Interiør

Fagskoleutdanningen Interiør er en høyere yrkesfaglig utdanning innen interiørdesign. Studiet er fremtidsrettet med fokus på bærekraft, fargelære og bygningsvern som gir deg teoretisk og praktisk kompetanse til å jobbe i interiørbransjen.
Om studiet

Gjennom utdanningen vil du lære om bærekraftig interiørarbeid, materiallære, visuell kommunikasjon, farge og form. Du vil få kompetanse til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige rom. Du vil også få kompetanse i kundekommunikasjon, materialvalg, fargesetting, arealutnyttelse, restaurering og i å etablere og drifte en interiørbedrift.

Studiet vil gi deg innsikt i klimasmarte produkter og hvordan man setter søkelys på menneskene man jobber for.  Du får også god innsikt i hvordan man skaper trivsel i innemiljøet. Som utdannet Interiørdesigner kan du bistå bedrifter i å være fremtidsrettet ved ta miljøbevisste valg av interiør.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Interiør (120 studiepoeng) er et studium som tilbys på heltid over to år.

Faglig innhold, emner:

 • Teknisk tegning
 • Bærekraftig interiør; gjenbruk og redesign
 • Fargelære
 • Interiørplanlegging
 • Kommunikasjon og kundebehandling
 • Produktkunnskap
 • Bedriftsledelse med økonomi og markedsføring
 • Stilhistorie, kulturarv og bygningsvern

Praksis i bedrift

Det gjennomføres to praksisperioder gjennom studiet. En på fem dager i første semester og en på 15 dager i tredje semester. Det gis et arbeidskrav tilknyttet hver praksisperiode. Praksis består av praktisk arbeid i bedrift med refleksjon og veiledning.

Målet med studiet

Målet med fagskoleutdanningen Interiør er å gi høyere yrkesfaglig kompetanse innen interiørdesign.

Utdanningen vil gi deg kompetanse innen gjenbruk og bærekraftige interiør, fargelære, teknisk tegning og inventar, i tillegg til bygningsvern av innvendige elementer.

 

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger, heltid over to år. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Du må beregne en del egenarbeidstid til oppgaver, prosjekter og tilegnelse av fagstoff i forbindelse med studiet, dette kalles studentarbeidstimer. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Studiet er organisert med 12 stedbaserte samlinger à fire dager (tirsdag, onsdag, torsdag og fredag) hvert studieår.

Samlingsuker skoleåret 2024/25

Dette er de foreløpig planlagte ukene for fysiske samlinger for studieåret 2024/2025: uke 34, 38, 42, 45, 48, 50, 2, 6, 11, 17, 20 og 23 (med forbehold om endringer).

Opptakskrav
 • Fagbrev blomsterdekoratør
 • Fagbrev industrimaler
 • Svennebrev profileringsdesigner
 • Svennebrev tømrer
 • Svennebrev trevare og bygginnredning
 • Svennebrev møbelsnekker
 • Svennebrev maler
 • Vg3 interiør
 • Vg3 utstillingsdesign
 • Vg3 påbygning til generell studiekompetanse
 • Vg3 generell studiekompetanse
 • Vg3 kunst, design og arkitektur

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev eller vitnemål med generell studiekompetanse
 • Karaktergrunnlag (vitnemål fra videregående)
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

 

Interiør – med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv
Hege Wølner

Interiør

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 120 studiepoeng
Heltid/deltid: Heltid over to år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 30 000,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2024 (Supplerende opptak etter søknadsfrist)
Studiestart: 19.august 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg