Tre kvinner

Kvinnenettverk viser veien til spennende karriere og Vea har utdanningene som kreves.  

Anleggsbransjen ønsker seg flere kvinner inn i næringen. Å tilrettelegge for at kvinner skal bli og utvikle seg i bransjen er viktig, mener rådgiver i MEF (Maskinentreprenørenes forbund) Solvår Milach Strand.  

Vi har tatt en prat med Solvår, som var en av de som startet opp et kvinnenettverk i MEF, om hva hun mener er viktig for å rekruttere og motivere kvinner til å bli og styrke seg i bransjen. 

Flying start 

I mai 2022 så MEFs Kvinnenettverket dagens lys. Det var Solvår Milach Strand i MEF, og Venche Kulbotten i OKAB som innså at dette var det kanskje behov for. Etter lanseringen fikk de bekreftet behovet. Nå, 10 måneder senere er det over 400 kvinner med i dette nettverket. 

Solvår har jobbet 14 år som Rådgiver for MEF i region Øst. Hun jobber med mangfold, i bransjen og hos MEF sine medlemsbedrifter. Solvår samarbeider også med andre rådgivere innenfor bransjen og det var gjennom et slik samarbeid at ideen så dagens lys. 

Må få med oss flere kvinner 

400 kvinner som er interessert og engasjert i bransjen sin er en bra start. Spørsmålet blir så, hvor mange kvinner er det som jobber i denne bransjen? Her finnes det dessverre ikke et godt svar. MEF har ca 2300 medlemsbedrifter. På seineste spørreundersøkelsen til MEF sine medlemsbedrifter kom det frem at ca 8% av de ansatte var kvinner. Antallet gjelder både kvinner i administrative jobber og de i produksjon. Hvor mange av disse som jobber i produksjon, kjører store maskiner og er ute på anlegg har MEF ikke noen statistikk på, forteller Solvår.  

Lære rekruttering av andre bransjer 

Hvis vi sammenligner med andre mannsdominerte yrken er det 20 % kvinner i forsvaret, 34 % kvinner i politiet. I Sverige finner vi tallet 11% kvinner i byggsektoren, men da regnes også yrken som elektriker og ingeniør med, bedre sammenligning har vi ikke. Den lave kvinneandeler ser dessuten til å være stabil over tid. 

Hvorfor er det slik tror Solvår? 

Mye tyder på at det er pendling til anlegg og uforutsigbarhet om hvor man skal jobbe neste måned som er den store utfordringen. 

Det er mange kvinner som slutter innen de er 35, og det er nok fordi det er vanskelig å kombinere pendling og mye fravær fra heimen, med å ha små barn. Vi som samfunn har fortsatt holdninger som sier at mammaer skal være hjemme med barna sine hver kveld.  

Jobber med å legge til rette 

Men finnes det ikke tilrettelegging for slik? Jo, MEF-kvinnene jobber målrettet med å finne mulighetene og legge til rette for flere kvinner i vår bransje. Dette er også en av grunntankene bak MEF kvinner. Vi ønsker innspill fra kvinnene som allerede er i bransjen, på hva de mener er viktig å fokusere på. 

Så det jobbes for å beholde de kvinner som allerede har sitt daglige virke på bygg- og anleggsplasser. Hva med rekruttering? 

Også her er det forskjell mellom gutter og jenter. Men antall kvinnelige søkere øker hvert år til våre bransjer, det er vi svært glade for. Fortsatt er det slik at de fleste kvinnene kommer inn i bransjen via andre veier enn VGs og fagbrev. Å få til utdanninger og videreutdanning for disse kvinner, slik at de blir værende i bransjen, mener Solvår er meget viktig.   

Mange utdanningsmuligheter 

Slike utdanninger har vi på Norges grønne fagskole -Vea. Vea har de siste to årene tilbydd et antall utdanninger og kurser for bygg -og anleggsbransjen. I samarbeid med MEF har Vea blant annet Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget. Begge disse utdanningene er høyere yrkesfaglig utdanning for de som jobber som eller ønsker å jobbe som ledere i anleggsbransjen. Videre har Vea utdanninger i Prosjektledelse i entreprenørfaget og Sirkulær disponering av vann.  Alle disse utdanningene og flere som kommer, gir formell høyere yrkesfaglig kompetanse og kan også lede til mesterbrev. Interessen for og tilbakemeldingene om disse utdanningene er gode, og behovet for kunnskap er der. Derfor jobber Vea allerede med å forberede flere av denne type utdanninger.  

Kvinner trives godt i bransjen 

Når Solvår snakker med kvinnene i det nye nettverket kommer det tydelig frem at de kvinnene som jobber i bygg -og anleggsbransjen trives godt. Faget oppleves som spennende og i dag trenger du ikke store muskler for å jobbe i bygg og anleggsbransjen.  

Hva er da årsaken til at bransjen ikke klarer av å beholde alle kvinner som starter å jobbe med hos MEF sine medlemsbedrifter? 

Dette har vi ikke et godt svar på sier Solvår. Det vi tror er at det er mange forhold som påvirker, både i bedriftene slik som usikkerhet og pendling, i samfunnet slik som barnehagens åpningstider og forventing til at alla mammaer kan amme på jobb og så i våre egne holdninger.  

Viktig med bedre kjønnsbalanse 

Men bransjen selv vil ha flere kvinner med på laget, det er de tydelige på. Å få en bedre kjønnsbalanse er viktig i alle bransjer, men med en så lav kvinneprosent har Bygg og anlegg alt å vinne på å få flere kvinner inn. Mange ledere jobber med tilrettelegging og bransjen har både tatt frem egne verneklær og ordnet egne hygienelokaler for kvinner. Ting er i endring, til fordel for kvinnene. 

Det er mangel på kvinnemuskler i bygg -og anleggsbransjen. MEF kvinnenettverk er helt klar på dette. På Vea har vi utviklet gode utdanninger for de som jobber med bygg og anlegg; Anleggsledelse, Prosjektledelse og Bedriftsledelse, for å nevne noen. De kvinner som går disse utdanningene får, på lik linje med menn, en god utdanning for videre karriere i bransjen. Nå må vi bare få flere kvinner med på laget. 

Kilder: 

https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/publikasjoner/forsvarets-arsrapport/likestillingsredegjorelse-2021.pdf/ 

https://pf.no/aktuelt/samfunnsansvar/pa-vei-mot-likestilling-i-politiet 

www.fiskeridir.no 

https://www.byggvarlden.se/elva-procent-kvinnor-i-branschen/ 

Forfatter: Camilla Sagen mars 2023. 

Kvinnenettverk i MEF. Foto:MEF

Kontakt oss

Runar Daler/AM