Faglærer og studenter ute i staudefelt

Hvordan er det å være fagskolestudent på Vea? 

Som fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil jeg gi deg et innblikk i hvordan det er å være student på fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.

Når du leser dette, har du kanskje allerede bestemt deg – eller du er på veg til å ta et valg om å bli fagskolestudent. Et valg som vil gi deg mulighet til fordypning og å konkretisere erfaringer og tanker du gjort innen det grøntfaglige tidligere.

Miljøbevissthet er trendy og i grøntbransjen har vi mange muligheter til å synliggjøre dette. Arbeidsmetoder, materialvalg, plantevalg, jordproduksjon og generell ressursutnyttelse er noen av de viktige miljøvalgene vi tar, og som du vil lære om på Vea.

Fagskolestudent på Vea

Som student ved Norges grønne fagskole – Vea møter du andre fagpersoner som også har tatt et valg om å lære mer. Her får du et fagmiljø som du selv er med og utformer. Vi jobber med aktuelle temaer med basis i studieplanen, men det skjer mye i bransjen nå og det skjer fort, så her er det kontinuerlig oppdatering som gjelder. Ute i felt er det mange fagkyndige personer og vi inviterer hvert år eksterne forelesere til Vea, gjerne innenfor et spesialområde som er ekstra aktuelt.

En annen spennende måte å holde seg oppdatert på både som student og ferdigutdannet fagperson, er å delta på ulike seminarer og kurs som blir holdt enten av bransjen eller på Vea. På disse kursene, seminarene kan man også knytte mange viktige kontakter.

En vanlig dag når det er fysisk samling på Vea

En helt vanlig dag på skolen kan starte med en forelesning på et gitt tema, du får et faktagrunnlag. For å kunne stå stødig når du er ferdig med utdanningen er det også viktig å kunne løse oppgaver, alene eller i felleskap, bruke din kunnskap, ta beslutninger, argumentere for tenkte valg, presentere løsninger og ta i bruk innfallsvinkler du kanskje ikke tidligere visste fantes, så dette er noe vi øver på.

Det er også mye læring i å se hvordan andre har løst oppgaver, både i teori og praksis. Spesielt viktig kan det være å se hvordan anlegg og beplantinger utvikles over tid; hvilke planter utvikles positivt, hvilke har hatt for lite konkurranseevne eller vært ugunstig plassert, hvilke har rett og slett vært invaderende. Er det tatt fornuftige valg med hensyn til skjøtsel?

Viktigheten av riktige tiltak til riktig tidspunkt kan ikke undervurderes!
Liselott Lindfors
Oppmåling i forbindelse med skjøtselsplan
Dorte Finstad
Uteområdet på Vea brukes til praktiske øvelser
Dorte Finstad
Hageplanlegging er en del av fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning
Dorte Finstad

Etter undervisningstid

Mange studenter reiser langt for å delta på samling på Vea, og da er det fint at skolen tilbyr hybler som studentene kan bo på. De faglige diskusjonene fortsetter ofte langt utover skoletid. Tiden for læring er på mange måter hele døgnet. Etter skoletid kan du gå ut i parken, dra på befaringer sammen med medstudenter eller sitte i fagskolebiblioteket og fordype deg i alt fra hagedesign til restaurering av gamle vassdrag.

Mellom samlingene

Men det er ikke bare på skolen undervisningen foregår! Mellom hver samling er det jevnlig kontakt med lærerne. Det blir utdelt fagstoff, gitt forelesninger og oppgaver. Noen ganger blir forelesningen lagt ut som filmer, slik at du kan se dem når du vil og så mange ganger du ønsker! Andre ganger holder vi webinar der vi møtes på en felles elektronisk plattform for diskusjon eller oppgaveløsing.

Den nettbaserte delen er en vesentlig del av studiet og den åpner opp til tettere samarbeid også når vi bor langt fra hverandre. Til Norges grønne fagskole – Vea kommer det studenter fra hele landet. Dette gir en veldig bredde i erfaring og kompetanse. 

Bærekraftig utvikling

Løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling er helt nødvendige for at vi skal oppnå FNs bærekraftmål, men også for å ta til vare økosystemer og biotoper som vi fortsatt har. En bærekraftig utvikling er ikke bare ét spor. Som student på Vea får du fordype deg i emner som, fra ulike retninger, er med på å bidra til løsninger som ikke bare ser pene ut, men som i et langtidsperspektiv ivaretar ressurser og er basert på fakta og holdbarhet.

«Løsningen er naturbasert»

Miljødirektoratet sier i sin rapport M-1897 som kom ut 19.01.2021 at «Løsningen er naturbasert» for å oppnå klimatilpassede løsninger. Det er store og viktige ord som legger ansvar på alle som jobber i den grønn/grå/ blå sektoren.

Men, hvilke muligheter som åpner seg! Faglig dyktige, grundige, grøntfaglig skolerte og praktisk erfarne personer kommer å spille en viktig rolle for å oppnå den visjonen.

Behov for grøntfaglig kompetanse

Anleggsgartnerbedrifter, kommuner og andre aktører trenger dyktige fagfolk som har bred faglig kompetanse og kan se løsninger fra ulike vinkler. I bransjen er det stor etterspørsel etter personer med grundig grøntfaglig kompetanse. Det er muligheter for å jobbe både innen utvikling, nyanlegg, ombygging og vedlikehold av utomhusanlegg. Du kan også velge å starte din egen bedrift hvor du kan nytte gjøre deg hele studiet og tilby tjenester både innen planlegging og vedlikehold.

Tekst: Liselott Lindfors, Fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning

Vil du vite mer om fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvalting?
Se her: Grøntanleggsforvaltning

Kontakt oss

Faglærer og studenter ute i staudefelt
Liselott har plantekjennskap med studenter på fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift
Dorte Finstad