Miljøvennlig sorgbinderi 

En viktig del av det å være student på Botanisk design og ledelse, er å bli utfordret på bærekraftig produktutvikling.

Det å tenke nytt rundt hvordan man kan designe og produsere miljøvennlige blomsterarbeider og tilby tilleggstjenester som bidrar til en sirkulærøkonomisk tankegang.

Studentene vil bidra til grønn innovasjon i blomsterbransjen
Det er et stort paradoks at selv om blomsterdekoratøren jobber med naturmaterialer, – lar seg begeistre av naturens mangfold og alle fantastisk vakre blomster og planter, sliter en samlet blomsterbransje med å finne gode bærekraftige løsninger som bidrar til mindre restavfall. Dette er studentene på Botanisk design og ledelse svært opptatt av og de ønsker å bidra til grønn innovasjon i bransjen.

Bærekraftig dekorering av kiste

Studentene på Botanisk design og ledelse ble utfordret til å tenke nytt og mer bærekraftig rundt dekorering av kiste til begravelse/bisettelse. I samarbeid med Kirkekontoret i Ringsaker og Ringsaker kirke, gjennomførte vi et utviklingsprosjekt med mål om å finne gode løsninger for alle involverte:

For kundene
At de kjøper et blomsterarbeid med høy kvalitet som bidrar til en vakker og verdig seremoni i kirka, tilpasset avdødes personlighet, og som ikke skader miljøet.

For kirketjeneren
At blomsterarbeidet fungerer godt gjennom hele seremonien, kan resirkuleres eller komposteres, og ikke bidrar til spredning av svartelista arter.

For blomsterdekoratøren
At blomsterarbeidet er et lønnsomt håndverksprodukt, med høy kvalitet, som blomsterdekoratøren kan stå for, som kan komposteres eller gjenbrukes på en eller annen måte.

Inovativt, vakkert, spennende, vårlig og annerledes sorgbinderi
Med dette som utgangspunkt inntok studentene kirka med inovativt, vakkert, spennende, vårlig og annerledes sorgbinderi. Alle arbeidene kan enten komposteres eller gjenbrukes ved at grunnkonstruksjonen tas vare på og tilpasses nye kunder. Sammen med kirketjener Inger Christine Groseth, reflekterte studentene rundt mulighetene som ligger i gjenbruk av underlag, hvilke etiske og praktiske hensyn som må tas og viktigheten av å ha tett dialog med de etterlatte og de andre yrkesgruppene som er involvert.

Og viktigst av alt: Konklusjonen er at her er det store muligheter for grønn innovasjon og en mer sirkulærøkonomisk tankegang.

Bli med i krafttaket for en mer bærekraftig blomsterbransje du også og søk Botanisk design og ledelse i dag!

Foto og video: Ricardo foto
Tekst: Anne Stine Solberg

Bilder fra dekorering til begravelse/bisettelse i Ringsaker kirke

Kontakt oss

Fagskolestudenter dekorerer i Ringsaker kirke
Fagskolestudenter dekorerer i Ringsaker kirke. Foto: Ricardo foto

Søk om optak

På Norges grønne fagskole – Vea er vi opptatt av fremtidsretta faglig utvikling. Ved hjelp av DIKU-midler utvikles nå en VR-applikasjon for blant annet blomsterdekoratører. Den virtuelle øvingsarenaen er Ringsaker kirke, hvor studentene på Botanisk design og ledelse kan øve på dekorering av rom. 
Blomsterbransjen blir stadig utfordret av andre markedsaktører og bør hele tiden se etter nye måter å ta i bruk håndverket på. Faglærer Siv Engen Heimdahl underviser på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) og er glødende opptatt av å gi bransjen vitamininnsprøyting ved å utfordre blomsterdekoratører til å tenke nytt i yrket. 
Hva gjør man med blomstene, når konferansen er digital?
Ingrid Marie Aarre er student på fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse. Hun mener flere burde øke kompetansen sin, ved å velge fagskoleutdanning.
Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå et nytt, fleksibelt og nettbasert fagskolekurs for blomsterdekoratører ut 2020. Dette er en unik mulighet for deg til å «smake» på hvordan det er å være student på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL), og det er helt gratis!
Vinteren 2020 reiste vi som er studenter på fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse, på studietur til Malmö og København.
Vinteren 2020 reiste vi som er studenter på fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse, på studietur til Malmö og København.
– Botanisk design og ledelse, – ikke bare lek og kreativitet
Norges grønne fagskole – Vea … er familie … er guide … den er en del av verdenen min, den er skolen min! (Av Eleni Ellingsen, fagskolestudent, Botanisk design og ledelse).
Ingrid Marie Aarre er student på Botanisk design og ledelse og representerer Norges grønne fagskole – Vea på denne helt spesielle konkurransen. I alt 12 studenter ved ulike europeiske blomsterfaglige mester-skoler deltar.
Karianne Storvik var sulten på å utvikle seg videre etter å ha tatt fagbrev som blomsterdekoratør, og har tatt to fagskoleutdanninger ved Norges grønne fagskole – Vea.
I år var det studenter fra fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse, som var spurt om å holde demonstrasjonen.
Med Botanisk design og ledelse får du verktøy du kan bruke til å gjøre en bedre jobb både som ansatt blomsterdekoratør og som leder, sier Mari som er inne i sitt andre år som fagskolestudent.
«Med en gang jeg startet som lærling, hadde jeg et sterkt ønske og mål om å ta fagskoleutdanning på Vea», sier Sofie som tar Botanisk design på Vea.