Fagtur til Nederland og Floriaden 

Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?

Floriaden er en utstilling som realiseres en gang hvert tiende år. Det bygger på en langsiktig stedsutvikling hvor bygninger, utearealer, infrastruktur med mere ikke forsvinner når messa er over, men lever videre, bygges videre på. Som eksempel kan nevnes et demensboende som allerede nå var i drift og lokalisert veldig sentralt – men likevel passe skjermet, midt i de sentrale strøkene hvor der passerer folk, er aktivitet.

Flere andre eksempler på bærekraftige løsninger kunne vi besøke på området Green Island. Treeport Zunderts hadde som tema « Jorden som løsning» hvor jordvarme som vanligvis lagres i rør under bakken kunne synliggjøres. Her benyttet man seg av stedets lokalhistorie ved kunstneren Vincent van Gogh, og kombinerte dette med ny teknologi. Resultatet ble en praktisk og attraktiv installasjon!

Et annet viktig tema som ble belyst mange forskjellige steder var biologisk mangfold. Av tradisjon har vi ofte bed med så kalte kulturplanter, f.eks stauder. Men noe som blir mer og mer viktig er kunnskapen om hva det er som faktisk skaper og beriker mangfoldet utfra de faktiske stedegne organismene. Her kommer villplantene inn. Ofte er de mer egnet og spesialisert for å passe våre norske, pollinerende insekter. De har ikke alltid samme lange blomstringstid og store prydverdier som de foredlete plantene kan ha. Da blir kombinasjonen av stedegne villplanter og importerte – eller enda heller lokalproduserte, kulturplanter enda viktigere.

Utstillingen var frisk pust  som gav inspirasjon og bekreftelse på at vi må ta godt vare på Moder Jord, alle hennes innbyggere og samspillet mellom organismer på alle nivåer!

Tekst: Liselott Lindfors

 

Enkle løsninger
Magnus Nyheim
Dame i blomstereng på Floriaden
Liselott Lindfors

Kontakt oss

Foto: Liselott Lindfors