Studieåret på Vea 

Litt om organiseringen av de ulike utdanningstilbudene

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Studietilbudene varierer i omfang, antall studiepoeng og hvor mange samlinger som gjennomføres. Noen har samlinger fra mandag til fredag (5 dager), mens andre har samlinger fra onsdag til fredag (3 dager).

Videregående utdanning for voksne

Både gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne tilbys samlingsbasert. Samlingene er på fem dager og holdes på Vea fra mandag til fredag hver samling.

Vg2 blomsterdekoratør

Elevene som tar vg2 blomsterdekoratør følger vanlig skolerute og har undervisning på Vea gjennom et helt skoleår. Unntaket er når de har praksis i bedrift, for da kan de selv velge hvor de ønsker å gjennomføre praksis.

Samlingsuker

I tilstedeværelsesplanen kan du se når din klasse har samlinger, og når alle andre klasser har samlinger.

Timeplan

En vanlig skoledag på Vea starter med undervisning kl.08.00 og avsluttes kl.15.00. Din timeplan finner du på “Min side”.