Ledelse i maskinentreprenørfaget 

Fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse. Utdanningen tilbys fra høsten 2021.

Beskrivelse

Norges grønne fagskole – Vea har i nært samarbeid med MEF omarbeidet Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget. Studiet vil gi formell kompetanse med 90 studiepoeng, tittel og vitnemål når det er bestått.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Du kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.

Oppbygging av studiet

Ledelse i maskinentreprenørfaget består av de tre modulene anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse, hver på 30 studiepoeng. Dersom man tidligere har gjennomført anleggsledelse som et eget studium, søker man godskriving for denne modulen når man er tatt opp på Ledelse i maskinentreprenørfaget.

Det er mulig å gjennomføre en modul på studiet og avslutte midlertidig med en karakterutskrift.

Faglig innhold

Modul 1: Anleggsledelse

  • Byggesak for anlegg
  • Faglig ledelse og anleggsdrift
  • Bærekraftig anleggsledelse

Modul 2: Prosjektledelse

  • Prosjektstyring
  • Fagspesifikk fordypning i prosjektstyring
  • Praktisk prosjektledelse

Modul 3: Bedriftsledelse

  • Organisasjon, ledelse og administrasjon
  • Økonomistyring og etablering
  • Salg og markedsføring

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager, hver på åtte timer. Studiested for skoleåret 2021/2022 vil være Olavsgaard i Viken eller Hell i Trøndelag for Anleggsledelse, Olavsgaard i Viken for Prosjektledelse og Vea i Innlandet for Bedriftsledelse (sistnevnte har 6 samlinger à 2 dager).

Samlingsuker skoleåret 2021/22

Det er planlagt samlinger disse ukene for modulene Anleggsledelse og Prosjektledelse fra høsten 2021: Uke 41, 46, 2, 6, 10 og 14.
For modulen Bedriftsledelse er det samling: Uke 42, 45, 49, 1, 5 og 9. Med forbehold om at det kan komme endringer.

Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no

For mer informasjon ta kontakt med: