Anleggsledelse
Runar Daler, Anleggsmaskinen

Anleggsledelse 

Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har behov for kompetanse innenfor utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg.

Beskrivelse

Utdanningen kvalifiserer for å kunne arbeide som anleggsleder. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Anleggsledelse er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).

Faglig innhold

  • Byggesak for anlegg
  • Faglig ledelse og anleggsdrift
  • Bærekraftig anleggsledelse

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager, hver på åtte timer. Studiested for 2022/2023 vil være Olavsgaard i Skjetten eller Scandic Forus Stavanger.

Samlingsuker skoleåret 2022/23

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2022, her kan det bli endringer frem til studiestart:
Studiested Olavsgaard, Skjetten: uke 39, 45, 2, 6,10 og 13.
Studiested Scandic Forus, Stavanger: uke 43, 47, 3, 7, 11 og 15.

Anleggsledelse tilbys to steder hvert år, dette er planen for undervisningssteder kommende år:

  • 2023/2024 Tromsø og Skjetten
  • 2024/2025 Bergen og Skjetten
  • 2025/2026 Hell og Skjetten
  • 2026/2027 Kristiansand (eller Stavanger) og Skjetten

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

For mer informasjon ta kontakt med: