Internasjonalt samarbeid 

Har du lyst til å praktisere faget ditt i et annet land? Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og muligheter for deg som er student.

Europeisk nettverk med gartner- og blomsterdekoratørskoler

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet.  Vea er en del av Flornet www.flornet.eu som er et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som student/elev ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+ (mobilitet). Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.

Internasjonal utveksling

Informasjon om internasjonal utveksling finner du på Teams i teamet «Norges grønne fagskole – Vea» under kanalen «Internasjonalt».