Anleggsgartnerbransjens plass i LOD

­– Nå er det viktig at anleggsgartnerne skaffer seg kompetanse innen lokal overvannsdisponering (LOD), mener anleggsgartner Karsten Totland Raddatz.

Han er styreleder i NAML, har etablert og driver anleggsgartnerfirmaet Hageform AS og snakker selv om å ta fagutdanningen Grøntanleggslære med LOD ved Norges grønne fagskole  – Vea.

Behov for ny kompetanse

– Selv er jeg vel mest opptatt av den grønne delen av anleggsgartnerfaget, med vegetasjon og skjøtsel, beskriver mannen som har arbeidet som anleggsgartner i 20 års tid.

– Hvorfor ta en faglig videreutdanning, når en har lært faget og arbeidet med dette i mange år?

Hageplanlegging på Mære

Hageplanlegging på Mære

Etter ønske fra gartnerelever tok Mære landbruksskole kontakt med Vea for å høre om det var aktuelt å starte en egen klasse innen Hageplanlegging på Mære. Med godt samarbeid mellom Mære og Vea kunne 17 gartnere og anleggsgartnere møte til oppstartuke på Mære i begynnelsen av september 2020. Studentene kommer fra Alta i nord til Bergen i sør.

Gunnar Johansen (Mære), underviser i Tekniske fag og Vegetasjonslære, mens Mona Barthel Sveen (Vea) underviser i Hageplanlegging.  Fagskolestudentene skal ha 8 fysiske samlinger, hver på tre dager, på Mære.…

Rørleggere lærer å kontrollere utfordringer med overvann

Rørleggerfaget har eksistert i en eller annen form i tusener av år. De første rørene som er oppdaget ble lagt 2700 år f.Kr. I Norge ble de første vannrørene laget av tre på 1600-tallet, før vi etter hvert gikk over til støpejern rundt 1860. Utviklingen har vært massiv siden da, og vi oppdager stadig nye utfordringer som må løses i takt med klimaendringene.

– I dag gjelder kanskje de største utfordringene hvordan vi skal bli kvitt overvann og hvordan vi skal ta vare på det dyrebare, rene, drikkevannet, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge.…

Antikvarisk gartnerkompetanse

Gartner med antikvarisk kompetanse er et toårig deltidsstudium som består av modulene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Uteksaminere studenter har fagkompetanse innen både restaurering og skjøtsel av historiske hageanlegg.

Fagskolestudentene

Studentene på utdanningen  er hovedsakelig voksne mennesker med til dels svært ulik kompetanse. De fleste har gartnerfaglig bakgrunn, men studiet tiltrekker seg også søkere som har en mer akademisk bakgrunn, eksempelvis fra kulturminneforvaltningen. Disse kommer inn på realkompetanse. Fellesnevneren er interessen for historiske hageanlegg og ønsket om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen det hagehistoriske feltet.…

Hagehistorisk plantesamling på Vea.

Staudesamlingen fyller flere formål på Vea, både som en del av pensumplantene for studentene som tar fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk  kompetanse (GAK), og som et bidrag til å ta vare på den kulturarven disse gamle hageplantene representerer. Staudesamlingen er i tillegg en viktig del av farge- og duftopplevelsen i parken på Vea.

Plantearven                                                                                                                               

En historisk plantesamling opprettes for å ta vare på eldre plantemateriale. Samlingen på Vea er tradisjonshagestauder som representerer et mangfold av verdifullt genmateriale. Mange av staudene er registrert under Plantearven, som er knyttet til Norsk genressurssenter og deres arbeid med bevaring av plantemateriale.…

Hvordan er det å være fagskolestudent på Vea?

Når du leser dette, har du kanskje allerede bestemt deg – eller du er på veg til å ta et valg om å bli fagskolestudent. Et valg som vil gi deg mulighet til fordypning og å konkretisere erfaringer og tanker du gjort innen det grøntfaglige tidligere.

Miljøbevissthet er trendy og i grøntbransjen har vi mange muligheter til å synliggjøre dette. Arbeidsmetoder, materialvalg, plantevalg, jordproduksjon og generell ressursutnyttelse er noen av de viktige miljøvalgene vi tar, og som du vil lære om på Vea.…

Bærekraftig utvikling og sosial innovasjon

I faget bedriftsledelse lærer du blant annet om grønn konkurransekraft og utvikling av nye forretningsmodeller tilpasset filosofien om sirkulærøkonomi.

Bærekraftig utvikling per definisjon handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Det norske samfunnets mål for fremtidens arbeids- og næringsliv er å opprettholde høy verdiskaping og sysselsetting, men den skal være grønn og nyskapende. Er det realistisk, er både bærekraft og økonomisk vekst mulig?

Noe av svaret ligger i vår evne til å utvikle lønnsomme løsninger innenfor den sirkulære økonomiske modellen.…

Hagevern på agendaen på Vea – etablering av skarpe håndverksmiljøer innen antikvarisk skjøtsel

De vakre, grønne oasene i bygd og by, hvor du kan slappe av og nyte frodige vekster og fargerike blomster, er for mange en del av livets gleder. Det å nyte et grøntanlegg som tydelig formidler våre forfedres levesett og estetikk, er både lærerikt og inspirerende. Men, det å ta vare på historien i disse anleggene krever spisskompetanse og mye faglig innsikt. Dessverre er mangelen på et helhetlig system, som ivaretar overføring av denne kompetansen mellom generasjonene, prekær.…

En kunstnerhage som læringsarena

Jorderik har tidligere huset kunstnerparet Christiane og Lars Jorde, og seinere ekteparet Mæhle. Hus og hage eies nå av Fortidsminneforeningen, som har satt i gang en storstilt restaurering av boligen. Foreningen har inngått et samarbeid med Norges grønne fagskole – Vea for å få utarbeidet en plan som kan ligge til grunn for restaurering av hagen. Dette er mat for HG-studenter!…

Kan en hage vekke minner og skape gode sanseopplevelser for personer med demens?

Hvem får ikke gode minner når en tenker på de store blodrøde bondepionene i bestemors blomsterhage? Eller smaken av nyrørte rips med vaniljesaus – eller lukten av erteblomstene langs ett espalier av hønsenetting? Eller synet av ett bugnende blomsterbed med ringblomster, eller høyreiste, flotte georginer, drevet frem av store vinterlagrede knoller gjennom mange år? Eller lukta av den store flotte Hurdalsrosa i juni, bugnende av rosa roser en sommerdag i juni? Eller smaken av ei stor og søt gulrot, dratt rett opp av jorda i kjøkkenhagen i august?…