Ledelse i maskinentreprenørfaget 

Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.

Beskrivelse

Norges grønne fagskole – Vea har i nært samarbeid med MEF omarbeidet Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget. Studiet vil gi formell kompetanse med 90 studiepoeng, tittel og vitnemål når det er bestått.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Du kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.

Oppbygging av studiet

Ledelse i maskinentreprenørfaget består av de tre modulene anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse, hver på 30 studiepoeng. Dersom man tidligere har gjennomført anleggsledelse som et eget studium, søker man godskriving for denne modulen når man er tatt opp på Ledelse i maskinentreprenørfaget.

Det er mulig å gjennomføre en modul på studiet og avslutte midlertidig med en karakterutskrift.

Faglig innhold

Modul 1: Anleggsledelse

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse

Modul 2: Prosjektledelse

 • Prosjektstyring
 • Fagspesifikk fordypning i prosjektstyring
 • Praktisk prosjektledelse

Modul 3: Bedriftsledelse

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring

Tittel

Leder anleggsfag

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager, hver på åtte timer. Studiested for skoleåret 2022/2023 vil være Olavsgaard i Skjetten eller Scandic Forus, Stavanger for Anleggsledelse og Vea i Moelv for Bedriftsledelse (sistnevnte har 6 samlinger à 2 dager). Prosjektledelse tilbys neste gang på Olavsgård i Skjetten i 2023/2024

Samlingsuker skoleåret 2022/23

Med forbehold om at det kan komme endringer, er det planlagt samlinger disse ukene for

 • Anleggsledelse Olavsgård, Skjetten i uke 39, 45, 2, 6, 10 og 13. (Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)
 • Anleggsgledelse Scandic Forus, Stavanger i uke: 43, 47, 3, 7, 11 og 15. (Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)
 • Bedriftsledelse Vea, Moelv i uke: 40, 44, 48, 2, 8 og 12 . (Mandag og tirsdag) Alternativt uke: 39, 43, 47, 3, 7,  og 11.

Prosjektledelse tilbys neste gang på Olavsgård i Skjetten i 2023/2024

For detaljer om studiet les: Ledelse i maskinentreprenørfaget, studieplan

Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen.no

For mer informasjon ta kontakt med: