tilstrekkelig antall personer som kan ivareta og skape grønne områder er åpenbar. Dette er nødvendig for å faktisk lykkes i strategien rundt vann og bærekraft.

Dette minner meg veldig om den måten Vea jobber sammen med NAML, SOA, OKAB, MEF, FAGUS og andre skoler og ikke minst bedrifter i Norge, for å oppnå de samme målene. På sikt kan kanskje dette bli en ny internasjonal partner for Vea?

Det å få en slik bekreftelse på at det vi driver med på Vea er både viktig og riktig, var ikke en dårlig start på en flott tur til Amsterdam. For personalturen handlet vel så mye om å skape økt inspirasjon, samhold, og yrkesstoltet rundt dette at utdanninger på ulike nivå og ulike retninger innenfor det grønne fagfeltet, det er viktig! Det å jobbe med dette på små fortauskafeer, historiske områder og flotte kanaler i Amsterdam, var en perfekt avslutning på skoleåret, og et løft frem imot det neste.

Tekst og foto: Magnus Nyheim

Plakat fra TRI, med et ganske tydelig budskap som treffer et blågrønt lærerhjerte
På Floriaden har de blant annet oppført et bygg med grønne tak, vegg, solceller og oppsamling av tak-vann til sirkulær bruk. Bygget skal benyttes av universitetet i fremtiden

Kontakt oss

Bygg med grønne levende vegger
På Floriaden har de blant annet oppført et bygg med grønne tak, vegg, solceller og oppsamling av takvann til sirkulær bruk. Bygget skal benyttets av universitetet i fremtiden