Anleggsledelse

Realkompetansevurdering til Anleggsledelse, Prosjektledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget 

Opptakskravet til fagskoleutdanningene Anleggsledelse, Prosjektledelse og  Ledelse i maskinentreprenørfaget er fagbrev innen et fagene du finner under.

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene for ett av følgende:

Dette må du som søker gjøre:

  • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
  • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
  • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.
  • Benytt skjema for «Praksisfortelling». Her skal du skrive en praksisfortelling som beskriver hvordan du har tilegnet deg og oppnådd de ulike målene i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis eller mer formell kompetansetilegnelse som beskrives, må dokumenteres i form av attester, vitnemål, sertifikater eller lignende.
  • Dersom du har behov for veiledning om hvordan du skal skrive en praksisfortelling, ta kontakt med oss på opptak@vea-fs.no
  • Når praksisfortellingen er ferdig, laster du opp den sammen med annen dokumentasjon, når du søker om opptak. Dersom du søker flere utdanninger som har ulikt opptakskrav, må du legge ved en praksisfortelling for hvert studietilbud du søker til.

Mer informasjon om realkompetansevurdering finner du ved å klikke her.

 

Kontakt oss

Anleggsledelse
Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget
Runar Daler, Anleggsmaskinen