Studieåret på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning

Utdanningene på høyere yrkesfaglig nivå (etter fagbrev) er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Studietilbudene varierer i omfang, antall studiepoeng og hvor mange samlinger som gjennomføres. Samlingene varierer med 2-5 dager pr. fysiske samling.

Videregående utdanning for voksne

Både gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne tilbys samlingsbasert. Samlingene er på fire dager og holdes på Vea fra mandag til torsdag hver samling.

Samlingsuker

På «Min side» kan du se når din klasse har samlinger. Det ligger også en oversikt over når alle klasser har sine samlinger i «Studentguiden».…

Studentvelferd

Vea er opptatt av gode læringsmiljøer med gode velferdstilbud slik at du som elev og student skal oppleve en trygg og effektiv studiesituasjon med stor grad av vekst og trivsel.

Studentvelferden består av mange ulike tiltak som skal bidra til at rammene rundt din studietilværelse er god, slik at du kan bruke kreftene dine på å være student – i forelesning, på lesesalen, i feltarbeid og når du engasjerer deg sosialt.

Studentvelferd kan defineres som ”den tilrettelegging som gjøres og aktiviteter som tilbys for å skape gode studiebetingelser og trivsel”.…

Lånekassen

Dette kan du gjøre elektronisk på www.lanekassen.no. Informasjon og gjeldsbrev fra Lånekassen blir sendt direkte hjem til deg. Du er selv ansvarlig for den informasjonen du fyller ut i søknaden og for korrespondanse mellom deg og Lånekassen.

For deg som skal ta fagskoleutdanning

For å søke om lån gjennom Lånekassen, kan du klikke her: Lånekassen, høyere- og annen utdanning

For deg som skal ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning

For å søke om lån gjennom Lånekassen, kan du klikke her: Lånekassen, høyere- og annen utdanning

Endringer i Lånekassen

Det er gjort noen endringer i Lånekassens regler for neste skoleår.…

Lover og reglement

I denne dokumentsamlingen finner du dokumenter som omhandler lover, retningslinjer og reglement for øvrig.

LOVER, RETNINGSLINJER OG REGLEMENT FOR VEA:

Sentrale lover

Gjeldende retningslinjer for Vea

Forskrift

Reglement 

Alle dokumenter krever at du har et program som kan lese PDF-filer. Hvis du ikke får åpnet dokumentene kan du laste ned Adobe Reader gratis her.…

Kvalitetssikringsarbeid

Om kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikringssystemet på Vea ble første gang godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT i 2010. I forbindelse med søknad om fagområdegodkjenning, ble systemet utvidet og godkjent på nytt i 2012. Systemet skal sikre at fagskolen arbeider systematisk og målrettet med å gi studenter et best mulig utdanningstilbud i tråd med føringer gitt av skoleeier, fagskolestyret og NOKUT. Kvalitetssystemet omfatter hele organisasjonen ved fagskolen, og inkluderer en rekke personer som deltar i et systematisk og kontinuerlig arbeid med å sikre og videreutvikle kvaliteten på Vea.…

Internasjonalt samarbeid

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet.  Vea er en del av Flornet www.flornet.eu som er et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som student/elev ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+ (mobilitet). Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.…

Hybel og kantine på Vea

På Vea har vi 47 hybler som leies ut til studenter. Du tegner en leieavtale som gjelder for de ukene du har fysisk samling på Vea. Da får du overnatting til studentpris, som er 300,- pr.natt. I kantina kan du kjøpe lunsj og middag.

 

 

 …

Student- og elevdemokrati

Fagskolen har de senere årene hatt en god utvikling med hensyn til student- og elevmedvirkning, og vil fortsette å fremheve betydningen av et levende, aktivt og godt student- og elevdemokrati. Studentene og elevenes engasjement og involvering i fagskolens kvalitetsarbeid er avgjørende for å sikre hensiktsmessig evaluering av opplæringen og forhold som er knyttet til studiemiljø, studentvelferd, læringsmiljø, herunder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, infrastruktur og student/elevdemokrati.…