Internasjonalt samarbeid

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet.  Vea er en del av Flornet www.flornet.eu som er et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som student/elev ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+ (mobilitet). Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.…

Hybel

Får du hybel i «Kjøkkenbygningen» eller «Det gamle internatet» blir du boende på tunet på Vea. Vi har også hybler i «Rektorboligen», på «Kvisten» og i de tidligere «Lærerboligene», som er en liten spasertur unna. Tilsammen har vi 47 hybler som leies ut til studenter.

Felles for alle hyblene er at du får eget rom med seng, sengetøy, håndklær, skrivebord og vask. Stue, kjøkken og bad deler du med flere av de andre som har hybel i samme hus som deg.…

Student- og elevdemokrati

Fagskolen har de senere årene hatt en god utvikling med hensyn til student- og elevmedvirkning, og vil fortsette å fremheve betydningen av et levende, aktivt og godt student- og elevdemokrati. Studentene og elevenes engasjement og involvering i fagskolens kvalitetsarbeid er avgjørende for å sikre hensiktsmessig evaluering av opplæringen og forhold som er knyttet til studiemiljø, studentvelferd, læringsmiljø, herunder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, infrastruktur og student/elevdemokrati.…