Grønn helse

Realkompetansevurdering til Grønn helse 

Opptakskravet til fagskoleutdanningen Grønn helse er fagbrev innen Helsefagarbeider, Aktivitør eller Barne- og ungdomsarbeider.

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for et av fagene Vg3 Helsefagarbeider, Vg3 Aktivitør, Vg3 Gartner, Vg3 Barne- og ungdomsarbeider eller Vg3 generell studiekompetanse.

Dette må du som søker gjøre:

  • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
  • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
  • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.
  • Benytt skjema for «Praksisfortelling». Her skal du skrive en praksisfortelling som beskriver hvordan du har tilegnet deg og oppnådd de ulike målene i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis eller mer formell kompetansetilegnelse som beskrives, må dokumenteres i form av attester, vitnemål, sertifikater eller lignende.
  • Dersom du har behov for veiledning om hvordan du skal skrive en praksisfortelling, kan du ta kontakt med oss på opptak@vea-fs.no
  • Når praksisfortellingen er ferdig, laster du opp den sammen med annen dokumentasjon, når du søker om opptak i Samordna opptak. Dersom du søker flere utdanninger som har ulikt opptakskrav, må du legge ved en praksisfortelling for hvert studietilbud du søker til.

 

Kontakt oss

Grønn helse
Realkompetansevurdering til Grønn helse