Ledelse i maskinentreprenørfaget

Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.
Om studiet

Norges grønne fagskole – Vea har i nært samarbeid med MEF omarbeidet Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget. Studiet vil gi formell kompetanse med 90 studiepoeng, tittel og vitnemål når det er bestått.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Du kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.

Oppbygging av studiet

Ledelse i maskinentreprenørfaget består av de tre modulene Anleggsledelse, Prosjektledelse og Bedriftsledelse, hver på 30 studiepoeng.

Faglig innhold

Modul 1: Anleggsledelse (30 studiepoeng)

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse

Modul 2: Prosjektledelse (30 studiepoeng)

 • Prosjektstyring
 • Fagspesifikk fordypning i prosjektstyring
 • Praktisk prosjektledelse

Modul 3: Bedriftsledelse (30 studiepoeng)

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring
Målet med studiet

Gi deg verktøy og kompetanse til å være leder i ulike roller i anleggsprosjekter og ivareta bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen.

Studiet vil gjennom sine tre moduler ivareta rollene anleggsleder, prosjektleder og bedriftsleder i anleggsprosjekter.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager, hver på åtte timer for modulene Anleggsledelse og Prosjektledelse.  Bedriftsledelse  har tre samlinger à fire dager. Studiested for skoleåret 2024/2025 vil være Olavsgaard i Skjetten for Bedriftsledelse, Prosjektledelse og Anleggsledelse samt Bergen for Anleggsledelse. Du må regne med kostnader til dagpakke og/eller overnatting i tillegg til studieavgiften.

Digital oppstartsamling

Det vil være en digital oppstartsamling 12.september der du vil få informasjon om studiet og om teams som læringsplattform. Dette møtet holdes på Teams og vil vare omtrent en time. Du vil få invitasjon og link til møtet etter at du har signert studiekontrakt.

Samlingsuker skoleåret 2024/25 

Dette er de foreløpig planlagte ukene for fysiske samlinger for studieåret 2024/2025:

 • Anleggsledelse Olavsgård, Skjetten i uke: 39, 45, 02, 06, 10 og 14  (Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)
 • Anleggsledelse Bergen i uke: 43 ,47, 03, 07, 11 og 15 (Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)
 • Prosjektledelse Olavsgård, Skjetten i uke: 39, 45, 02, 06, 10 og 14 (Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)
 • Bedriftsledelse Olavsgård Skjetten i uke: 38, 46 og 5 (Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag)

Anleggsledelse tilbys to steder hvert år, dette er planen for undervisningssteder kommende år:

 • 2024/2025 Bergen og Skjetten
 • 2025/2026 Hell og Skjetten
 • 2026/2027 Kristiansand (eller Stavanger) og Skjetten
Opptakskrav

Ett av følgende fagbrev:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Boreoperatør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget
 • Fagbrev Fjell- og bergverksfaget
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider (kommende)
 • Fagbrev Vei- og anleggsfaget
 • Fagbrev Skogfaget
 • Fagbrev Steinfagarbeider
 • Fagbrev Fundamenteringsfaget (kommende)

– eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Nyttige lenker
Anleggsarbeidere ute på anlegg
Bjørn Busengdal og Rishi Sæther i Anlegg Nordvest AS. Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no
Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no

Ledelse i maskinentreprenørfaget

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 90 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over tre år
Plasser: 30
Studieavgift: 58 500,- (kan bli indeksregulert) + dagpakke
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 12.september 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg