Kan en hage gjøre oss mindre stresset?

Forskning og erfaringsbasert kunnskap

Det er mye klok visdom i gamle ordtak, men det må forskning og erfaringsbasert kunnskap til for å ta i bruk slik kunnskap i dagens moderne samfunn.  Mange forskere har latt seg inspirere til å forske på bruken av det grønne, og bruk av hage og natur i rehabilitering og behandling av sykdom.

View through a window-studien

Noen av den mest kjente og grunnleggende forskningen på naturens påvirkning på oss mennesker, er gjort av miljøpsykologen Roger Ulrich fra 1980-tallet.…

For deg som skal søke om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Generelt om høyere yrkesfaglig utdanning på Vea

Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning er offentlig godkjent yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger innen flere fagområder.

Opptakskrav 

Opptak til høyere yrkesfaglig utdanning krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningene på Vea har ulike opptakskrav. Du finner informasjon om opptakskravet i studieplanen for hvert enkelt studietilbud.…

Anleggsgartnerbransjens plass i LOD

­– Nå er det viktig at anleggsgartnerne skaffer seg kompetanse innen lokal overvannsdisponering (LOD), mener anleggsgartner Karsten Totland Raddatz.

Han er styreleder i NAML, har etablert og driver anleggsgartnerfirmaet Hageform AS og snakker selv om å ta fagutdanningen Grøntanleggslære med LOD ved Norges grønne fagskole  – Vea.

Behov for ny kompetanse

– Selv er jeg vel mest opptatt av den grønne delen av anleggsgartnerfaget, med vegetasjon og skjøtsel, beskriver mannen som har arbeidet som anleggsgartner i 20 års tid.

– Hvorfor ta en faglig videreutdanning, når en har lært faget og arbeidet med dette i mange år?

Hagehistorisk plantesamling på Vea.

Staudesamlingen fyller flere formål på Vea, både som en del av pensumplantene for studentene som tar fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk  kompetanse (GAK), og som et bidrag til å ta vare på den kulturarven disse gamle hageplantene representerer. Staudesamlingen er i tillegg en viktig del av farge- og duftopplevelsen i parken på Vea.

Plantearven                                                                                                                               

En historisk plantesamling opprettes for å ta vare på eldre plantemateriale. Samlingen på Vea er tradisjonshagestauder som representerer et mangfold av verdifullt genmateriale. Mange av staudene er registrert under Plantearven, som er knyttet til Norsk genressurssenter og deres arbeid med bevaring av plantemateriale.…

Sirkulærdisponering av vann – konkret faglig utbytte  

Vann i mengder er avgjort et problem, men også vannmangel kan ramme oss. Klimaendringer i kombinasjon med urbanisering gjør at vi må håndtere vannet på nye måter. De måtene må læres. Fagskoletilbudet er et bidrag fra Vea inn i arbeidet med å løse samfunnets vannutfordringer. 

Studiet er utviklet for maskinførere, rørleggere og anleggsgartnere, og har en praktisk tilnærming. Det første årskullet består i all hovedsak av godt voksne studenter fra de tre fagene. 

I denne artikkelen møter du tre av dem: 

  • Roger Taaje, 54 år.

Hageplanlegging på Mære

Hageplanlegging på Mære

Etter ønske fra gartnerelever tok Mære landbruksskole kontakt med Vea for å høre om det var aktuelt å starte en egen klasse innen Hageplanlegging på Mære. Med godt samarbeid mellom Mære og Vea kunne 17 gartnere og anleggsgartnere møte til oppstartuke på Mære i begynnelsen av september 2020. Studentene kommer fra Alta i nord til Bergen i sør.

Gunnar Johansen (Mære), underviser i Tekniske fag og Vegetasjonslære, mens Mona Barthel Sveen (Vea) underviser i Hageplanlegging.  Fagskolestudentene skal ha 8 fysiske samlinger, hver på tre dager, på Mære.…

Naturbaserte løsninger i grøntanlegg

Fokus på trær
I denne artikkelen ønsker jeg å fokusere på trær. Naturbaserte løsninger i grøntanlegg, er i dag på fremmarsj. Det er et sterkt ønske i samfunnet, ikke bare i den norske grøntanleggsbransjen, om å finne løsninger innen prosjektering, etablering og vedlikehold som gir plantene et langt og rikt liv, samtidig som de ivaretar flere økosystemtjenester.

i-Tree Eco
Klimaforandringer og globale temperaturøkninger bidrar til stigende havnivåer og ekstremvær. For å bremse denne utviklingen må vi redusere våre karbondioksidutslipp, luftforurensing, hindre flom og øke det biologiske mangfold (J.Deak…

Hageplanlegging i VR

I samarbeid med Making View AS utvikler Norges grønne fagskole – Vea en unik VR-applikasjon for blant annet hageplanleggere. Vea har fått midler fra DIKU for å gjennomføre dette prosjektet om faglig og pedagogisk bruk av VR-teknologi. I flere av våre fagskoleutdanninger er visualisering av løsninger for bruk av planter og plantemateriale sentralt. Hageplanleggeren utarbeider hageplaner for uterom. Vi har erfart at VR-teknologi er et sterkt og umiddelbart virkemiddel for formidling av slike løsninger og planer.

Elementer som busker, trær, staudebed og sommerblomster kan plasseres i det virtuelle rommet for å gi et inntrykk av hvordan den nye hagen vil bli.…

Rørleggere lærer å kontrollere utfordringer med overvann

Rørleggerfaget har eksistert i en eller annen form i tusener av år. De første rørene som er oppdaget ble lagt 2700 år f.Kr. I Norge ble de første vannrørene laget av tre på 1600-tallet, før vi etter hvert gikk over til støpejern rundt 1860. Utviklingen har vært massiv siden da, og vi oppdager stadig nye utfordringer som må løses i takt med klimaendringene.

– I dag gjelder kanskje de største utfordringene hvordan vi skal bli kvitt overvann og hvordan vi skal ta vare på det dyrebare, rene, drikkevannet, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge.…

Fagskolestudium utfordrer blomsterdekoratørfaget 

Hva går fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) ut på? 

Botanisk design og ledelse er et fagskolestudium som gir deg ny og fremtidsrettet utdanning ut ifra ditt eget ståsted og fremtidige ønske. Vi har stort fokus på emnene konseptutvikling og produktutvikling, forklarer Siv. Dette fordi blomsterdekoratører må ut av boksen og tenke nytt for å overleve.  

Hvordan er studiet lagt opp? 

Fagskoleutdanningen Botanisk design og ledelse er på 90 studiepoeng, og den er delt opp i tre moduler, slik at du kan velge å ta bare deler av den, dersom du ønsker det.