Ringsaker kirke i VR

Ringsaker kirke som virtuell øvingsarena for blomsterdekoratører 

På Norges grønne fagskole – Vea er vi opptatt av fremtidsretta faglig utvikling. Ved hjelp av DIKU-midler utvikles nå en VR-applikasjon for blant annet blomsterdekoratører. Den virtuelle øvingsarenaen er Ringsaker kirke, hvor studentene på Botanisk design og ledelse kan øve på dekorering av rom. 

Digital kompetanse blir viktigere og viktigere. Vea er en fagskole som skal tilby yrkesrelevant kompetanse til yrkesutøvere innen Grønne design- og miljøfag også for fremtiden. Virtual reality (VR) er et sterkt digitalt virkemiddel for å visualisere og fortelle historier, noe som er relevant for flere av våre fagskoleutdanninger. I 2020 startet vi derfor opp et prosjekt hvor utviklingen av en yrkesfaglig applikasjon for VR-briller var målet. Utviklingsmidler gjennom DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet.

En blomsterdekoratør jobber med dekorering av kirkerom i sin yrkesutøvelse. Ringsaker kirke har derfor gjennom flere år blitt benyttet av våre elever og studenter som læringsarena. Dette har tidligere også resultert i viktig faglig utvikling på Vea, men har nå en sterkere innovativ karakter ved at kirkerommet kan besøkes i VR. En blomsterdekoratør må alltid ta hensyn til kirkerommets uttrykk ved dekorering til begravelse eller bryllup. Det handler om å kunne analysere hvordan interiøret ser ut, definere bevegelsesmønsteret og finne egna steder for dekor. Og ikke minst, finne løsninger som ikke er til hinder for menneskene eller skader interiøret på noen måte.  Alt dette settes det fokus på i VR-applikasjonen. VR gir en umiddelbar opplevelse av å være i dette rommet uten å være fysisk tilstede.

Kontakt oss

Making View