Anleggsledelse

Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker kompetanse innen utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg.
Om studiet

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som anleggsleder. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Anleggsledelse (30 studiepoeng) er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).

Faglig innhold

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse

 

Målet med studiet

Gi deg som anleggsleder verktøy og kompetanse til å være mellomleder i anleggsprosjekter og ivareta bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen.

Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager (tirsdag, onsdag, torsdag og fredag), hver på åtte timer. Studiested for 2023/2024 vil være Olavsgaard i Skjetten eller Tromsø. Du må regne med kostnader til dagpakke og/eller overnatting i tillegg til studieavgiften.

Digital oppstartsamling

Den 12.september 2023, kl:10:00, vil det være en digital oppstartsamling der du vil få informasjon om studiet og om teams som læringsplattform. Dette møtet holdes på Teams og vil vare ca.en time. Du vil få invitasjon og link til møtet.


Samlingsuker skoleåret 2023/24

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2023/2024.
Studiested Olavsgaard, Skjetten: uke 41, 45, 02, 05, 10 og 14
Studiested Tromsø: uke 43 ,47, 03, 06, 11 og 15

Anleggsledelse tilbys to steder hvert år, dette er planen for undervisningssteder kommende år:

 • 2023/2024 Tromsø og Skjetten
 • 2024/2025 Bergen og Skjetten
 • 2025/2026 Hell og Skjetten
 • 2026/2027 Kristiansand (eller Stavanger) og Skjetten
Opptakskrav

Ett av følgende fagbrev:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Boreoperatør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget
 • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
 • Fagbrev Skogfaget
 • Fagbrev Steinfagarbeider

– eller tilsvarende realkompetanse*.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Slik søker du

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april. Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er fagbrev, karaktergrunnlag og attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Runar Daler, Anleggsmaskinen

Anleggsledelse

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 60
Studieavgift: Kr 19 500,- (for hele studiet)
Søknadsfrist: 15.april 2023
Studiestart: 12.september 2023

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg