Ringsaker kirke i VR

Ringsaker kirke som virtuell øvingsarena for blomsterdekoratører 

På Norges grønne fagskole – Vea er vi opptatt av fremtidsretta faglig utvikling. Ved hjelp av DIKU-midler utvikles nå en VR-applikasjon for blant annet blomsterdekoratører. Den virtuelle øvingsarenaen er Ringsaker kirke, hvor studentene på Botanisk design og ledelse kan øve på dekorering av rom. 

Digital kompetanse blir viktigere og viktigere. Vea er en fagskole som skal tilby yrkesrelevant kompetanse til yrkesutøvere innen Grønne design- og miljøfag også for fremtiden. Virtual reality (VR) er et sterkt digitalt virkemiddel for å visualisere og fortelle historier, noe som er relevant for flere av våre fagskoleutdanninger. I 2020 startet vi derfor opp et prosjekt hvor utviklingen av en yrkesfaglig applikasjon for VR-briller var målet. Utviklingsmidler gjennom DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet.

En blomsterdekoratør jobber med dekorering av kirkerom i sin yrkesutøvelse. Ringsaker kirke har derfor gjennom flere år blitt benyttet av våre elever og studenter som læringsarena. Dette har tidligere også resultert i viktig faglig utvikling på Vea, men har nå en sterkere innovativ karakter ved at kirkerommet kan besøkes i VR. En blomsterdekoratør må alltid ta hensyn til kirkerommets uttrykk ved dekorering til begravelse eller bryllup. Det handler om å kunne analysere hvordan interiøret ser ut, definere bevegelsesmønsteret og finne egna steder for dekor. Og ikke minst, finne løsninger som ikke er til hinder for menneskene eller skader interiøret på noen måte.  Alt dette settes det fokus på i VR-applikasjonen. VR gir en umiddelbar opplevelse av å være i dette rommet uten å være fysisk tilstede.

Blomsterdekorering av rom

Opplevelsen av kirkerommet i VR handler om å få kunnskap om rommet, se muligheter og også opparbeide seg en respekt for det fantastiske kulturminnet kirka faktisk er.  I tillegg til å analysere og se muligheter, skal studentene/blomsterdekoratørene også bruke det virtuelle rommet som øvingsarena for romdekorering. De får tilgang til i underkant av 100 blomster/planter og botaniske elementer i 3D-kartoteket. Med bakgrunn i ønsket uttrykk, kan blomsterdekoratøren velge fra dette kartoteket og plassere valgte elementer i kirka. Dette er både en rask og enkel måte å få mengdetrening i dekorering av rom i full skala. Frem til nå har denne øvelsen vært tidkrevende. Tegning på papir og i digitale tegneprogrammer av nedskalerte løsninger, er den vanligste metoden for å visualisere dekor. I tillegg til at det går raskere i VR, gir det virtuelle rommet en umiddelbar forståelse og opplevelse av å være i rommet. Man kan jobbe med plassering av dekor på en helt annen måte ved å jobbe i 3D istedenfor i 2D. Vi ser derfor stort potensial i VR som faglig verktøy i blomsterbransjen i fremtiden.

Virkelighetsnær opplevelse

Og, bare for å understreke hvor nær virkeligheten den virtuelle opplevelsen er. Det er utrolig hvor fort vi glemmer at vi egentlig ikke er i kirka, – at vi står et helt annet sted. Ved hjelp av VR-brillene får vi følelsen av hvordan det er å være i vakre Ringsaker kirke, – virkelig.  Vi kan bevege oss mellom sideskip, midtskip og kor ved hjelp av håndkontrollerne og få et 360 graders overblikk i kirkerommet ved noe så enkelt som å bevege på hodet. Vi ser det vakre steingulvet, bildene på veggene, rekkene av stoler som står i kirka, de massive søylene i midtskipet og ikke minst: den vakre prekestolen og det helt unike alterskapet.  Vi får lyst til å ta på det vi ser, så virkelighetsnær er opplevelsen. Dette må prøves for å forstås. Bildene i denne artikkelen yter ikke opplevelsen rettferdighet.

Dette er bare starten for bruken av VR innen Grønne design- og miljøfag. Virtuelle rom er aktuelle øvingsarenaer for flere av våre fagskolestudier, for eksempel innen Grønn helse. Bare tenk på hvordan en virtuell sansehage kan bidra til å gi helsefremmende opplevelser for ulike pasientgrupper. Flere ulike rom i VR-applikasjonen gir økte valgmuligheter og øker relevansen for flere studentgrupper og yrkesutøvere.

Samarbeid med Making View

Det er samarbeidet med ekspertisen på Making View på Hamar som gjør dette prosjektet mulig. De bidrar med viktig kompetanse innen VR, og jobber nå med siste finpuss på det visuelle og spill-tekniske i applikasjonen. Alt blir tilpasset våre ønsker av dyktige designere og utviklere hos dem, slik at vi nå står med en skreddersydd og unik løsning. Making View er en del av VRINN-klyngen i Hamarregionen, som også vi er medlem i. De har erfaring med pedagogisk bruk av VR fra tidligere, og har vært en viktig sparringspartner i denne prosessen. Hvilken løsning som passer for studentene og yrkesutøverne i Veas fagområde, har vært et viktig utgangspunkt. For VR skal ikke bare være et pedagogisk verktøy. Vi jobber også for at VR skal kunne brukes av våre bransjer som et faglig verktøy som blant annet bidrar til effektivisering og økt bærekraft.

Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Making View