Plantekjennskap

Studieåret på Vea 

Litt om organiseringen av de ulike utdanningstilbudene

Høyere yrkesfaglig utdanning

Utdanningene på høyere yrkesfaglig nivå (etter fagbrev) er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Studietilbudene varierer i omfang, antall studiepoeng og hvor mange fysiske samlinger som gjennomføres. De fysiske samlingene varierer med 2-5 dager pr. samling. Nettundervisningen gis på ulike måter, det kan være både synkront og a-synkront.

Videregående utdanning for voksne

Både gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne tilbys samlingsbasert. Samlingene er på fire dager og holdes på Vea fra mandag til torsdag hver samling.

Samlingsuker

På «Min side» kan du se når din klasse har samlinger. Det ligger også en oversikt over når alle klasser har sine samlinger i «Studentguiden».

Timeplan

En vanlig skoledag på Vea starter med undervisning kl.08.00 og avsluttes kl.15.00. Din timeplan finner du på «Min side».

 

 

Kontakt oss

Plantekjennskap
Gartnerklassen har plantekjennskap