Interiør

Fagskoleutdanningen Interiør er en høyere yrkesfaglig utdanning innen interiørdesign. Studiet er fremtidsrettet med fokus på bærekraft, fargelære og bygningsvern som gir deg teoretisk og praktisk kompetanse til å jobbe i interiørbransjen.
Om studiet

Gjennom utdanningen vil du lære om bærekraftig interiørarbeid, materiallære, visuell kommunikasjon, farge og form. Du vil få kompetanse til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige rom. Du vil også få kompetanse i kundekommunikasjon, materialvalg, fargesetting, arealutnyttelse, restaurering og i å etablere og drifte en interiørbedrift.

Studiet vil gi deg innsikt i klimasmarte produkter og hvordan man setter søkelys på menneskene man jobber for.  Du får også god innsikt i hvordan man skaper trivsel i innemiljøet. Som utdannet Interiørrådgiver kan du bistå bedrifter i å være fremtidsrettet ved ta  miljøbevisste valg av interiør.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Interiør (120 studiepoeng) er et studium som tilbys på heltid over to år.

Faglig innhold, emner:

 • Teknisk tegning
 • Bærekraftig interiør; gjenbruk og redesign
 • Fargelære
 • Interiørplanlegging
 • Kommunikasjon og kundebehandling
 • Produktkunnskap
 • Bedriftsledelse med økonomi og markedsføring
 • Stilhistorie, kulturarv og bygningsvern

Praksis i bedrift

Det gjennomføres to praksisperioder gjennom studiet. En på fem dager i første semester og en på 15 dager i tredje semester. Det gis et arbeidskrav tilknyttet hver praksisperiode. Praksis består av praktisk arbeid i bedrift med refleksjon og veiledning.

Målet med studiet

Målet med fagskoleutdanningen Interiør er å gi høyere yrkesfaglig kompetanse innen interiørdesign.

Utdanningen vil gi deg kompetanse innen gjenbruk og bærekraftige interiør, fargelære, teknisk tegning og inventar, i tillegg til bygningsvern av innvendige elementer.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger, heltid over to år. Det gjennomføres stedbasert undervisning to dager (mandag og tirsdag) per uke. I tillegg gis det undervisning og veiledning på nett med i snitt seks timer per uke. Studentene må beregne en del egenarbeidstid til oppgaver, prosjekter og tilegnelse av fagstoff i forbindelse med studiet, dette kalles studentarbeidstimer. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024: Uke 34 -40, 42- 50, 1-4, 6-13, 15- 24.

Opptakskrav
 • Fagbrev blomsterdekoratør
 • Fagbrev industrimaler
 • Svennebrev profileringsdesigner
 • Svennebrev tømrer
 • Svennebrev trevare og bygginnredning
 • Svennebrev møbelsnekker
 • Svennebrev maler
 • Vg3 interiør
 • Vg3 utstillingsdesign
 • Vg3 påbygning til generell studiekompetanse
 • Vg3 generell studiekompetanse
 • Vg3 kunst, design og arkitektur eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv
Hege Wølner

Interiør

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 120 studiepoeng
Heltid/deltid: Heltid over to år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 30 000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: Høst 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg