Bygg med grønne levende vegger

En «blågrønn» anleggsgartner sine inntrykk fra Nederland og Floriaden 

For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.

Som en «blågrønn» anleggsgartner, var det ikke vanskelig å glede seg til personalturen for de ansatte ved Norges grønne fagskole – Vea. Jeg er normalt sett ikke den som hverken planlegger eller leser meg særlig opp på ulike reisemål når jeg skal på tur, men heldigvis gjorde jeg det i forbindelse med denne turen.

I programmet for Floriaden var det et hav av spennende muligheter og fokusområder, men beleilig nok fantes det et område der som het «Green Island». Her fant jeg i grunn alle mine interesser samlet på ett sted: Trær og grønne lommer i urbane områder, fokus på sirkulærdisponering av vann og ressurser, samt utdanning og formidling av grønn kunnskap.

Særlig ett område, Van den Berk Boomkwekerijen havnet kjapt på listen over steder jeg ønsket å besøke. Og det innfridde til de grader når jeg kom dit. Det å se og lese hvordan man i Nederland bevisst satser på bruken av trær for både luftkvalitet, luftfuktighet, vanndisponering, skygge og alle andre positive effekter trær har i urbane områder var både inspirerende og nyttig. I Norge har vi også fokus på trær med bakgrunn i de samme temaene, men selvsagt under andre forutsetninger.

I Norge har vi utfordringer med at vann kan skape oversvømmelser og erosjon ved styrtnedbør, mens Nederland har sine utfordringer med at havet stiger, og de allerede ligger 3 meter under havet. Søkelyset på vann og hvordan klimaendringene påvirker ulike land og steder, var en viktig påminnelse for meg om at det vi driver med på Vea med fokus på bærekraft og sirkulærdisponering av blant annet vann er både riktig og viktig.

 

Kontakt oss

Bygg med grønne levende vegger
På Floriaden har de blant annet oppført et bygg med grønne tak, vegg, solceller og oppsamling av takvann til sirkulær bruk. Bygget skal benyttets av universitetet i fremtiden