Realkompetansevurdering til Grøntanleggsforvaltning med flere 

Opptakskravet til fagskoleutdanningene Grøntanleggsforvaltning - hageplanlegging, skjøtsel og ledelse, Hageplanlegging, Skjøtsel og drift av uteområder og Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg er fagbrev Anleggsgartner, fagbrev Gartner eller tilsvarende kompetanse.

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for Vg3 Anleggsgartner eller VG3 Gartner og de finner du her:

Kompetansemål for Vg3 Anleggsgartner 

Kompetansemål for Vg3 Gartner

Dette må du som søker gjøre:

  • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
  • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.
  • Benytt vedlagte skjema for «Praksisfortelling». Her skal du skrive en praksisfortelling som beskriver hvordan du har tilegnet deg og oppnådd de ulike målene i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis eller mer formell kompetansetilegnelse som beskrives, må dokumenteres i form av attester, vitnemål, sertifikater eller lignende.
  • Dersom du har behov for veiledning om hvordan du skal skrive en praksisfortelling, kan du ta kontakt med oss på opptak@vea-fs.no
  • Når praksisfortellingen er ferdig, laster du opp den sammen med annen dokumentasjon, når du søker om opptak i Samordna opptak. Dersom du søker flere utdanninger som har ulikt opptakskrav, må du legge ved en praksisfortelling for hvert studietilbud du søker til.

Kontakt oss

Om hvordan du blir realkompetansevurdert inn på fagskoleutdanning