Interiør 

Dette er et høyere yrkesfaglig toårig studium innen interiørdesign som gir deg teoretisk og praktisk kompetanse til å jobbe innen interiørbransjen.

Gjennom utdanningen vil du lære om bærekraftig interiørarbeid, materiallære, visuell kommunikasjon, farge og form. Du vil få kompetanse til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige rom. Du vil også få kompetanse i kundekommunikasjon, materialvalg, fargesetting, arealutnyttelse, restaurering og i å etablere og drifte en interiørbedrift.

Studiet vil gi deg innsikt i klimasmarte produkter og hvordan man setter søkelys på menneskene man jobber for.  Du får også god innsikt i hvordan man skaper trivsel i innemiljøet. Som utdannet Interiørrådgiver kan du bistå bedrifter i å være fremtidsrettet ved ta  miljøbevisste valg av interiør.

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger, heltid over to år. Det gjennomføres stedbasert undervisning to dager per uke. I tillegg gis det undervisning og veiledning på nett med i snitt seks timer per uke. Studentene må beregne en del egenarbeidstid til oppgaver, prosjekter og tilegnelse av fagstoff i forbindelse med studiet, dette kalles studentarbeidstimer. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Faglig innhold

  • Teknisk tegning
  • Bærekraftig interiør; gjenbruk og redesign
  • Fargelære
  • Interiørplanlegging
  • Kommunikasjon og kundebehandling
  • Produktkunnskap
  • Bedriftsledelse med økonomi og markedsføring
  • Stilhistorie, kulturarv og bygningsvern

Tittel: Interiørrådgiver

Praksis i bedrift

Det gjennomføres to praksisperioder gjennom studiet. En på fem dager i første semester og en på 15 dager i tredje semester. Det gis et arbeidskrav tilknyttet hver praksisperiode. Praksis består av praktisk arbeid i bedrift med refleksjon og veiledning.

Veien videre

Etter å ha fullført og bestått studiet kan du blant annet jobbe som interiørdesigner, planlegge interiør for privatkunder eller bedriftskunder, jobbe hos en møbelforhandler, interiørbutikk, kjøkkenleverandør, husprodusent og mye mer.

For detaljer om studiet les: Interiør studieplan

Overnatting i forbindelse med fysiske samlinger på Vea

På Vea har vi hybler som studenter kan leie når de er inne på samling. Du kan lese mer om det her: https://www.vea-fs.no/hybel/

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: