Fagskolestudenter dekorerer i Ringsaker kirke

Miljøvennlig sorgbinderi 

En viktig del av det å være student på Botanisk design og ledelse, er å bli utfordret på bærekraftig produktutvikling.

Det å tenke nytt rundt hvordan man kan designe og produsere miljøvennlige blomsterarbeider og tilby tilleggstjenester som bidrar til en sirkulærøkonomisk tankegang.

Studentene vil bidra til grønn innovasjon i blomsterbransjen
Det er et stort paradoks at selv om blomsterdekoratøren jobber med naturmaterialer, – lar seg begeistre av naturens mangfold og alle fantastisk vakre blomster og planter, sliter en samlet blomsterbransje med å finne gode bærekraftige løsninger som bidrar til mindre restavfall. Dette er studentene på Botanisk design og ledelse svært opptatt av og de ønsker å bidra til grønn innovasjon i bransjen.

Bærekraftig dekorering av kiste

Studentene på Botanisk design og ledelse ble utfordret til å tenke nytt og mer bærekraftig rundt dekorering av kiste til begravelse/bisettelse. I samarbeid med Kirkekontoret i Ringsaker og Ringsaker kirke, gjennomførte vi et utviklingsprosjekt med mål om å finne gode løsninger for alle involverte:

For kundene
At de kjøper et blomsterarbeid med høy kvalitet som bidrar til en vakker og verdig seremoni i kirka, tilpasset avdødes personlighet, og som ikke skader miljøet.

For kirketjeneren
At blomsterarbeidet fungerer godt gjennom hele seremonien, kan resirkuleres eller komposteres, og ikke bidrar til spredning av svartelista arter.

For blomsterdekoratøren
At blomsterarbeidet er et lønnsomt håndverksprodukt, med høy kvalitet, som blomsterdekoratøren kan stå for, som kan komposteres eller gjenbrukes på en eller annen måte.

Inovativt, vakkert, spennende, vårlig og annerledes sorgbinderi
Med dette som utgangspunkt inntok studentene kirka med inovativt, vakkert, spennende, vårlig og annerledes sorgbinderi. Alle arbeidene kan enten komposteres eller gjenbrukes ved at grunnkonstruksjonen tas vare på og tilpasses nye kunder. Sammen med kirketjener Inger Christine Groseth, reflekterte studentene rundt mulighetene som ligger i gjenbruk av underlag, hvilke etiske og praktiske hensyn som må tas og viktigheten av å ha tett dialog med de etterlatte og de andre yrkesgruppene som er involvert.

Og viktigst av alt: Konklusjonen er at her er det store muligheter for grønn innovasjon og en mer sirkulærøkonomisk tankegang.

Bli med i krafttaket for en mer bærekraftig blomsterbransje du også og søk Botanisk design og ledelse i dag!

Foto og video: Ricardo foto
Tekst: Anne Stine Solberg

Bilder fra dekorering til begravelse/bisettelse i Ringsaker kirke

Kontakt oss

Fagskolestudenter dekorerer i Ringsaker kirke
Fagskolestudenter dekorerer i Ringsaker kirke. Foto: Ricardo foto

Søk om optak