Realkompetansevurdering til Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket  

Opptakskravet til fagskoleutdanningene Lønnsomhet og bærekraft i blomsterdekoratøryrket er fagbrev Blomsterdekoratør eller tilsvarende kompetanse.

Din kompetanse skal måles opp mot kompetansemålene i læreplan for Vg3 Blomsterdekoratør og den finner du her:

Kompetansemål for Vg3 blomsterdekoratør

Dette må du som søker gjøre:

  • Se på opptakskravet for den utdanningen du skal søke til
  • Velg den læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. På de studietilbudene der det er flere læreplaner som ligger til grunn, må du velge den som er nærmest den kompetansen du har, og som du skal bli vurdert opp mot.
  • Sett deg inn i læreplanen, og se på hvilke læreplanmål du har oppnådd gjennom praktisk arbeid, annen utdanning eller er oppnådd på annen måte.
  • Benytt skjema for «Praksisfortelling». Her skal du skrive en praksisfortelling som beskriver hvordan du har tilegnet deg og oppnådd de ulike målene i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis eller mer formell kompetansetilegnelse som beskrives, må dokumenteres i form av attester, vitnemål, sertifikater eller lignende.
  • Dersom du har behov for veiledning om hvordan du skal skrive en praksisfortelling, kan du ta kontakt med oss på opptak@vea-fs.no
  • Når praksisfortellingen er ferdig, laster du opp den sammen med annen dokumentasjon, når du søker om opptak i Samordna opptak. Dersom du søker flere utdanninger som har ulikt opptakskrav, må du legge ved en praksisfortelling for hvert studietilbud du søker til.

Kontakt oss

Ricardo foto AS
Skal du søke om opptak til fagskoleutdanning uten at du oppfyller det formelle opptakskravet? Da har du mulighet til å bli realkompetansevurdert.
Opptakskravet til Grøntanleggslære med LOD er fagbrev Gartner, Anleggsgartner eller Agronom.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Grønn helse er fagbrev innen Helsefagarbeider, Aktivitør eller Barne- og ungdomsarbeider.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs er et av fagbrevene som du finner her.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom finner du her
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Interiør finner du her.
Opptakskravet til fagskoleutdanningene Historiske gartnerfag er fagbrev Anleggsgartner, fagbrev Gartner, fagbrev Skogfaget, Vg3 Landbruk eller tilsvarende kompetanse.
Opptakskravet til fagskoleutdanningene Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse, Hageplanlegging, Skjøtsel og drift av uteområder og Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg er fagbrev Anleggsgartner, fagbrev Gartner eller tilsvarende kompetanse.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er fagbrev Anleggsgartner eller tilsvarende kompetanse.
Opptakskravet til fagskoleutdanningene Anleggsledelse, Prosjektledelse og  Ledelse i maskinentreprenørfaget er fagbrev innen et fagene du finner under.