Internasjonalt samarbeid 

Har du lyst til å reise mens du er elev/student på Vea? Norges grønne fagskole – Vea har stor internasjonal kontaktflate og mange internasjonale aktiviteter.

I mindre fag som gartner- og blomsterdekoratørfag er det viktig med nye impulser og gode nettverk både i Norge og utlandet. Det legges store ressurser i internasjonalt arbeid. Vea er en del av Flornet www.flornet.eu som er et nettverk for europeiske skoler og andre aktører innenfor gartner- og blomsterdekoratørfag. Som elev eller student ved Vea kan du benytte dette nettverket til egen faglig utvikling. Utvekslingsprogrammet støttes av Erasmus+ (mobilitet). Andre arrangementer gir interessante internasjonale opplevelser og nyttig erfaringsgrunnlag.