Tre damer som står ute

Utvikling av fagskoleutdanning innen Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget 

Norges grønne fagskole – Vea jobber med utvikling av to nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen.

Utdanningene utvikles i tett samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes forbund), som har lang erfaring med kompetanseheving av sine medlemmer gjennom MEF-skolen. De nye fagskoleutdanningene er for alle som ønsker lederkompetanse innen anleggsfag.

Det planlegges to fagskolestudier, begge med forventet oppstart høsten 2021. Vi avventer svar fra NOKUT i slutten av april 2021. Dersom studiene blir godkjent av NOKUT, vil det bli mulig å søke om opptak gjennom Samordna opptak fra slutten av mai 2021.

Anleggsledelse (30 studiepoeng)

Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har behov for kompetanse innenfor utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg. Anleggsledelse erstatter tidligere «Mellomlederskolen» hos MEF.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide som anleggsleder. Etter endt utdanning kan du administrere anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Emner i studiet

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse

Fakta om utdanningen Anleggsledelse:

 • 30 studiepoeng
 • Deltid over ett år
 • Nettbasert med 6 fysiske samlinger à 4 dager (tirsdag-fredag)
 • Studiested Olavsgaard i Viken eller Hell i Trøndelag
 • Studieavgift 18 000,-
 • Opptakskrav, se liste lenger ned på siden

Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng)

Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse. Utdanningen erstatter Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen hos MEF.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Man kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.

Utdanningen er satt sammen av tre moduler med emner

Faglig innhold i modulene på «Ledelse i maskinentreprenørfaget»

Modul 1: Anleggsledelse

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse

Modul 2: Prosjektledelse

 • Prosjektstyring
 • Fagspesifikk fordypning i prosjektstyring
 • Praktisk prosjektledelse

Modul 3: Bedriftsledelse

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon
 • Økonomistyring og etablering
 • Salg og markedsføring

Fakta om utdanningen Ledelse i maskinentreprenørfaget:

 • 90 studiepoeng
 • Deltid over tre år
 • Nettbasert med 6 fysiske samlinger à 4 dager (tirsdag-fredag) hvert år
 • Studiested Olavsgaard i Viken for Anleggsledelse og Prosjektledelse
 • Studiested Vea, Innlandet for Bedriftsledelse
 • Studieavgift 54 000,- (for hele studiet)

Opptakskrav som gjelder for begge studietilbudene:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Boreriggoperatør
 • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider
 • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider

Eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte. Her kan du lese om realkompetansevurdering.

 

Slik søker du om opptak til Anleggsledelse

Søknad skal sendes via Samordna opptak. Det vil mest sannsynlig være mulig å søke fra slutten av mai. Det vil da være fortløpende opptak av kvalifiserte søkere. Dersom du kun ønsker å ta «Anleggsledelse» (30 studiepoeng) søker du direkte til det.

Slik søker du om opptak til Ledelse i maskinentreprenørfaget

Dersom du ønsker å ta hele «Ledelse i maskinentreprenørfaget» (90 studiepoeng) søker du direkte til det. Utdanningen består av modulene Anleggsledelse, Prosjektledelse og Bedriftsledelse. Modulen Anleggsledelse og Bedriftsledelse kan velges hvert år, mens Prosjektledelse tilbys annet hvert år. Du kan velge å gjennomføre en modul hvert år i tre år, eller gjennomføre en modul ett år og to moduler det andre året slik at utdanningen fullføres i løpet av to år.

Om du kun ønsker å ta «Prosjektledelse» eller «Bedriftsledelse», skal du likevel søke deg inn på «Ledelse i maskinentreprenørfaget» gjennom Samordna opptak. Dersom du innvilges plass, vil du få en henvendelse fra skolen med spørsmål om hvilken modul av utdanningen du ønsker å gjennomføre det aktuelle året.

Dette skal du legge ved av dokumentasjon sammen med søknaden:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag (vitnemål fra videregående skole eller karakterutskrift som viser karakter for teori til fagprøven)
 • Attest på yrkespraksis

Har du spørsmål om utdanningen kan du ta kontakt med:

Avdelingsleder Anne Hagen Bakken på e-post: anne.hagen.bakken@vea-fs.no eller telefon: 41 46 05 84 eller studieveileder Dorte Finstad på e-post: dorte.finstad@vea-fs.no eller telefon: 95 75 95 98.

 

Se flere detaljer om studietilbudene her:

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Tre damer som står ute
Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea), Hilde Flotoft (MEF) og Elisabeth Eik Gabestad (MEF). Foto: Dorte Finstad
Dorte Finstad