Ringsaker kirke som virtuell øvingsarena for blomsterdekoratører 

På Norges grønne fagskole – Vea er vi opptatt av fremtidsretta faglig utvikling. Ved hjelp av DIKU-midler utvikles nå en VR-applikasjon for blant annet blomsterdekoratører. Den virtuelle øvingsarenaen er Ringsaker kirke, hvor studentene på Botanisk design og ledelse kan øve på dekorering av rom. 

Digital kompetanse blir viktigere og viktigere. Vea er en fagskole som skal tilby yrkesrelevant kompetanse til yrkesutøvere innen Grønne design- og miljøfag også for fremtiden. Virtual reality (VR) er et sterkt digitalt virkemiddel for å visualisere og fortelle historier, noe som er relevant for flere av våre fagskoleutdanninger. I 2020 startet vi derfor opp et prosjekt hvor utviklingen av en yrkesfaglig applikasjon for VR-briller var målet. Utviklingsmidler gjennom DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet.

En blomsterdekoratør jobber med dekorering av kirkerom i sin yrkesutøvelse. Ringsaker kirke har derfor gjennom flere år blitt benyttet av våre elever og studenter som læringsarena. Dette har tidligere også resultert i viktig faglig utvikling på Vea, men har nå en sterkere innovativ karakter ved at kirkerommet kan besøkes i VR. En blomsterdekoratør må alltid ta hensyn til kirkerommets uttrykk ved dekorering til begravelse eller bryllup. Det handler om å kunne analysere hvordan interiøret ser ut, definere bevegelsesmønsteret og finne egna steder for dekor. Og ikke minst, finne løsninger som ikke er til hinder for menneskene eller skader interiøret på noen måte.  Alt dette settes det fokus på i VR-applikasjonen. VR gir en umiddelbar opplevelse av å være i dette rommet uten å være fysisk tilstede.

Blomsterdekorering av rom

Opplevelsen av kirkerommet i VR handler om å få kunnskap om rommet, se muligheter og også opparbeide seg en respekt for det fantastiske kulturminnet kirka faktisk er.  I tillegg til å analysere og se muligheter, skal studentene/blomsterdekoratørene også bruke det virtuelle rommet som øvingsarena for romdekorering. De får tilgang til i underkant av 100 blomster/planter og botaniske elementer i 3D-kartoteket. Med bakgrunn i ønsket uttrykk, kan blomsterdekoratøren velge fra dette kartoteket og plassere valgte elementer i kirka. Dette er både en rask og enkel måte å få mengdetrening i dekorering av rom i full skala. Frem til nå har denne øvelsen vært tidkrevende. Tegning på papir og i digitale tegneprogrammer av nedskalerte løsninger, er den vanligste metoden for å visualisere dekor. I tillegg til at det går raskere i VR, gir det virtuelle rommet en umiddelbar forståelse og opplevelse av å være i rommet. Man kan jobbe med plassering av dekor på en helt annen måte ved å jobbe i 3D istedenfor i 2D. Vi ser derfor stort potensial i VR som faglig verktøy i blomsterbransjen i fremtiden.

Virkelighetsnær opplevelse

Og, bare for å understreke hvor nær virkeligheten den virtuelle opplevelsen er. Det er utrolig hvor fort vi glemmer at vi egentlig ikke er i kirka, – at vi står et helt annet sted. Ved hjelp av VR-brillene får vi følelsen av hvordan det er å være i vakre Ringsaker kirke, – virkelig.  Vi kan bevege oss mellom sideskip, midtskip og kor ved hjelp av håndkontrollerne og få et 360 graders overblikk i kirkerommet ved noe så enkelt som å bevege på hodet. Vi ser det vakre steingulvet, bildene på veggene, rekkene av stoler som står i kirka, de massive søylene i midtskipet og ikke minst: den vakre prekestolen og det helt unike alterskapet.  Vi får lyst til å ta på det vi ser, så virkelighetsnær er opplevelsen. Dette må prøves for å forstås. Bildene i denne artikkelen yter ikke opplevelsen rettferdighet.

Dette er bare starten for bruken av VR innen Grønne design- og miljøfag. Virtuelle rom er aktuelle øvingsarenaer for flere av våre fagskolestudier, for eksempel innen Grønn helse. Bare tenk på hvordan en virtuell sansehage kan bidra til å gi helsefremmende opplevelser for ulike pasientgrupper. Flere ulike rom i VR-applikasjonen gir økte valgmuligheter og øker relevansen for flere studentgrupper og yrkesutøvere.

Samarbeid med Making View

Det er samarbeidet med ekspertisen på Making View på Hamar som gjør dette prosjektet mulig. De bidrar med viktig kompetanse innen VR, og jobber nå med siste finpuss på det visuelle og spill-tekniske i applikasjonen. Alt blir tilpasset våre ønsker av dyktige designere og utviklere hos dem, slik at vi nå står med en skreddersydd og unik løsning. Making View er en del av VRINN-klyngen i Hamarregionen, som også vi er medlem i. De har erfaring med pedagogisk bruk av VR fra tidligere, og har vært en viktig sparringspartner i denne prosessen. Hvilken løsning som passer for studentene og yrkesutøverne i Veas fagområde, har vært et viktig utgangspunkt. For VR skal ikke bare være et pedagogisk verktøy. Vi jobber også for at VR skal kunne brukes av våre bransjer som et faglig verktøy som blant annet bidrar til effektivisering og økt bærekraft.

Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Making View
Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.
Har du kursbevis med bestått eksamen fra Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og/eller Bedriftslederskolen gjennomført i regi av MEF? Nå har du mulighet til å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea.
Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.
Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har i mai 2022 vurdert Veas høyere yrkesfaglige utdanning Ledelse i maskinentreprenørfaget
Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt interiørstudium med fokus på farger, gode materialvalg, redesign og gjenbruk. Hege Wølner er ansatt som faglærer på interiørutdanningen.
Tidligere helseminister og lege Werner Christie er opptatt av at natur er viktig for menneskers helse og livskvalitet. Vi inviterte han til Vea for å gjøre han kjent med skolen og studietilbudene på fagskolen.
Grønn helse er et fagskolestudium for gartnere og helsepersonell. At det grønne og helse henger så godt sammen i et helsefremmende perspektiv, er naturlig sier prosjektleder for studiet Ingunn Sigstad Moen. Vi har så mye positivt å hente i bruk av naturen og det grønne, uansett alder og helsetilstand.  Jobber du innen helse eller er gartner og ønsker å gi gode, helsefremmede aktiviteter ved bruk av natur og det grønne? Da bør du lese mer om Grønn helse studiet. 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.
Inger Anita Merkesdal, som er fagjournalist og redaktør av Vannfakta.no, skal være konferansier på fagdagen «Overvann – naturligvis». Her kan du lese hennes artikkel om fagdagen.
20.april var fristen for å søkje studieplass på ulike fagskular, høgskular og universitet.
Vi tilbyr fagskoleutdanningen Interiørmed fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig perspektiv fra høsten 2022.
Faglærer Odd Hugo Gauslaa deler sine erfaringer og refleksjoner fra det nye studietilbudet «Ledelse i maskinentreprenørfaget» for anleggsbransjen.
Studentene som tar fagskoleutdanningen Antikvarisk drift og skjøtsel (AS)  har nettopp hatt en samling med skjøtsel av bed i en 1800-talls hage som hovedtema. For å få et mest mulig helhetlig bilde, presenteres studentene for flere hageanlegg innenfor samme periode. Nå kan du få litt innsikt i hva en samlingsuke for disse studentene kan inneholde.
Marit Silsand, a student at Experimental expressions with plant materials, opened an exhibition in Tønsberg town in connection to the 1150 years jubilee of the city
Ingunn Johanne Hansens vevde bjørkeskulpturer var utstilt på Norsk skogmuseum på Elverum sommeren 2021.
Er du en av dem som elsker å besøke historiske parkanlegg når du er på ferie i inn- eller utland? Har du tenkt på hva slags gartnerkompetanse som skal til for å bevare anleggene slik?
Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg (HG) har høsten 2020 hatt som hovedoppgave å lage en restaureringsplan for eiendommen Jorderik på Lillehammer.
Lino Petersson got an invitation from the commune of Malmø city to make sculptures of the rubbish that they took up from the channels.
Et tidligere årlig arrangement er på plass igjen etter noen års pause. I år var tema: Land-art under overskriften Biodiversitet.
«Vil du være lykkelig en dag, så drikk deg full. Vil du være lykkelig et år, så gift deg. Vil du være lykkelig resten av ditt liv, så få deg en hage», sier ett kinesisk ordtak.  
Den grønne delen av anleggsgartnerfaget blir stadig viktigere. Politikere og andre er opptatt av å snu utviklingen i retning grønne verdier og vegetasjon.
Norges grønne fagskole – Vea har en historisk samling av stauder. Staudene i samlingen er hovedsakelig gitt fra hager i Ringsaker, men også hentet fra andre samlinger på Østlandet.
I 2020 ble fagstudiet Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, lansert. Nå er de første studentene snart klare for eksamen. Hvorfor, og hva har de lært?
Høsten 2020 startet Norges grønne fagskole – Vea fagskoleutdanningen Hageplanlegging, med studiested Mære i Trøndelag. Nytt kull starter høsten 2022.
Som fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil jeg gi deg innblikk i noen av de temaene du som student på fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil lære noe om.
Her ser du de første bildene fra Veas VR-applikasjon for hageplanleggere. Vi har begynt testingen og er veldig begeistra! Begeistra for hva VR gjør med den digitale utviklingen innen hageplanlegging og overbevist om at dette er noe for fremtiden. Og, som student hos oss vil du ta del i denne utviklingen.
Stadig større overvannsmengder gir ett voldsomt behov for oppgradering av gamle rør og installasjoner. Er du klar?
Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, to nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen, ble godkjent av NOKUT i juni 2021. Begge utdanninger starter opp høsten 2021.
Blomsterbransjen blir stadig utfordret av andre markedsaktører og bør hele tiden se etter nye måter å ta i bruk håndverket på. Faglærer Siv Engen Heimdahl underviser på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) og er glødende opptatt av å gi bransjen vitamininnsprøyting ved å utfordre blomsterdekoratører til å tenke nytt i yrket. 
Er du i tvil om hvilke bransje og yrke du skal satse på i fremtiden? Da kan jeg fortelle deg litt om mine erfaringer, og framtidsutsiktene for deg som vurderer å tilegne deg grøntfaglig kompetanse.
Vi har møtt Anders Garnes, daglig leder for Wikholm AS, for å høre hva de mener om kompetanse i anleggsgartnerbransjen.
Norges grønne fagskole – Vea jobber med utvikling av to nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen.
Som fagansvarlig for fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning, vil jeg gi deg et innblikk i hvordan det er å være student på fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.
Ønsker du å forberede deg for et yrkesliv som i høyere grad vil ha fokus på bærekraftig utvikling og sosial innovasjon, – eller er du bare interessert i disse temaene, da kan Norges grønne fagskole – Vea være stedet for deg.
Ta fagskoleutdanning på Norges grønne fagskole – Vea og få antikvarisk gartnerkompetanse
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs er et av fagbrevene som du finner her.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er fagbrev Anleggsgartner eller tilsvarende kompetanse.
The students at «Experimental expressions with plant materials» had a very interesting garthering at Vea in week 48
Tenk deg et rom fylt av duggfriske, grønne og vakre planter. Et rom hvor plantene renser luften og demper støy. Et rom som bringer med seg følelsen av natur, friskhet og renhet. Med et mangfold av planter som en naturlig del av interiøret, hvor de vokser, trives og utvikler seg. På Norges grønne fagskole – Vea utvikles nå fagskoleutdanningen Grønt levende interiør. Utdanningen gir kompetanse på å designe, prosjektere, selge inn og skjøtte slike grønne levende interiører.
Hva gjør man med blomstene, når konferansen er digital?
Ingrid Marie Aarre er student på fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse. Hun mener flere burde øke kompetansen sin, ved å velge fagskoleutdanning.
Birgitte Norheim og Karl Eirik Nilsen fikk toppkarakterer, og deler et stipend fra Gjensidige knyttet til disponering av overvann.
Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå et nytt, fleksibelt og nettbasert fagskolekurs for blomsterdekoratører ut 2020. Dette er en unik mulighet for deg til å «smake» på hvordan det er å være student på fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL), og det er helt gratis!