Anleggsarbeidere ute på anlegg

Nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen godkjent av NOKUT 

Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, to nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen, ble godkjent av NOKUT i juni 2021. Begge utdanninger starter opp høsten 2021.

Tett samarbeid med MEF
Norges grønne fagskole – Vea har siden 2019 vært i tett samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sentralt for å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng for anleggsbransjen. De nye utdanningene, Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, bygger på MEF sine tidligere skoler Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen.

Opptak til fagskoleutdanningene
Det er fortløpende opptak gjennom link på fagskolen hjemmeside: Søknadsskjema

Fagbrev med tilhørende vitnemål og dokumentasjon på praksis, som gir tilleggs-poeng, må lastes opp sammen med søknaden. Link til mer informasjon om å søke opptak: Informasjon om opptak til fagskoleutdanning på Vea

Er du realkompetansesøker, må nødvendig dokumentasjon som praksisfortelling med dokumentasjon lastes opp. Ta kontakt med fagskolen ved behov for veiledning. Mer informasjon om realkompetanseopptak


Oppdatert og relevant kompetanse

De nye utdanningene vil ha mye av det samme innholdet som tidligere, men er oppdatert jamfør utviklingen i samfunnet og i yrkesfeltet. Bruk av BIM, bygningsinformasjonsmodellering, og miljøkrav til anleggsbransjen er i noe større grad enn tidligere ivaretatt i de nye studieplanene. Undervisning i juss innen yrkesfeltet vil fortsatt ivaretas av MEF-jurister. I juni 2021 godkjente NOKUT utdanningene som vil tilbys av Vea i samarbeid med MEF fra oktober 2021.

Link til mer informasjon om utdanningene:
Mer om Anleggsledelse
Mer om Ledelse i maskinentreprenørfaget

Tekst: Anne Hagen Bakken

Forsiden på studieplanen for Ledelse i maskinentreprenørfaget, designet av Sonja Lønnum.

Kontakt oss

Anleggsarbeidere ute på anlegg
Bjørn Busengdal og Rishi Sæther i Anlegg Nordvest AS. Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no
Jørn Søderholm